[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02 /2012

Resort ČÚZK

 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
 • Karel Večeře slaví 50 let
 • V aplikaci Dálkový přístup závažný problém

  Katastr nemovitostí

 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
 • V aplikaci Dálkový přístup závažný problém

  Geodézie

 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Ražba pražského metra osobně
 • Geomatika v projektech 2012

  Kartografie

 • Výstava o E. Holubovi
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Geomatika v projektech 2012

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Geomatika v projektech 2012

  GPS

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?

  DPZ

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Fotogrammetrie

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Software

 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce

  Různé

 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2012
 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Lačnovská záhada
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Kdy jste dostali Zeměměřiče č. 1+2/2012?
 • Bude GP (a ZPMZ) ověřován i potvrzován vždy jen v podobě souboru pdf?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Karel Večeře slaví 50 let
 • OT: Zeiss Theo 010, 020

  Školství

 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Lačnovská záhada
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
 • Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Kultovní společenská studentská akce G++
 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT

  Internet

  Historie

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Výstava o E. Holubovi
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Přečtěte si

 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

  Zajímavosti

 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2012
 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Zástupce CAGI v TNK 122
 • Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání
 • Ražba pražského metra osobně
 • Kdy jste dostali Zeměměřiče č. 1+2/2012?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Karel Večeře slaví 50 let
 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT
 • OT: Zeiss Theo 010, 020

  Z domova

 • Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Obezřetností katastrálních úředníků byl zachráněn zámek v Oslavanech
 • Seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
 • Výstava o E. Holubovi
 • Ražba pražského metra osobně
 • Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?
 • Geomatika v projektech 2012
 • Kultovní společenská studentská akce G++
 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT

  Ze zahraničí

 • Lačnovská záhada

  ČSGK

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš
 • Zástupce CAGI v TNK 122

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zemřel Ing. Milan Klimeš

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
 • Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a KN - úvod a členění
 • Horizontální členění Koncepce
 • Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů

  Galerie katastrálních map

 • Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT

  Tisková zpráva: Dne 28. února od 16.00 do 22.00 hod. se uskuteční na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze (Thákurova 7, Praha 6) Noc univerzit. Je společnou akcí tří vysokých škol Prahy 6 a kromě ČVUT se do ní zapojí i Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Česká zemědělská univerzita v Praze. Noc univerzit je součástí Týdne neklidu, který je protestní akcí proti reformě vysokých škol a začne 27. února.

  „Během Noci univerzit chceme ukázat krásu vědy, rozmanitost studijních programů na vysokých školách a přínos vysokých škol pro společnost. Na ČVUT bude k vidění řada zajímavých exponátů, interaktivních ukázek vědy a techniky a přehlídka výzkumných projektů. Oslovili jsme také několik vědeckých kapacit ze všech zúčastněných vysokých škol, aby přišly pro veřejnost prezentovat svou vědeckou práci zaměřenou právě k praxi,“ řekl Ing. Petr Máca, místopředseda Akademického senátu ČVUT v Praze.

  Mezi exponáty, které budou k vidění za ČVUT, zájemci najdou například Stirlingův motor, ukázku laminárního proudění ve válcové mezeře, pokus zobrazující vibrační vlny, moderní asistenční systém pro seniory Senior inspect, resuscitační model plic, open source 3D tiskárnu, odvalovací miniturbínu, bezpečnou fotbalovou branku vyvinutou odborníky z ČVUT, snowboard upravený pro speciální měření, trubní oddělovací komoru a mnoho dalších. Během odpoledne a večera bude možné také nahlédnout do unikátní vodohospodářské laboratoře Fakulty stavební ČVUT. Z prezentací se návštěvníci mohou těšit na Ing. Jana Tilingera z Fakulty stavební ČVUT, který realizoval projekt Sluneční školy v indickém Himálaji nebo na zástupce týmu Fakulty architektury ČVUT, kteří se se svým „slunečním domem“ probojovali mezi 20 finalistů světové studentské architektonické soutěže Solar Decathlon 2013.

  VŠCHT Praha představí stánek se zajímavými chemickými pokusy pro pobavení i poučení. Ukáží několik z mnoha tváří moderní chemie: chemii hořící, ale i ledovou, návštěvníky zaujme jistě také chemie barevná a voňavá. Nebude chybět ani výborná zmrzlina vyrobená před zraky diváků z nefalšované smetany a nad hlavami všech se budou vznášet bubliny naplněné plyny. Za pomoci hélia se hlas obra dokáže změnit ve vysoký hlas třeba trpaslíka – i to si budou moci návštěvníci vyzkoušet. „Z nabídky přednášek vybíráme například doc. Františka Štěpánka, který jako jediný v České republice získal grant od ERC (European Research Council). Představí své chemické roboty (projekt Chobotix) – syntéza chemických robotů, tj. mikroskopických částic se schopností autonomního pohybu v kapalném prostředí a selektivní látkové výměny s okolím. Profesor Oldřich Lapčík se zeptá jako v pohádce „Co je na světě nejsladší?“ a sám si samozřejmě odpoví.

  Docentka Jana Punčochářová slíbila zajímavou přednášku o jedech a možnostech jejich využití pro blaho člověka“, uvádí Ing. Milan Bittner, místopředseda Akademického senátu VŠCHT Praha. Tím samozřejmě nabídka nekončí, VŠCHT slibuje ještě celou řadu velmi zajímavých prezentací.

  Česká zemědělská univerzita představí na Noci univerzit rozmanitost vědních oborů všech svých fakult a vědeckých institutů. Přední vědci univerzity seznámí účastníky například s nároky ekologického výzkumu v praxi, který ovšem nepostrádá nadhled, důvtip, intuici a zručnost (Fakulta životního prostředí); poukáží na velmi zajímavý jev, jak vnímá zvěř geomagnetizmus; nechají zájemce vyzkoušet rozkládací křeslo z lepených ohýbaných lamel, které designovali sami studenti a obdrželi za něj 3. místo v mezinárodní soutěži Studentské projekty 2010 (Fakulta lesnická a dřevařská); dají nahlédnout pod pokličku unikátního projektu Derbianus, jehož cílem je záchrana kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu (Institut tropů a subtropů); poskytnou aktuální informace o měření geolokační hry Foursquare (Provozně ekonomická fakulta); předvedou oceněné inovace jako například Plantograf V09 pro měření rozložení tlaku (Technická fakulta); představí ukázky oceněných projektových návrhů zahradních architektů včetně 3D modelů a milovníci zvířat se mohou těšit na výsledky práce Centra pro výzkum chování psů a vynikající ukázku dovedností jejich čtyřnohých svěřenců (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů).

  Program přednášek, výstavy exponátů a praktické ukázky doplní svým vystoupením trubači na lesní roh a vábiči zvěře. Návštěvníci si tak mohou doslova osahat vědu všemi smysly a odnést si domů na ochutnávku produkty z univerzitního pivovaru Suchdolský Jeník nebo vinných sklepů školního Vinařského střediska v Chloumku u Mělníka.

  Vstup na akci je zdarma a všichni jsou vítáni včetně dětí, pro které je připravena speciální poznávací aktivita.

  Více informací o Noci univerzit najdete na http://www.nocuniverzit.cz/

  V Praze dne 23. února 2012


  Pokud se do akce zapojí také obor G+K, prosíme o informaci, abychom mohli informovat, jak se prezentujeme před veřejností. Doplníme to pod tuto tiskovou zprávu.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 24.02.2012
  ID článku: 4123              Používané zkratky
  další informace: www.nocuniverzit.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů