[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2011

Resort ČÚZK

 • Chomutovské události před Etickou komisí
 • Ing. Josef Marek osmdesátiletý
 • 7. ples zeměměřičů
 • Novela zákona č. 265/1992 Sb.
 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK
 • Návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí
 • Mapová služba Esri ArcGIS Server – Základní mapy ČR
 • Boj KGK o Občanský zákoník
 • Sabotéři na katastrálních úřadech
 • Schválena prováděcí vyhláška o RÚIAN k zákonu o základních registrech
 • Důležitá novela zákona č. 265/1992 Sb., provedena zákonem č. 349/2011 Sb.
 • Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do KN

  Katastr nemovitostí

 • Chomutovské události před Etickou komisí
 • Novela zákona č. 265/1992 Sb.
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Schválena prováděcí vyhláška o RÚIAN k zákonu o základních registrech
 • Důležitá novela zákona č. 265/1992 Sb., provedena zákonem č. 349/2011 Sb.
 • Aztékové měli lepší mapy než my
 • Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do KN
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
 • Je zájem o kvalitu? aneb zrušení výběrového řízení

  Geodézie

 • Exkurze do tunelu Blanka s geodetickým výkladem
 • GIS Ostrava 2012
 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Další „Česká hlava“ v oboru geodézie a kartografie
 • Geodeti se vnořili do Blanky
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
 • Geodetická exkurze do povrchového lomu i fárání do dolu hlubinného

  Kartografie

 • Otevřený dopis Kartografické společnosti
 • Apple se zakousává i do tvorby map
 • GIS Ostrava 2012
 • AUTORSKO-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V ČESKÉ KARTOGRAFII
 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK
 • 20. konference GIS Esri
 • Mapová služba Esri ArcGIS Server – Základní mapy ČR
 • Aztékové měli lepší mapy než my
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • GIS Ostrava 2012
 • 20. konference GIS Esri
 • Mapová služba Esri ArcGIS Server – Základní mapy ČR
 • Schválena prováděcí vyhláška o RÚIAN k zákonu o základních registrech
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
 • Je zájem o kvalitu? aneb zrušení výběrového řízení

  GPS

 • GIS Ostrava 2012
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • 20. konference GIS Esri
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?

  DPZ

 • Apple se zakousává i do tvorby map
 • GIS Ostrava 2012
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?

  Fotogrammetrie

 • 20. konference GIS Esri
 • Blom představuje Blomstreet(TM)
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?

  Software

 • HSI uvolnila novou verzi aplikace POZEM – v11

  Různé

 • Chomutovské události před Etickou komisí
 • Exkurze do tunelu Blanka s geodetickým výkladem
 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK
 • Vánoční dárek
 • Geopárty 2011
 • Geodeti se vnořili do Blanky
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
 • Geodetická exkurze do povrchového lomu i fárání do dolu hlubinného
 • Je zájem o kvalitu? aneb zrušení výběrového řízení
 • HSI uvolnila novou verzi aplikace POZEM – v11
 • Havel na Hrad
 • Publikace pro zeměměřiče

  Školství

 • Ing. Josef Marek osmdesátiletý
 • GIS Ostrava 2012
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Setkání v Brdech 2011
 • 20. konference GIS Esri
 • Geopárty 2011
 • Zeměměřická průmyslovka zatím zachráněna

  Internet

 • GIS Ostrava 2012
 • Blom představuje Blomstreet(TM)

  Historie

 • Zaměstnanci GKP vyšli v roce 1989 do ulic
 • Aztékové měli lepší mapy než my
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?

  Přečtěte si

 • 7. ples zeměměřičů
 • 20. konference GIS Esri
 • Zaměstnanci GKP vyšli v roce 1989 do ulic
 • Sabotéři na katastrálních úřadech
 • Další „Česká hlava“ v oboru geodézie a kartografie
 • Aztékové měli lepší mapy než my
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
 • Obsah 18. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Apple se zakousává i do tvorby map
 • Exkurze do tunelu Blanka s geodetickým výkladem
 • Zaměstnanci GKP vyšli v roce 1989 do ulic
 • Blom představuje Blomstreet(TM)
 • Geopárty 2011
 • Aztékové měli lepší mapy než my
 • Geodeti se vnořili do Blanky
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
 • Havel na Hrad

  Z domova

 • GIS Ostrava 2012
 • 7. ples zeměměřičů
 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK
 • Setkání v Brdech 2011
 • 20. konference GIS Esri
 • Zaměstnanci GKP vyšli v roce 1989 do ulic
 • Boj KGK o Občanský zákoník
 • Další „Česká hlava“ v oboru geodézie a kartografie
 • Geopárty 2011
 • Geodeti se vnořili do Blanky
 • Zeměměřická průmyslovka zatím zachráněna
 • Geodetická exkurze do povrchového lomu i fárání do dolu hlubinného

  Ze zahraničí

 • Apple se zakousává i do tvorby map
 • Ing. Josef Marek osmdesátiletý
 • Blom představuje Blomstreet(TM)
 • Aztékové měli lepší mapy než my

  ČSGK

 • 7. ples zeměměřičů
 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK

  KGK

 • Boj KGK o Občanský zákoník

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • AUTORSKO-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V ČESKÉ KARTOGRAFII
 • Boj KGK o Občanský zákoník
 • Další „Česká hlava“ v oboru geodézie a kartografie

  Zeměměřičský věstník

 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 18. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Otevřený dopis Kartografické společnosti

  Vážený pane předsedo,

  rád bych touto formou otevřeného dopisu sdělil své rozčarování nad náplní kartografických konferencí pořádaných kartografickými společnostmi České a Slovenské republiky, které vyvrcholilo minulý týden na 19. Kartografické konferencii v Bratislavě.

  Jako člen KS ČR se účastním společných konferencí od roku 2001 pravidelně a proto se pokusím i stručně bilancovat. Toto své ohlédnutí za deseti lety kartografických konferencí jsem chtěl rovněž přednést v Bratislavě, příspěvek však byl odmítnut z důvodu nepublikování článku v odborném časopise či sborníku. Snažil jsem se vybavit, co si z jakých konferencí pamatuji a co mi přinesly. Bohužel musím konstatovat, že mi v hlavě utkvěly pouze dvě – „moje první“ v Plzni roku 2001 a v roce 2009 v Olomouci. Ta plzeňská však spíše (i pochopitelným) nezájmem posluchačů o přednášky a listováním novin den po teroristickém útoku v USA, ta v Olomouci prostředím a zajímavým nápadem ukázat vědeckou konferenci i dětem při exkurzích olomouckých škol v kongresovém centru. Poslední konference v Bratislavě byla pro mne vyvrcholením zmaru. Při pohledu na předběžný program jsem dokonce zvažoval zrušit svoji účast na konferenci, a kdybych neměl příspěvek, asi bych nikam nejel. Pokud nebudu počítat dvě přednášky sponzorů, pak pouze další dva příspěvky byly z kartografické praxe. A i toto je nutno brát s rezervou, jelikož se jednalo o příspěvky Zeměměřického úřadu a Geodetického a kartografického ústavu. Z komerční sféry nic. Jsem upřímně přesvědčen, že smyslem kartografických konferencí by měly být i praktické příspěvky a ne pouze teoretické úvahy, které – jak patrno z (ne)účasti komerční sféry – jsou v praktické kartografii velmi špatně uplatnitelné.

  Dovolím si malou odbočku a vzpomenout na svoji loňskou účast na obdobné konferenci ve Varšavě. I zde byly referáty spíše teoretického rázu, ale bylo jich méně, byly delší a v tematicky zaměřených konkrétních blocích po třech až pěti příspěvcích, po kterých následovala dlouhá diskuze s autory příspěvků. A právě na tuto diskuzi byl kladen důraz. Z toho bychom si měli vzít příklad.

  Vrátím se zpět k programu poslední kartografické konference. Roztříštěnost referátů neumožňovala jakoukoliv moderovanou diskuzi a neměla šanci někam náš obor posunout. Zde bych chtěl vyzdvihnout příspěvek RNDr. Aleny Vondrákové na téma autorskoprávní ochrany kartografických děl. Tento příspěvek snad jako jediný vyvolal opravdovou diskuzi a je jen škoda, že na ní nebylo dáno předsedajícím více času. Odkaz na další diskuzi v kuloárech je to samé, jako její definitivní ukončení. Rovněž samotné moderování především posledního bloku přednášek bylo nedůstojné. Předsedající opakovaně vyzval přednášející ke zkrácení příspěvku a to dost nevybíravým způsobem („pán kolega, stačí Vám 10 minút, hej?“), přičemž sám opakovaně zdržoval diskutováním s někým z pléna. Zkrátit připravenou čtvrthodinovou přednášku o třetinu je nemožné, to už je lepší ji nepřednést vůbec. Navíc byl do této sekce zařazen příspěvek mimo program, aniž by k němu byl časový prostor. Zde si dovolím připomenout, že jsem nebyl sám, komu byl řádně přihlášený příspěvek zamítnut právě i z důvodu časového.

  Přímo otřesné však bylo prostředí konání konference. Uspořádat v roce 2011 při vložném 70€ resp. 80€ takovouto konferenci v místnosti bez zajištění cirkulace vzduchu a jakékoliv audio techniky je pomalu až urážlivé. Zvlášť to kontrastuje s celkem opulentním společenským večerem. Organizátoři jistě mohli omezit výdaje na společenský večer ve prospěch zaplacení odpovídajících prostor pro konferenci, jak tomu bylo například v roce 2009 v Olomouci.

  Osobně se domnívám, že kartografická konference našich společností by se měla více věnovat ne teoretickým otázkám, ale praktickým zkušenostem a inovacím. Neměla by se jich bát, ale naopak dávat prostor tématům kontroverzním a specifickým. Zde opět narážím na příspěvek kolegyně Vondrákové. Mezi odbornou veřejností se rovněž vedou diskuze kolem používání různých pojmů – příkladem budiž „kartografický znak“ a „kartografická značka“. Kde je nějaká odborná diskuze? Proč věnovat tolik kvantitativního prostoru příspěvkům akademické obce? Opravdu nemáme žádná ožehavá témata, která je potřeba prodiskutovat, vyslechnout si názory a příspěvky z více stran a vyvolat diskuzi? Plně chápu, že vysoké školy jsou existenčně závislé na publikování a přednáškách, ale to lze jistě řešit jinak (viz. Kartografické dny na Univerzitě Palackého, Gisáček apod.) a „naší“ konferenci věnovat opravdovému rozvoji kartografie a jejím praktickým uplatněním. Jinak kartografie zanikne pod náporem geoinformačních technologií.

  Vážený pane předsedo, jsem si plně vědom, že možnost zásahu do průběhu 19. Kartografické konference byla ze strany KS ČR omezená, ale i tato konference proběhla pod její hlavičkou. Proto si závěrem dovolím vyslovit přání, aby si KS ČR při pořádání následující 20. konference vzala z té poslední příklad, a po vzoru Járy Cimrmana si řekla „tudy ne, přátelé“.

  V úctě

  RNDr. Ing. Michal Traurig

  vyvěšeno: 01.11.2011
  ID článku: 4065              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média