[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2012

Resort ČÚZK

 • Návrh nového katastrálního zákona
 • Důvodová zpráva k návrhu katastrálního zákona
 • Důvodová zpráva...
 • Vláda ČR schválila návrh nového katastrálního zákona

  Katastr nemovitostí

 • Vláda ČR schválila návrh nového katastrálního zákona
 • Plastové mezníky v časopise Zeměměřič

  Geodézie

 • Zemřel profesor Cimbálník
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Video ZNB Lišov
 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!

  Kartografie

 • Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
 • Současné výzvy v české historické geografii obrazem
 • Dražba atlasu z roku 1887
 • Seminář Autorské právo v kartografii
 • Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Studentská vědecká konference Digitální technologie v kartografii, geoinformatice a dálkovém průzkumu Země

  GPS

  DPZ

 • Studentská vědecká konference Digitální technologie v kartografii, geoinformatice a dálkovém průzkumu Země
 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!

  Fotogrammetrie

 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!

  Software

 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation

  Různé

 • Digitální archiv k svátku zeměměřičů
 • Zemřel profesor Cimbálník
 • Boj proti opožděným platbám
 • Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Nová kancelář Satlab Geosolutions, s.r.o. v Jičíně byla otevřena!
 • Plastové mezníky v časopise Zeměměřič
 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!
 • Známe datum příštího Volejbalového turnaje!

  Školství

 • Zemřel profesor Cimbálník
 • XXXIII. sympozium Z dějin GaK
 • Studentská vědecká konference Digitální technologie v kartografii, geoinformatice a dálkovém průzkumu Země

  Internet

 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!

  Historie

 • XXXIII. sympozium Z dějin GaK
 • Současné výzvy v české historické geografii obrazem
 • Dražba atlasu z roku 1887
 • Video ZNB Lišov
 • Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze

  Přečtěte si

 • Digitální archiv k svátku zeměměřičů
 • Dražba atlasu z roku 1887

  Zajímavosti

 • Digitální archiv k svátku zeměměřičů
 • Letní osvěžení z vašich dopisů
 • Boj proti opožděným platbám
 • Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
 • XXXIII. sympozium Z dějin GaK
 • Dražba atlasu z roku 1887
 • Nová kancelář Satlab Geosolutions, s.r.o. v Jičíně byla otevřena!
 • Video ZNB Lišov

  Z domova

 • Zemřel profesor Cimbálník
 • Letní osvěžení z vašich dopisů
 • Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
 • XXXIII. sympozium Z dějin GaK
 • Současné výzvy v české historické geografii obrazem
 • Nová kancelář Satlab Geosolutions, s.r.o. v Jičíně byla otevřena!
 • Seminář Autorské právo v kartografii
 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!
 • Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze
 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!
 • Známe datum příštího Volejbalového turnaje!

  Ze zahraničí

 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!
 • Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze
 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!
 • Známe datum příštího Volejbalového turnaje!

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zemřel profesor Cimbálník

  Narodil se 13.3.1929 v Brně. V roce 1948 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a téhož roku začal studovat na zeměměřickém směru VŠT Dr. E. Beneše v Brně. Studium ukončil 2. státní zkouškou v roce 1952. Již jako student 2. ročníku se stal asistentem prof. J. Bőhma na katedře vyšší geodézie a od roku 1953 do roku 1956 řádným vědeckým aspirantem v oboru vyšší geodézie a matematické kartografie.

  Po obhájení kandidátské disertační práce v roce 1956 začal pracovat ve VÚGTK v Praze (nyní Zdiby u Prahy), od roku 1962 jako samostatný vědecký pracovník, od roku 1967 jako vedoucí oddělení teoretické geodézie. Po příchodu do Prahy absolvoval v letech 1962-62 třísemestrální postgraduální kurz numerické matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a zahájil spolupráci s tehdejší zeměměřickou fakultou v Praze a přednášel vybrané partie vyšší geodézie a matematické kartografie. Vedl nebo byl oponentem řady diplomových, kandidátských a doktorských disertačních prací. Již jeho původní řešení obou hlavních geodetických úloh pomocí normálových řezů (kandidátská disertační práce, 1956) bylo převzato do posledního vydání celosvětové monografie Jordan, Eggert, Kneissl: „Hanbuch der Vermessungskunde“. V době působnosti ve VÚGTK řešil zejména úkoly v oboru přesných geodetických základů. Zúčastnil se mj. závěrečných prací na mezinárodním vyrovnání astronomicko- geodetických sítí východní Evropy a poté výzkumně řešil převod S-JTSK do tohoto nového mezinárodního systému (S-42). Pro celé státní území realizoval společně s Ing. F. Charamzou samostatné vyrovnání Československé astronomicko-geodetické sítě (ČSAGS). Souběžně s tím řešil také problémy lokálních sítí, z nichž nejznámější je souřadnicový systém S-Praha, který byl určen pro potřeby metra a později využíván pro všechny přesnější geodetické práce na území Prahy. Dále se v této době věnoval výzkumu recensních pohybů zemské kůry byl mj. u zrodu geodynamického polygonu Lišov) a pracoval na analýzách přesnosti měřených a výsledných veličin.

  V roce 1971 byl v rámci kádrových opatření nucen opustit VÚGTK a nastoupit do GÚ (nyní ZÚ). Zde v letech 1971-1974 připravoval ČSAGS pro nové zpracování v rámci mezinárodní Jednotné astronomicko-geodetické sítě (JAGS). V rámci této přípravy navrhl a též realizoval tzv. testovací vyrovnání, které se pak stalo závazným i pro ostatní státy východní Evropy. Rovněž navrhl převod všech bodů v S-JTSK do tohoto nového a velmi přesného terestického základu S-42/83. V letech 1976-80 výzkumně řešil spojení sítí podél hranic tehdejší ČSSR a NDR. Od roku 1984 pracoval jako samostatný vědecký pracovník na katedře vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze; zde také předložil doktorskou disertační práci „Řešení problémů modernizace geodetických polohových základů ČSSR“ (obhajoba 12. 6. 1990).

  V roce 1990 inicioval za tehdejší ČSFR spojení AGS s celoevropskou sítí (ED 87) a spolupracoval na přípravě zapojení sítě v rámci komise Mezinárodní geodetické asociace (IAG EUREF). Metodu převodu S-JTSK do přesnějších terestických základů použil ve spolupráci s prof. J. Kosteleckým k převodu do geometrického systému, jehož přesnost je dána měřením GPS na 176 bodech v ČR. Po roce 1990 se věnoval intenzivně výchově mladých vědeckých pracovníků v rámci doktorandského studia. Jeho nejúspěšnější žáci jsou dnes již mezinárodně uznávanými odborníky. V jeho práci bylo vždy vidět snahu zachytit trend všeobecné integrace Evropy, který umožnil bez jakéhokoliv omezení spojovat souřadnicové systémy bez ohledu na státní hranice. V této souvislosti se objevily zcela nové možnosti kosmické geodézie, zejména GPS a uskutečnila se možnost poskytnout tyto nejnovější informace všem studentům oboru geodézie na FSv ČVUT Praha. 1. 12. 1993 byl jmenován profesorem pro obor geodézie. Součástí jeho snažení byla i práce ve vědecké radě FSv . Byl členem řady habilitačních komisí, většinou jako jejich předseda a předsedal jmenovací profesorské komisi. V posledních letech pokračoval ve spolupráci se zahraničními pracovišti na problematice GPS a ve výchově mladých vědeckých pracovníků a doktorandů na katedře vyšší geodézie FSv.

  Publikační činnost
  Cca 100 článků v našich i zahraničních časopisech, referáty na domácích i mezinárodních konferencích, několikery tabulky, skripta z vyšší geodézie.

  Odborný životopis
  kandidátská dizert. práce o řešení hlavních geodet. úloh na velké vzdálenosti,
  přednášky z vyrovnávacího počtu, matematické kartografie a vyšší geodézie, vyrovnání trigonometrických sítí, tvorba souřadnicových systémů, transformace souřadnic, spojení čs. sítě se západoevr. ED87,
  vytvoření zpřesněného S-JTSK/95 pro civilní potřeby.

  Zájmy
  Vědeckovýzkumná práce, literatura, divadlo, hudba.

  Profesor Cimbálník bude mít dle svého přání pohřeb v tichosti.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 12.07.2012
  ID článku: 4168              Používané zkratky
  další informace: http://www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=39...


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Různé

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů