[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2012

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2012
 • Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
 • CZEPOS už umí NAVSTAR i GLONASS
 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.
 • Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností - 1.
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Nová transformační (převodní) tabulka
 • TURISTICKÉ MAPY Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA,
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM

  Katastr nemovitostí

 • Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů
 • Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
 • CZEPOS už umí NAVSTAR i GLONASS
 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.
 • Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností - 1.
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Nová transformační (převodní) tabulka
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM
 • Geometrický plán - příručka pro vyhotovitele i uživatele

  Geodézie

 • Nová transformační (převodní) tabulka
 • Změňte si v kalendáři
 • Carlson SurvCE & Carlson Survey – od terénu k výkresu
 • Topcon chrání investice svých zákazníků
 • „Field-to-Finish“ – od terénu k výkresu

  Kartografie

 • Mapa roku 2011 má nominace
 • Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů
 • Staré mapy osiřely
 • Zemřel Ing. Aleš Hašek
 • Oceněná díla v soutěži Mapa roku 2011
 • TURISTICKÉ MAPY Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA,

  Pozemkové úpravy

 • Nová transformační (převodní) tabulka
 • Veřejné zakázky KPÚ – rozbor

  GIS

 • Geoinformatik z Olomouce poběží s olympijskou pochodní

  GPS

 • CZEPOS už umí NAVSTAR i GLONASS
 • Nová transformační (převodní) tabulka

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů

  Software

 • Carlson SurvCE & Carlson Survey – od terénu k výkresu
 • Topcon chrání investice svých zákazníků
 • „Field-to-Finish“ – od terénu k výkresu

  Různé

 • Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností - 1.
 • Přechod planety Venuše přes sluneční kotouč
 • Zemřel Ing. Aleš Hašek
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Geoinformatik z Olomouce poběží s olympijskou pochodní
 • Nalezen přístoj PENTAX V-227 N
 • Zemřel zeměměřič, speleolog a potápěč Jiří Huráb
 • Festival minipivovarů na Pražském Hradě
 • Svátek zeměměřičů je 3. července
 • Změňte si v kalendáři
 • „Field-to-Finish“ – od terénu k výkresu

  Školství

 • Mapa roku 2011 má nominace
 • Staré mapy osiřely

  Internet

 • Oceněná díla v soutěži Mapa roku 2011
 • Topcon chrání investice svých zákazníků

  Historie

 • Staré mapy osiřely
 • Přechod planety Venuše přes sluneční kotouč
 • TURISTICKÉ MAPY Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA,

  Přečtěte si

 • Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM
 • Geometrický plán - příručka pro vyhotovitele i uživatele

  Zajímavosti

 • Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
 • Přechod planety Venuše přes sluneční kotouč
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Geoinformatik z Olomouce poběží s olympijskou pochodní
 • Nalezen přístoj PENTAX V-227 N
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM
 • Technické dílo roku 2011
 • Svátek zeměměřičů je 3. července

  Z domova

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2012
 • Mapa roku 2011 má nominace
 • Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů
 • Staré mapy osiřely
 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.
 • Zemřel Ing. Aleš Hašek
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Oceněná díla v soutěži Mapa roku 2011
 • Zemřel zeměměřič, speleolog a potápěč Jiří Huráb
 • Festival minipivovarů na Pražském Hradě
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM
 • Technické dílo roku 2011
 • Změňte si v kalendáři

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2012
 • Technické dílo roku 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Staré mapy osiřely

  Po delší nemoci zemřel 13. května 2012 jeden z nejvýznamnějších znalců dějin kartografie u nás, doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. Pro čtenáře Zeměměřiče napsal docent Mucha například rozsáhlou recenzi o Atlas Maior 1665.

  Ludvík Mucha se narodil 29. června 1927 v severočeských, dnes již zaniklých Ervěnicích, i když jeho rodové kořeny sahají na jižní Moravu. Po zabrání pohraničí rodina odešla do Prahy, kde pozdější docent Mucha absolvoval střední školu. Další jeho kroky vedla na pražskou univerzitu, kde vystudoval dějepis a zeměpis. Na fakultě se stal žákem Karla Kuchaře, který ho přivedl ke starým mapám, které se staly Muchovým osudem.

  Od roku 1952 přednášel více než čtyři desítky let jako odborný asistent a od roku 1983 jako docent na Přírodovědecké fakultě UK. Přednášel tu i „klasickou“ kartografii, matematickou a regionální geografii, odborně se ale zaměřil zejména na dějiny kartografie. V návaznosti na dílo svého učitele a kolegy Kuchaře se zaměřil zejména na období 19. století: vyčerpávajícím způsobem zdokumentoval život a dílo Jana Felkla, Josefa Brunclíka, Václava Merklase, řadu dalších osobností zpracovali v Muchou vedeným diplomových pracích jeho žáci. Na fakultě učil až do odchodu do penze v půlce 90. let, ale i pak ještě několik let učil jako externista. Byl zakládajícím členem Čs. národního kartografického komitétu, účastnil se i mezinárodní spolupráce v oboru. Mezi mnoha konferencemi, na nichž se docent Mucha zúčastnil, vynikají jím spoluzaložená a dlouhá léta organizovaná sympozia „Z dějin geodézie a kartografie“ v pražském Národním technickém muzeu.

  Svou odbornou práci ale dokázal spojit i se svými koníčky – studiem vlajek (vexilologií), poštovních známek (filatelií) a slunečních hodin (gnómonikou). Zejména Filatelistický atlas známkových zemí je prací takřka nepřekonatelnou, která by neměla chybět v knihovně žádného sběratele. Stejně tak Muchovy knihy o vlajkách různých zemí světa, i jeho pravidelné informace o nových vlajkách v časopise Lidé a země, jsou klasikou svého oboru, v němž ostatně dlouhá léta působil jako předseda Vexilologického klubu.

  Statečně bojoval i s nemocí, která ho trápila několik posledních let. Jedno z posledních konferenčních vystoupení, které si připravil, se týkalo mapového obrazu jeho rodných Ervěnic. Snad symbolicky nyní odešel za svým rodným městem, které bohužel, stejně jako pan docent Mucha, není mezi námi…

  Pozn. redakce: Poslední rozloučení s Ludvíkem Muchou proběhlo v úterý 22. května 2012 ve 14 hodin v kostele Sv. Markéty v Praze 6 - Břevnově.

  Jiří Martínek, 20. května 2012

  vyvěšeno: 22.05.2012
  ID článku: 4148              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1987...


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů