[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2012

Resort ČÚZK

 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
 • Karel Večeře slaví 50 let
 • V aplikaci Dálkový přístup závažný problém

  Katastr nemovitostí

 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
 • V aplikaci Dálkový přístup závažný problém

  Geodézie

 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Ražba pražského metra osobně
 • Geomatika v projektech 2012

  Kartografie

 • Výstava o E. Holubovi
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Geomatika v projektech 2012

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Geomatika v projektech 2012

  GPS

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?

  DPZ

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Fotogrammetrie

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Software

 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce

  Různé

 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2012
 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Lačnovská záhada
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Kdy jste dostali Zeměměřiče č. 1+2/2012?
 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Karel Večeře slaví 50 let
 • OT: Zeiss Theo 010, 020

  Školství

 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Lačnovská záhada
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Kultovní společenská studentská akce G++
 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT

  Internet

  Historie

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Výstava o E. Holubovi
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Přečtěte si

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Zajímavosti

 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2012
 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Ražba pražského metra osobně
 • Kdy jste dostali Zeměměřiče č. 1+2/2012?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Karel Večeře slaví 50 let
 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT
 • OT: Zeiss Theo 010, 020

  Z domova

 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
 • Výstava o E. Holubovi
 • Ražba pražského metra osobně
 • Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Kultovní společenská studentská akce G++
 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT

  Ze zahraničí

 • Lačnovská záhada

  ČSGK

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Zástupce CAGI v TNK 122

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů

  Galerie katastrálních map

 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?

  Místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálníh, Ing. Karel Štence, všem ředitelům KÚ a ZKI poslal následující dopis. Pokud se chcete k tématu na úrovni vyjádřit, můžete tak učinit na chatu www.zememeric.cz/chat/predavaniGP.php
  ***************************************************************
  V Praze dne 9. února 2012
  Č.j.: ČÚZK-03050/2012-22

  Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
  v souvislosti s přípravou nového katastrálního zákona stojíme před řešením praktických otázek spojených s vyhotovováním vkladových listin v elektronické podobě a v důsledku toho i před potřebou řešení problematiky vyhotovení, ověření a potvrzení elektronické verze geometrického plánu. Za této situace zvažujeme zavedení povinnosti předávání geometrického plánu mezi ověřovatelem a katastrálním úřadem výhradně v elektronické podobě. Geometrický plán (a ZPMZ) by přitom byl ověřován vždy v podobě souboru pdf, a to způsobem podle části šesté (§ 72) návrhu katastrálního zákona ve znění, v jakém byl návrh zaslán do meziresortního připomínkového řízení. Obdobným způsobem by bylo vyznačeno potvrzení geometrického plánu.

  Cílem této změny je umožnit připojení geometrického plánu k listině jako její neoddělitelné součásti i v případech, kdy bude záměrem předkladatelů listiny k zápisu do katastru nemovitostí její předložení v elektronické podobě. Konverze z listinné do elektronické podoby je u geometrického plánu podle současné právní úpravy vyloučena.

  Případná konverze geometrického plánu do listinné podoby za účelem zkompletování listiny v listinné (papírové) podobě by vždy proběhla až po potvrzení geometrického plánu. Konverzi by prováděl buďto ověřovatel, popř. objednatel geometrického plánu, s využitím autorizované konverze na kontaktních místech veřejné správy a u advokátů, nebo po potvrzení katastrální úřad podle § 23 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a to pravděpodobně v podobě jednoho bezplatně vyhotoveného a případně i zaslaného výstupu.

  Zamýšlená změna tak, jak je popsána, by se týkala výhradně ověřovatelů geometrických plánů a katastrálních úřadů. Vyhotovitelé, mezi nimiž se stále najdou i ti méně počítačově zdatní, by mohli vyhotovit geometrický plán v podobě listinné, do souboru ve formátu pdf by pak geometrický plán převedl až ověřovatel.

  Žádám vás o sdělení případných zásadních překážek v realizaci uvedeného postupu jak na straně katastrálního úřadu, tak ověřovatelů, a to na základě vyjádření ověřovatelů, které podle vlastního výběru oslovíte. O Vaše sdělení žádám do 5. března.

  S pozdravem

  Ing. Karel Štencel (podepsáno elektronicky)

  ***************************************************************
  Pokud se chcete k tématu na úrovni vyjádřit, můžete tak učinit na chatu www.zememeric.cz/chat/predavaniGP.php

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 13.02.2012
  poslední aktualizace: 14.02.2012
  ID článku: 4119              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/chat/predavaniGP.php...


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Různé