[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2012

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2012
 • Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
 • CZEPOS už umí NAVSTAR i GLONASS
 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.
 • Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností - 1.
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Nová transformační (převodní) tabulka
 • TURISTICKÉ MAPY Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA,
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM

  Katastr nemovitostí

 • Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů
 • Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
 • CZEPOS už umí NAVSTAR i GLONASS
 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.
 • Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností - 1.
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Nová transformační (převodní) tabulka
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM
 • Geometrický plán - příručka pro vyhotovitele i uživatele

  Geodézie

 • Nová transformační (převodní) tabulka
 • Změňte si v kalendáři
 • Carlson SurvCE & Carlson Survey – od terénu k výkresu
 • Topcon chrání investice svých zákazníků
 • „Field-to-Finish“ – od terénu k výkresu

  Kartografie

 • Mapa roku 2011 má nominace
 • Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů
 • Staré mapy osiřely
 • Zemřel Ing. Aleš Hašek
 • Oceněná díla v soutěži Mapa roku 2011
 • TURISTICKÉ MAPY Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA,

  Pozemkové úpravy

 • Nová transformační (převodní) tabulka
 • Veřejné zakázky KPÚ – rozbor

  GIS

 • Geoinformatik z Olomouce poběží s olympijskou pochodní

  GPS

 • CZEPOS už umí NAVSTAR i GLONASS
 • Nová transformační (převodní) tabulka

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů

  Software

 • Carlson SurvCE & Carlson Survey – od terénu k výkresu
 • Topcon chrání investice svých zákazníků
 • „Field-to-Finish“ – od terénu k výkresu

  Různé

 • Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností - 1.
 • Přechod planety Venuše přes sluneční kotouč
 • Zemřel Ing. Aleš Hašek
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Geoinformatik z Olomouce poběží s olympijskou pochodní
 • Nalezen přístoj PENTAX V-227 N
 • Zemřel zeměměřič, speleolog a potápěč Jiří Huráb
 • Festival minipivovarů na Pražském Hradě
 • Svátek zeměměřičů je 3. července
 • Změňte si v kalendáři
 • „Field-to-Finish“ – od terénu k výkresu

  Školství

 • Mapa roku 2011 má nominace
 • Staré mapy osiřely

  Internet

 • Oceněná díla v soutěži Mapa roku 2011
 • Topcon chrání investice svých zákazníků

  Historie

 • Staré mapy osiřely
 • Přechod planety Venuše přes sluneční kotouč
 • TURISTICKÉ MAPY Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA,

  Přečtěte si

 • Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM
 • Geometrický plán - příručka pro vyhotovitele i uživatele

  Zajímavosti

 • Hlídejte si pozemky, katastrální úřad přichází
 • Přechod planety Venuše přes sluneční kotouč
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Geoinformatik z Olomouce poběží s olympijskou pochodní
 • Nalezen přístoj PENTAX V-227 N
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM
 • Technické dílo roku 2011
 • Svátek zeměměřičů je 3. července

  Z domova

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2012
 • Mapa roku 2011 má nominace
 • Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů
 • Staré mapy osiřely
 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.
 • Zemřel Ing. Aleš Hašek
 • KP Sokolov potřebuje vaši podporu
 • Oceněná díla v soutěži Mapa roku 2011
 • Zemřel zeměměřič, speleolog a potápěč Jiří Huráb
 • Festival minipivovarů na Pražském Hradě
 • Reportáž ČT o digitalizaci KM
 • Technické dílo roku 2011
 • Změňte si v kalendáři

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2012
 • Technické dílo roku 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • „Field-to-Finish“ – od terénu k výkresu

  V minulém čísle Zeměměřiče jsme vám krátce představili firmu Carlson Software a koncept programových řešení pro geodety. Článek nazvaný „Od terénu k výkresu“ je volným překladem v zahraničí hojně používaného termínu „Field-to-Finish“. Pojďme se teď podívat, co to vlastně pro uživatele znamená.

  Co je to „Field-to-Finish“?

  V jednoduché formě pracuje v režimu „Field-to-Finish“ v podstatě každá geodetická firma. Jedná se o to, že měřeným bodům v terénu – tedy například souřadnicím v systému S-JTSK – geodet přiřadí čísla bodů a většinou i nějaký kód nebo atribut, aby pak jeho kancelářskému kolegovi bylo jasné, o jaký objekt se jedná. Běžný software potom vykreslí mapu se značkou pro tento objekt, vedle které se objeví číslo měřeného bodu. Tím přeneseme informaci „z terénu do výkresu“. Pokud geodetický výkres bereme jako náš finální produkt, pak by nám už interpretace pojmu „Field-to-Finish“ měla být jasná.

  K čemu obvykle dochází?

  V současné době zeměměřická firma většinou vyšle ven člověka s úkolem jednoduše naměřit nebo vytyčit potřebné body v terénu. Informaci, kterou tento člověk pak přinese do kanceláře, potom zpracovává s nějakou časovou prodlevou buď on sám, nebo spíše jeho kolega pracující s kancelářskou softwarovou aplikací. A tam dochází k tomu, že velice často se musí dohledávat informace o tom, jaký je vůbec mezi jednotlivými naměřenými objekty vztah, ztrácí se spousta dalších užitečných informací o terénu. Často i člověk, který si současně s měřením vede náčrt liniových spojení mezi body, se potom ve vlastním náčrtu ztratí a musí potřebnou informaci někde dohledat, případně se na místo měření vrátit.

  Jak tomu zabránit?

  Vše lze zefektivnit tím, že se člověk v terénu naučí používat kódovou tabulku. Samozřejmostí by mělo být alespoň užívání kódů pro liniové objekty, tzn. že objekty se stejným kódem (například LINIE) se spojí čarou. Carlson Software jde v tomto směru ale podstatně dále. Jsou definovány kódy pro propojení posledního bodu s prvním, pro definici kruhových nebo přechodnicových oblouků, podélných a příčných profilů. Kódová tabulka umožní i přiřazení symbolu k měřenému bodu, takže už v terénu může uživatel nastavit kód tak, aby se potom v kancelářské aplikaci objevil místo obecného symbolu pro bod třeba strom nebo vodočet. Kódování umožňuje i nastavení barev, takže linie pro různé objekty budou pak v kanceláři od sebe jasně odlišitelné. Lze nastavit například vyšrafování ploch: po ukončení plošného objektu daným kódem našemu softwaru řekneme, že má plochu vyšrafovat a přiřadit k ní údaj v metrech čtverečních. Přímo v terénu můžeme dokonce určovat i to, v jaké vrstvě, respektive hladině výkresu se má měřený objekt zobrazit.

  Carlson Software má pro všechny tyto možnosti definované kódové tabulky; zároveň ale poskytuje možnost tyto tabulky jednoduše upravit do češtiny a do podoby, která je přímo adaptovaná na pojmy, které vaše firma běžně užívá. Pak jde jen o to, své terénní pracovníky naučit používat vaši tabulku v terénu. Celý proces se tím zautomatizuje a vaši práci to tak dlouhodobě zefektivní.

  Hudba budoucnosti? Ne – možná realita!

  Pokud vezmeme v úvahu fakt, že terénní záznamníky jsou už běžně vybaveny SIM kartou a službou GPRS, EDGE nebo 3G, můžeme internetové připojení využít i k tomu, že měřič odněkud ze stavby pošle z polního záznamníku svůj hotový výkres přímo kolegovi do kanceláře. Kolega ho pak jen mírně poupraví a pošle na plotr k vytisknutí.

  Tomáš Bláha

  vyvěšeno: 27.08.2012
  ID článku: 4184              Používané zkratky
  další informace: cz.carlsonemea.com/down...


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Software

  Různé