[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2012

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2012
 • Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
 • CZEPOS už umí NAVSTAR i GLONASS
 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.
 • Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností - 1.
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Nová transformační (převodní) tabulka
 • TURISTICKÉ MAPY Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA,
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM

  Katastr nemovitostí

 • Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů
 • Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
 • CZEPOS už umí NAVSTAR i GLONASS
 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.
 • Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností - 1.
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Nová transformační (převodní) tabulka
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM
 • Geometrický plán - příručka pro vyhotovitele i uživatele

  Geodézie

 • Nová transformační (převodní) tabulka
 • Změňte si v kalendáři
 • Carlson SurvCE & Carlson Survey – od terénu k výkresu
 • Topcon chrání investice svých zákazníků
 • „Field-to-Finish“ – od terénu k výkresu

  Kartografie

 • Mapa roku 2011 má nominace
 • Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů
 • Staré mapy osiřely
 • Zemřel Ing. Aleš Hašek
 • Oceněná díla v soutěži Mapa roku 2011
 • TURISTICKÉ MAPY Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA,

  Pozemkové úpravy

 • Nová transformační (převodní) tabulka
 • Veřejné zakázky KPÚ – rozbor

  GIS

 • Geoinformatik z Olomouce poběží s olympijskou pochodní

  GPS

 • CZEPOS už umí NAVSTAR i GLONASS
 • Nová transformační (převodní) tabulka

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů

  Software

 • Carlson SurvCE & Carlson Survey – od terénu k výkresu
 • Topcon chrání investice svých zákazníků
 • „Field-to-Finish“ – od terénu k výkresu

  Různé

 • Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností - 1.
 • Přechod planety Venuše přes sluneční kotouč
 • Zemřel Ing. Aleš Hašek
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Geoinformatik z Olomouce poběží s olympijskou pochodní
 • Nalezen přístoj PENTAX V-227 N
 • Zemřel zeměměřič, speleolog a potápěč Jiří Huráb
 • Festival minipivovarů na Pražském Hradě
 • Svátek zeměměřičů je 3. července
 • Změňte si v kalendáři
 • „Field-to-Finish“ – od terénu k výkresu

  Školství

 • Mapa roku 2011 má nominace
 • Staré mapy osiřely

  Internet

 • Oceněná díla v soutěži Mapa roku 2011
 • Topcon chrání investice svých zákazníků

  Historie

 • Staré mapy osiřely
 • Přechod planety Venuše přes sluneční kotouč
 • TURISTICKÉ MAPY Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA,

  Přečtěte si

 • Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM
 • Geometrický plán - příručka pro vyhotovitele i uživatele

  Zajímavosti

 • Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
 • Přechod planety Venuše přes sluneční kotouč
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Geoinformatik z Olomouce poběží s olympijskou pochodní
 • Nalezen přístoj PENTAX V-227 N
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM
 • Technické dílo roku 2011
 • Svátek zeměměřičů je 3. července

  Z domova

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2012
 • Mapa roku 2011 má nominace
 • Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů
 • Staré mapy osiřely
 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.
 • Zemřel Ing. Aleš Hašek
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Oceněná díla v soutěži Mapa roku 2011
 • Zemřel zeměměřič, speleolog a potápěč Jiří Huráb
 • Festival minipivovarů na Pražském Hradě
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM
 • Technické dílo roku 2011
 • Změňte si v kalendáři

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2012
 • Technické dílo roku 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Carlson SurvCE & Carlson Survey – od terénu k výkresu

  Firma Carlson Software je téměř po 30 let od svého vzniku v roce 1983 vyhledávána zeměměřiči v USA pro svá komplexní programová řešení jak pro práci v terénu, tak i pro kancelářské výpočty a výkresy. Do Evropy a také do České republiky pronikl dosud především terénní software SurvCE, ještě známější pod značkou Fast Survey, nabízený například firmou Geoobchod spolu s produkty řady ProMark od Ashtechu.

  Nově vzniklé zastoupení Carlson Software v České republice si klade mimo jiné za cíl, aby zdejší geodeti využívali naplno možností programu SurvCE (Fast Survey). To umožňuje zejména tzv. řešení Field-to-Finish, kdy uživatel může již během měření venku v terénu kódovat měřené objekty takovým způsobem, že do kanceláře přenese kompletní výkres včetně atributů, barevných linek, šrafovaných ploch nebo symbolů, to vše v jednotlivých vrstvách CAD.

  Kombinace terénního softwaru SurvCE s kancelářskou aplikací Carlson Survey je vůbec celosvětově nejoblíbenějším a nejpoužívanějším geodetickým řešením. Carlson Survey je zeměměřická aplikace pracující na bázi CADu: uživatel si ji může nainstalovat jako nadstavbu na svou stávající licenci AutoCADu nebo – pokud ještě žádný CAD software nemá – může si software nahrát současně s instalací programu IntelliCAD. Výhodou je, že jedna jediná aplikace Carlson Survey umožní jak kompletní geodetické výpoč­ty a jejich reporty v různých formátech, tak i tvorbu a výtisk profesionálních mapových výkresů s vrstevnicemi nebo 3D náhledy projektů a měřených dat. Geodetickým firmám tedy odpadne nutnost pořizovat si drahý kreslící program a k tomu další – geodetický – software.

  Co všechno umí Carlson Survey?

  Zvládá komunikaci se všemi typy terénních formátů a přístrojů, ať už to jsou elektronické totální stanice, přijímače GNSS nebo jejich polní záznamníky. Z geodetických výpočtů uveďme například vyrovnání polygonových pořadů, výpočty průsečíků z 2D nebo 3D přímek a oblouků, interpolace, posuny, změny měřítek, transformace souřadnic, výpočty kubatur výkopů a násypů. Umí vytvářet povrchy na základě triangulačních nebo obdélníkových sítí, tvoří a upravuje vrstevnice se zvolenou ekvidistancí a porovnává povrchy projektu s měřenými daty. Možností vytvoření osových linek z přímek, kružnic i přechodnic různého tvaru s popisy staničení a odsazení a tvorbou podélných a příčných profilů nabízí Carlson Survey řešení pro inženýrské stavby silnic, dálnic či železnic. Potřeby katastru oslovuje program mnohačetnými způsoby jak vytvořit a rozdělit síť parcel nebo jak rozmístit parcely podél vyrovnané osy. Uživatel si může „hrát“ s posuvnými sousedícími plochami, dynamickou aktualizací ploch a s popiskami tak, aby výkres byl vždy optimální a jednoduše aktualizovatelný. Carlson Survey ideálně komunikuje i s uživateli ESRI, kterým umožňuje optimální import a export bodů i jejich atributů ve formátů SHP. Když už jsme u formátů, samozřejmostí jsou programu vlastní formáty DWG a DXF, přenos oběma směry do MicroStationu umožňuje formát DGN.

  Co zatím Carlson Survey neumí?

  Učí se česky: jde mu to celkem rychle, ale občas se ještě zadrhává. Americkou národnost nepopře také při tvorbě výpisů a reportů. Vše je celkem snadno modifikovatelné a přizpůsobitelné se snahou k přirozené adaptaci na české prostředí jako třeba zde vytvářené programy Kokeš, Groma, Geus či Transform.

  Zastoupení Carlson v České republice dává tímto možnost všem geodetům v ČR program společně dopřeložit i adaptovat na české požadavky. V závislosti na míře angažovanosti v softwaru lze nabídnout cenově velice výhodné či dokonce bezplatné licence. Pro další informace prosím kontaktujte níže uvedené lokální zastoupení.

  SW Carlson je k vyzkoušení s 30 denní licencí na http://cz.carlsonemea.com/down

  Tomáš Bláha

  vyvěšeno: 20.08.2012
  ID článku: 4179              Používané zkratky
  další informace: cz.carlsonemea.com/down...


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Software