[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2012

Resort ČÚZK

 • Návrh nového katastrálního zákona
 • Důvodová zpráva k návrhu katastrálního zákona
 • Důvodová zpráva...
 • Vláda ČR schválila návrh nového katastrálního zákona

  Katastr nemovitostí

 • Vláda ČR schválila návrh nového katastrálního zákona
 • Plastové mezníky v časopise Zeměměřič

  Geodézie

 • Zemřel profesor Cimbálník
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Video ZNB Lišov
 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!

  Kartografie

 • Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
 • Současné výzvy v české historické geografii obrazem
 • Dražba atlasu z roku 1887
 • Seminář Autorské právo v kartografii
 • Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Studentská vědecká konference Digitální technologie v kartografii, geoinformatice a dálkovém průzkumu Země

  GPS

  DPZ

 • Studentská vědecká konference Digitální technologie v kartografii, geoinformatice a dálkovém průzkumu Země
 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!

  Fotogrammetrie

 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!

  Software

 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation

  Různé

 • Digitální archiv k svátku zeměměřičů
 • Zemřel profesor Cimbálník
 • Boj proti opožděným platbám
 • Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Nová kancelář Satlab Geosolutions, s.r.o. v Jičíně byla otevřena!
 • Plastové mezníky v časopise Zeměměřič
 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!
 • Známe datum příštího Volejbalového turnaje!

  Školství

 • Zemřel profesor Cimbálník
 • XXXIII. sympozium Z dějin GaK
 • Studentská vědecká konference Digitální technologie v kartografii, geoinformatice a dálkovém průzkumu Země

  Internet

 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!

  Historie

 • XXXIII. sympozium Z dějin GaK
 • Současné výzvy v české historické geografii obrazem
 • Dražba atlasu z roku 1887
 • Video ZNB Lišov
 • Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze

  Přečtěte si

 • Digitální archiv k svátku zeměměřičů
 • Dražba atlasu z roku 1887

  Zajímavosti

 • Digitální archiv k svátku zeměměřičů
 • Letní osvěžení z vašich dopisů
 • Boj proti opožděným platbám
 • Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
 • XXXIII. sympozium Z dějin GaK
 • Dražba atlasu z roku 1887
 • Nová kancelář Satlab Geosolutions, s.r.o. v Jičíně byla otevřena!
 • Video ZNB Lišov

  Z domova

 • Zemřel profesor Cimbálník
 • Letní osvěžení z vašich dopisů
 • Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
 • XXXIII. sympozium Z dějin GaK
 • Současné výzvy v české historické geografii obrazem
 • Nová kancelář Satlab Geosolutions, s.r.o. v Jičíně byla otevřena!
 • Seminář Autorské právo v kartografii
 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!
 • Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze
 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!
 • Známe datum příštího Volejbalového turnaje!

  Ze zahraničí

 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!
 • Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze
 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!
 • Známe datum příštího Volejbalového turnaje!

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Boj proti opožděným platbám

  Dovolujeme si vás upozornit na připravované změny české legislativy, které mohou dle našeho názoru ovlivnit vaše obchodní aktivity a zájmy.

  Evropský parlament a Rada za účelem přitvrzení v boji proti opožděným platbám v obchodních vztazích, mimo jiné za účelem ochrany malých a středních podniků, přijaly Směrnici 2011/7/EU obsahující změny, které se týkají zejména:
  -- lhůt splatnosti mezi podnikateli – v zásadě by neměly překročit 60 dnů
  -- lhůt splatnosti mezi podnikateli a orgány veřejné moci – v zásadě by neměly překročit 30 dnů po obdržení faktury, resp. příslušného plnění
  -- nároku věřitele na náhradu jeho vlastních nákladů souvisejících s vymáháním opožděných plateb – vedle nároku na náhradu externích nákladů spojených s vymáháním opožděných plateb by měl věřiteli automaticky vzniknout nárok ve výši alespoň 40 eur
  -- smluvních ujednání týkajících se dne nebo lhůty splatnosti, sazby úroku z prodlení nebo náhrady nákladů spojených s vymáháním opožděných plateb – pokud budou hrubě nespravedlivá vůči věřiteli, budou buď nevymahatelná, nebo budou zakládat nárok na náhradu škody.

  Členské státy Evropské unie mají povinnost upravit vnitrostátní právní předpisy v souladu s touto směrnicí do března 2013.

  Uvedené změny v současné době projednává vláda v rámci návrhu novely obchodního zákoníku, která by měla nabýt účinnosti nejpozději na jaře 2013. Přesné znění transpozice směrnice v obchodním zákoníku bude záviset na výsledku legislativního procesu.

  Výše uvedená směrnice již také byla transponována do nového občanského zákoníku (§ 1963 - § 1966) účinného od 1. ledna 2014.

  V této souvislosti je v rámci legislativního procesu projednávána i změna nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení, v jejímž důsledku by se zákonný úrok z prodlení měl zvýšit, pravděpodobně o jedno procento (1%).

  PRKP

  vyvěšeno: 23.07.2012
  ID článku: 4170              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Zajímavosti