[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2012

Resort ČÚZK

 • Návrh nového katastrálního zákona
 • Důvodová zpráva k návrhu katastrálního zákona
 • Důvodová zpráva...
 • Vláda ČR schválila návrh nového katastrálního zákona

  Katastr nemovitostí

 • Vláda ČR schválila návrh nového katastrálního zákona
 • Plastové mezníky v časopise Zeměměřič

  Geodézie

 • Zemřel profesor Cimbálník
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Video ZNB Lišov
 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!

  Kartografie

 • Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
 • Současné výzvy v české historické geografii obrazem
 • Dražba atlasu z roku 1887
 • Seminář Autorské právo v kartografii
 • Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Studentská vědecká konference Digitální technologie v kartografii, geoinformatice a dálkovém průzkumu Země

  GPS

  DPZ

 • Studentská vědecká konference Digitální technologie v kartografii, geoinformatice a dálkovém průzkumu Země
 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!

  Fotogrammetrie

 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!

  Software

 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation

  Různé

 • Digitální archiv k svátku zeměměřičů
 • Zemřel profesor Cimbálník
 • Boj proti opožděným platbám
 • Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Tipy a triky pro MicroStation
 • Nová kancelář Satlab Geosolutions, s.r.o. v Jičíně byla otevřena!
 • Plastové mezníky v časopise Zeměměřič
 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!
 • Známe datum příštího Volejbalového turnaje!

  Školství

 • Zemřel profesor Cimbálník
 • XXXIII. sympozium Z dějin GaK
 • Studentská vědecká konference Digitální technologie v kartografii, geoinformatice a dálkovém průzkumu Země

  Internet

 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!

  Historie

 • XXXIII. sympozium Z dějin GaK
 • Současné výzvy v české historické geografii obrazem
 • Dražba atlasu z roku 1887
 • Video ZNB Lišov
 • Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze

  Přečtěte si

 • Digitální archiv k svátku zeměměřičů
 • Dražba atlasu z roku 1887

  Zajímavosti

 • Digitální archiv k svátku zeměměřičů
 • Letní osvěžení z vašich dopisů
 • Boj proti opožděným platbám
 • Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
 • XXXIII. sympozium Z dějin GaK
 • Dražba atlasu z roku 1887
 • Nová kancelář Satlab Geosolutions, s.r.o. v Jičíně byla otevřena!
 • Video ZNB Lišov

  Z domova

 • Zemřel profesor Cimbálník
 • Letní osvěžení z vašich dopisů
 • Nové turistické mapy Seznamu: podrobné a s hledáním tras
 • XXXIII. sympozium Z dějin GaK
 • Současné výzvy v české historické geografii obrazem
 • Nová kancelář Satlab Geosolutions, s.r.o. v Jičíně byla otevřena!
 • Seminář Autorské právo v kartografii
 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!
 • Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze
 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!
 • Známe datum příštího Volejbalového turnaje!

  Ze zahraničí

 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!
 • Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze
 • Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!
 • Známe datum příštího Volejbalového turnaje!

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Současné výzvy v české historické geografii obrazem

  Výstava Historical Geographers in Czechia: Themes and Concepts

  Místo: Předsálí Geografické knihovny Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro

  Termín: 6. 8. 2012 do 21. 9. 2012.

  Otevřeno: Po-Pá: 9.00 – 17.00 hod., vstup volný.

  První srpnové pondělí přinese zahájení výstavy o současných výzvách v české historické geografii. Široké spektrum historickogeografických témat ukáže zejména obrazovou formou soubor dvaceti dvou výstavních panelů vztahujících se k různým obdobím a problémům českých dějin od středověku po novověk. Budou rovněž představeny nejvýznamnější publikace a atlasy, které vznikly na poli českého historickogeografického výzkumu. Představí se i mapové sbírky Univerzity Karlovy a Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Výstava se uskuteční v rámci XV. mezinárodní konference historických geografů, která se bude konat na začátku srpna na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Výstava je v anglickém jazyce.

  Zajímá vás, proč a jak čeští vědci zkoumají proměny krajiny, historických měst, regionů nebo symbolická místa a územní identity? Z jakého důvodu je v Česku studována historie záplav, tornád a dlouhodobých klimatických změn? Odpovědi na rozmanité otázky soužití společnosti a přírody, nyní i v minulosti, hledají historičtí geografové po celém Česku. Zaměření svého výzkumu na výstavě prezentují odborníci z celkem osmi institucí, zejména z hostitelské pražské Univerzity Karlovy, dále např. z Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., Masarykovy Univerzity v Brně, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

  Historická geografie je na počátku třetího tisíciletí disciplínou, která může ovlivnit tvorbu i ochranu současné krajiny. Ukazuje souvislosti krajin současných a krajin minulých. Na základě poznané minulosti nás učí vnímat, poznávat a chápat pravidla dnes tak naléhavě potřebného vyváženého soužití člověka a přírody a soužití různých lidských kultur. Kořeny české historické geografie jsou hluboké a hlásí se k ní již minimálně pátá generace vědců.

  Letošní rok lze považovat za novodobý mezník vývoje historické geografie v Česku. Na jeho počátku vzniklo Výzkumné centrum historické geografie sdružující vědce z Historického ústavu AV ČR, v. v. i. a Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Druhým přelomem je hostitelství XV. mezinárodní konference historických geografů, v rámci které se výstava uskutečňuje. Mezinárodní konference historických geografů se koná každé tři roky v různých částech světa. Letošní pražská konference bude první, která se uskuteční v postkomunistické zemi. Účastnit se jí budou téměř čtyři stovky badatelů z celého světa. V téměř čtyřicetileté historii těchto světových konferencí půjde bezesporu o akci největší.


  Záštitu nad akcí převzali:

  prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

  prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd České republiky

  doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., prezident České geografické společnosti

  prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

  RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., 1. náměstek primátora hlavního města Prahy

  Mgr. Jana Černochová, starostka městské části Praha 2

  RNDr. Martina Hupková, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

  vyvěšeno: 31.07.2012
  ID článku: 4176              Používané zkratky
  další informace: www.ichg2012.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů