[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2012

Resort ČÚZK

 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
 • Karel Večeře slaví 50 let
 • V aplikaci Dálkový přístup závažný problém

  Katastr nemovitostí

 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
 • V aplikaci Dálkový přístup závažný problém

  Geodézie

 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Ražba pražského metra osobně
 • Geomatika v projektech 2012

  Kartografie

 • Výstava o E. Holubovi
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Geomatika v projektech 2012

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Geomatika v projektech 2012

  GPS

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?

  DPZ

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Fotogrammetrie

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Software

 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce

  Různé

 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2012
 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Lačnovská záhada
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Kdy jste dostali Zeměměřiče č. 1+2/2012?
 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Karel Večeře slaví 50 let
 • OT: Zeiss Theo 010, 020

  Školství

 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Lačnovská záhada
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Kultovní společenská studentská akce G++
 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT

  Internet

  Historie

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Výstava o E. Holubovi
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Přečtěte si

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Zajímavosti

 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2012
 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Ražba pražského metra osobně
 • Kdy jste dostali Zeměměřiče č. 1+2/2012?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Karel Večeře slaví 50 let
 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT
 • OT: Zeiss Theo 010, 020

  Z domova

 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
 • Výstava o E. Holubovi
 • Ražba pražského metra osobně
 • Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Kultovní společenská studentská akce G++
 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT

  Ze zahraničí

 • Lačnovská záhada

  ČSGK

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Zástupce CAGI v TNK 122

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů

  Galerie katastrálních map

 • Horizontální členění Koncepce

   

  Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů proběhnou:
  8. 3. 2012 – zeměměřictví, výzkum, vzdělávání
  29. 3. 2012 – katastr nemovitostí, infrastruktura pro prostorové informace
  www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html
  Zájemci jsou vítáni.

  Zde je představeno pouze horizontální členění Koncepce rozvoje našich oborů. Více informací naleznete na www.zememeric.cz/koncepce

   

  1 Úloha zeměměřictví a katastru nemovitostí v současné společnosti a její očekávané požadavky v období 2012–16

  1.1 Aktuální vymezení oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v ČR
  1.2 Potřeby prostorové informace občanů ČR, orgánů veřejné správy a významných právnických osob
  1.3 Koncepční chyby a jejich důsledky z dnešního pohledu
  1.4 Očekávaná společenská poptávka po službách a produktech oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v období 2012–16
  1.5 Mezinárodní závazky ČR v oborech zeměměřictví a katastru nemovitostí (2012-16)

  2 Zeměměřictví

  2.1 Tvorba a vedení prostorových dat a prostorová lokalizace ve veřejném zájmu
  2.1.1    Moderní metody pořizování prostorových dat
  2.1.2    Souřadnicové referenční systémy a bodová pole
  2.1.3 Státní mapová díla podle nařízení vlády č. 430/2006 Sb.
  2.1.4    Zeměměřické činnosti na státních hranicích
  2.1.5    Ortofotografické zobrazení České republiky
  2.1.6    Výškopis České republiky
  2.1.7    Standardizace geografického názvosloví
  2.1.8    Zakládání a vedení technických map obcí
  2.1.9 Poskytování prostorových dat veřejnosti a orgánům veřejné správy
  2.2 Zeměměřické činnosti pro potřeby obrany státu a krizového řízení
  2.2.1    Zeměměřické činnosti pro potřeby obrany státu
  2.2.2 Zeměměřické činnosti pro potřeby krizového řízení a integrovaného záchranného systému
  2.2.3    Oblasti zájmu o spolupráci v oboru zeměměřictví
  2.3 Zeměměřické činnosti ve výstavbě a při budování a využívání inženýrské infrastruktury
  2.3.1 Zeměměřické podklady a dokumentace pro výkon státní správy ve výstavbě, správu inženýrských sítí a projekční činnosti
  2.3.2    Úloha inženýrské geodézie ve výstavbě
  2.4 Zajištění požadavků na kvalitu, geometrickou přesnost a její kontrolu
  2.4.1 Úloha metrologie při zajištění kvality zeměměřických prací
  2.4.2 Úloha technické normalizace a standardizace při zajišťování kvality zeměměřických prací
  2.5 Optimální a realistický podíl činností zajišťovaných subjekty soukromé sféry v oborech zeměměřictví a katastru nemovitostí v období 2012-16

  3    Katastr nemovitostí České republiky

  3.1 Společenské přínosy KN ČR dosažené v období 1993-2011
  3.2    Cesty k další elektronizaci katastru nemovitostí
  3.2.1 Možnosti elektronizace zápisů do KN (vklady a záznamy, výhody a nevýhody, rizika, omezení a nutné podmínky k realizaci, archivace a validita)
  3.2.2 Sbírka listin v elektronické podobě (postup sběru a rozsah
  digitalizace listin, vazba na DMS, vazba na datové schránky)
  3.2.3 Další vývoj ISKN (optimalizace, priority, ..)
  3.2.4 Zeměměřické činnosti pro vedení katastru nemovitostí. Geometrický plán v elektronické podobě
  3.3 Katastr nemovitostí a reakce na zásadní změny právních předpisů
  3.3.1 Připravované změny právních předpisů
  3.3.2 Novela zákona o zápisech v roce 2011
  3.3.3 Očekávané dopady nového občanského zákoníku na KN
  3.4 Další vývoj metodiky katastru nemovitostí
  3.4.1 Optimalizace vedení katastrálního operátu
  3.4.2 Dokončení digitalizace KN a možnosti z toho vyplývající
  3.4.3 Kvalita údajů KN a její zvyšování
  3.4.4 Nové způsoby poskytování údajů z KN

  4 Budování infrastruktury pro prostorové informace v ČR

  4.1 Infrastruktura pro prostorové informace – východiska, souvislosti a role resortu ČÚZK
  4.1.1 Definice, východiska a souvislosti
  4.1.2 Role resortu ČÚZK při budování infrastruktury pro prostorové informace v ČR
  4.1.3 Přehled právních předpisů
  4.1.4 Podněty pro stanovení cílů v období 2012-16
  4.2 Sjednocování podmínek pro shromažďování, správu a poskytování prostorových dat
  4.2.1 Komponenty infrastruktury pro prostorová data
  4.2.2 Referenční soubory prostorových dat a geografické databáze
  4.2.3 Harmonizace prostorových dat zeměměřictví a KN v ČR
  4.2.4 Realizace infrastruktury a cíle resortu ČÚZK
  4.3 Projekty IPI a e-Government realizované v ČR a jejich vliv na obory zeměměřictví a katastru nemovitostí
  4.3.1 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
  4.3.2 Digitální mapa veřejné správy
  4.3.3 Implementace Směrnice INSPIRE a Národní geoportál INSPIRE
  4.3.4 Podněty ke zdokonalení realizace projektů IPI a e-Government v ČR

  5 Hlavní směry výzkumu a vývoje v zeměměřictví a katastru nemovitostí včetně zaměření základního výzkumu v oblasti geodézie v období 2012-16

  5.1 Úkoly výzkumu a vývoje v rámci mezinárodní spolupráce
  5.2 Zaměření základního výzkumu v geodézii
  5.3 Úkoly aplikovaného výzkumu a vývoje pro potřeby zeměměřictví a KN
  5.3.1 Aplikovaný výzkum v geodetických základech
  5.3.2 Aplikovaný výzkum v inženýrské geodézii a metrologii ve VÚGTK
  5.3.3 Aplikovaný výzkum v oblasti infrastruktury prostorových dat
  5.3.4 Úkoly aplikovaného výzkumu pro potřeby KN
  5.3.5 Aplikovaný výzkum v oblasti zeměměřictví pro potřeby obrany státu

  6 Profesní růst a vzdělávání

  6.1 Optimalizace výuky na středních odborných a vysokých školách
  6.2 Sladění potřeb oborů zeměměřictví a KN s počty přijímaných studentů na středních a vysokých školách
  6.3 Cíle, organizace a zaměření profesního celoživotního vzdělávání
  6.4 Informační zabezpečení oborů včetně poskytování informací o organizaci a technologiích zeměměřických a katastrálních prací, budování infrastruktury pro prostorová data a profesního vzdělávání v jiných státech Evropské unie
  6.5 Respektování zásad Etického kodexu pro evropské zeměměřiče, Etického Kodexu výzkumné práce ve VÚGTK, Kodexu etiky zaměstnanců v resortu ČÚZK a Protikorupčního programu ČÚZK.

  7 Závěry

   Harmonizace kapitol 1 - 7 J. Šíma

  ===========================================

  Úplný text Koncepce (139 stran) a termíny diskuzních seminářů naleznete na webové adrese:
  www.vugtk.cz/odis/koncepce.html
  www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html


   

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 29.02.2012
  ID článku: 4111              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4110
  www.zememeric.cz/koncepce
  www.vugtk.cz/odis/koncepce.html
  www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média