[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2012

Resort ČÚZK

 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
 • Karel Večeře slaví 50 let
 • V aplikaci Dálkový přístup závažný problém

  Katastr nemovitostí

 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
 • V aplikaci Dálkový přístup závažný problém

  Geodézie

 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Ražba pražského metra osobně
 • Geomatika v projektech 2012

  Kartografie

 • Výstava o E. Holubovi
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Geomatika v projektech 2012

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Geomatika v projektech 2012

  GPS

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?

  DPZ

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Fotogrammetrie

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Software

 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce

  Různé

 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2012
 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Lačnovská záhada
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Kdy jste dostali Zeměměřiče č. 1+2/2012?
 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Karel Večeře slaví 50 let
 • OT: Zeiss Theo 010, 020

  Školství

 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Lačnovská záhada
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Kultovní společenská studentská akce G++
 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT

  Internet

  Historie

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Výstava o E. Holubovi
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Přečtěte si

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Zajímavosti

 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2012
 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Ražba pražského metra osobně
 • Kdy jste dostali Zeměměřiče č. 1+2/2012?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Karel Večeře slaví 50 let
 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT
 • OT: Zeiss Theo 010, 020

  Z domova

 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
 • Výstava o E. Holubovi
 • Ražba pražského metra osobně
 • Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Kultovní společenská studentská akce G++
 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT

  Ze zahraničí

 • Lačnovská záhada

  ČSGK

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Zástupce CAGI v TNK 122

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů

  Galerie katastrálních map

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš

  Ing. Milan Klimeš zemřel v nedeli 15. ledna 2012. Pohřeb proběhne v pátek 20. ledna ve 14 hod v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.  Milan Klimeš se narodil 15. srpna 1931 v Brně - v rodině, která žila v Rousínově (okr. Vyškov). Po maturitě na 5. reálném gymnasiu v Brně začal se studiem zeměměřictví na VŠT Dr. E. Beneše v Brně, z kterého přešel ve 2. ročníku na VTA, kde v únoru 1955 absolvoval. Poté přes odpor kádrového referenta přešel do OÚGK, kde se přes všechny reorganizační peripetie (ÚGK, Inženýrská geodézie, Geodézie, Geodézie Brno, a.s.) v relativně zachovalém stavu dočkal důchodu.

  Se svojí ženou Eliškou přivedl na svět syna Libora (*1956) a dceru Lenku (*1963), kteří rozšířili rod o vnuka Dana (*1977) a vnučky Kamilku (*1986) a Veroniku (*1992). Libor jako inženýr-ekonom je jednatelem brněnského sesterského podniku rakouské firmy Herz Armaturen, Lenka jako inženýrka geodetka působí v otcových šlépějích u GB-Geodézie Brno, s.r.o.

  Během své odborné aktivity se podílel na mapování velkých měřítek, topografickém mapování, pracích v nivelační síti, revizi trigonometrických bodů, kartografickém zpracování orientačního plánu města Brna atd. Pošel všemi funkcemi od vedoucího měřické čety, měřického oddílu, provozu inženýrské geodézie, útvaru technického rozvoje po funkci technicko-obchodního náměstka ředitele. Po kupónové privatizaci podniku zakončil svoji kariéru jako specialista pro zahraniční vztahy.

  Z rozhodnutí zaměstnavatele byl vyslán na studium angličtiny pro experty na Univerzitě 17. listopadu v Praze, což mu umožnilo v letech 1967-69 působit v rámci technického programu OSN (UNDP) v Somálsku, kde vedl program technické výchovy a pracovního nasazení místních zeměměřických odborníků na Ministerstvu veřejných prací v Mogadišu.

  Po návratu z Afriky se dvakrát vrátil na pražské vysoké školy. Nejprve absolvoval kurz řízení podniku v Institutu poradenství a poté postgraduální studium geodézie na ČVUT.

  Od roku 1970 byl po celých 20 let předsedou pobočky ČSVTS-GK při brněnském podniku. V době působení v technickém rozvoji vznikla za jeho spoluúčasti myšlenka někdejších "Burz technických zlepšení", které se každoročně pořádají dodnes - i když pod poněkud modifikovaným názvem "Geodetických informačních dnů" (v roce 2002 již 38. běh).

  V době, kdy se pražští a bratislavští kolegové nemohli domluvit na osobě předsedy Národního komitétu ČSVTS pro Mezinárodní zeměměřickou federaci (FIG), byl touto funkcí jako člen VTS z neutrálního prostředí pověřen, a to na dobu od 1972 do 1990. Jako pravidelný účastník kongresů a podobných setkání FIG docílil, aby ČSVTS-GK byla pověřena přípravou a organizací 67. zasedání Stálého výboru FIG v roce 1979 v Brně a později za zcela jiných - mnohem liberálnějších - podmínek "Pracovním týdnem FIG" (FIG Working Week), a to v Praze v roce 2000. V r.1986 na zasedání Stálého výboru FIG v kanadském Torontu mu bylo přiznáno čestné členství ve FIG (FIG Honorary Member).

  Po odchodu do důchodu v roce 1991 pokračoval se souhlasem svého tehdejšího zaměstnavatele Geodézie Brno a.s. v podnikání, a to v oblasti zahraničního obchodu zastupováním americké firmy KEUFFEL+ESSER, švýcarské firmy LEICA a německé firmy HOEHNIG. Té první uvedené firmě se věnuje dodnes a řadě soukromých i státních geodetických firem dodává materiály a pomůcky pro počítačovou grafiku a kartografii.

  V téže době se začal angažovat v přípravě programu pro Seniorklub brněnských zeměměřičů, v jehož rámci se každý měsíc setkává 40-50 někdejších kolegů a kolegyň při poslechu zajímavých přednášek či besed o kultuře, politice, cestování a pochopitelně o současném vývoji zeměměřictví.

  Text je převzatý z databáze Osobností na Webu Zeměměřiče, kde kromě tohoto textu od Milana Klimeše z roku 2022 naleznete také jeho profil z časopisu GAKO.

  Ing. Milan Klimeš byl i příznivcem časopisu Zeměměřič, kam také přispíval. Pravidelně nás zval na brněnské geodetické dny, kde přeci nesmí náš odborný časopis chybět a při mezinárodní akci FIG v roce 2000 v Praze mi daroval tmavě modrou kravatu mezinárodní federace zeměměřičů se slovy Pane redaktore, tuto kravatu jsem si dal stranou speciálně pro Vás, za to, jak jste aktivně informoval o FIG Working Week v Praze.
  Pane Klimeši, děkuji.

  Radek Petr

  vyvěšeno: 16.01.2012
  ID článku: 4103              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=92...


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK

  Zeměměřičský věstník