[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2012

Resort ČÚZK

 • Komora ze zákona - diskuze
 • Chaty Zeměměřiče
 • Zemřel Ing. Zdeněk Tytl
 • Co nám přináší Nový katastrální zákon
 • Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky...
 • Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN
 • Norma LADM schválena

  Katastr nemovitostí

 • Chaty Zeměměřiče
 • Šance pro zeměměřictví a katastr
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • Co nám přináší Nový katastrální zákon
 • Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky...
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN
 • Norma LADM schválena

  Geodézie

 • Chaty Zeměměřiče
 • 21. konference GIS Esri v ČR se blíží
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat
 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Valná hromada KGK
 • Dvojí užitek za jedny peníze

  Kartografie

 • Chaty Zeměměřiče
 • 20. Kartografická konference - Plzeň 2013

  Pozemkové úpravy

 • Chaty Zeměměřiče

  GIS

 • 21. konference GIS Esri v ČR se blíží
 • HSI získala prestižní ocenění v soutěži Internet Effectiveness Awards 2012
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat

  GPS

 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat

  DPZ

 • 21. konference GIS Esri v ČR se blíží
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR

  Fotogrammetrie

 • Zemřel Ing. František Pivnička
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR

  Software

 • 21. konference GIS Esri v ČR se blíží
 • Naše semináře v databázi ČKAIT
 • Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat
 • Dvojí užitek za jedny peníze

  Různé

 • Komora ze zákona - diskuze
 • HSI získala prestižní ocenění v soutěži Internet Effectiveness Awards 2012
 • Akce Brdy 2012 vyhlášena
 • Hledáme pana Ing. Zdeňka Karla
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • Zeměměřický betlém
 • Ceny za geodetické práce dnes a před rokem 1989
 • Kartografie naděje: Příběhy sociální změny

  Školství

 • Akce Brdy 2012 vyhlášena
 • Šance pro zeměměřictví a katastr
 • Družicové metody v geodézii a katastru

  Internet

 • HSI získala prestižní ocenění v soutěži Internet Effectiveness Awards 2012
 • Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN

  Historie

 • Zeměměřický betlém
 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Přečtěte si

 • Hledáme pana Ing. Zdeňka Karla
 • 20. Kartografická konference - Plzeň 2013

  Zajímavosti

 • Šance pro zeměměřictví a katastr
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • Zeměměřický betlém

  Z domova

 • Zemřel Ing. Zdeněk Tytl
 • Naše semináře v databázi ČKAIT
 • Akce Brdy 2012 vyhlášena
 • Šance pro zeměměřictví a katastr
 • Zemřel Ing. František Pivnička
 • Hledáme pana Ing. Zdeňka Karla
 • 20. Kartografická konference - Plzeň 2013
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky...
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Valná hromada KGK
 • Kartografie naděje: Příběhy sociální změny

  Ze zahraničí

 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat
 • Norma LADM schválena

  ČSGK

  KGK

 • Komora ze zákona - diskuze
 • Valná hromada KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Datum konání: 28. listopadu 2012, od 9 hodin, Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7


  Dopolední program: moderuje RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Zeměměřický úřad, Praha)

  9:00 Zahájení sympozia

  9:10 Antonín Švejda (NTM, Praha) - Vzpomínka na Ludvíka a Marii Muchovy

  9:20 Dušan Adam (VÚKOZ, Brno) - Ludvík Mucha a Ivančice

  9:30 Pavel Hánek (ČVUT, Praha), Pavel Hánek ml. (VÚGTK, Zdiby) - Telčská nivelační síť prof. Jaroslava Pantoflíčka

  9:50 Alexandr Drbal (VÚGTK, Zdiby) - Joseph Xawer Liesganig (1719-1799), rakouský astronom a zeměměřič

  10:10 Eduard Maták (Liptovský Mikuláš) - Život a práca zememeračov na Slovensku v 19. storočí

  10:30 Ladislav Kebísek (Praha), Drahomír Dušátko (Praha), Marian Rybanský (Univerzita obrany) - Geodet profesor Josef Vykutil, 100 let od jeho narození


  10:50 Přestávka


  11:05 Georgij Karský (Praha) - Ing. Zdeněk Wiedner, geodet Nepálského království

  11:25 Pavel Taraba (ČÚZK, Praha) - Vývoj geodetických metod využití GNSS a historie budování permanentních stanic GNSS v ČR

  11:45 Petr Cikrle, Jiří Bureš, Zdeněk Charvát (VUT, Brno) - Etalony starých délkových měr v českých zemích a jejich dokumentace

  12:05 Patrik Pařízek, (Muzeum Českého krasu, Beroun) - Nejen o berounském „maisterstucku“ Antonína Engelbrechta


  12:25 Polední přestávka


  Odpolední program: moderuje prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AVČR, Praha)

  13:30 Bohuslav Veverka, Tereza Gřundělová (ČVUT, Praha), Monika Čechurová (ZČU, Plzeň) - Mapy Moravy T. Lottera a Le Rougeho, hodnocení geografické sítě

  13:50 Jitka Močičková (PřF UK, Praha) - Mapy českých krajů zemského měřiče Johanna Glockspergera

  14:10 Tomáš Grim (ZÚ, Praha) - Slezský kartograf Jan Přibyla a jeho hospodářské mapy

  14:30 Zdeněk Krejčí (MZV, Praha) - Ruské a sovětské mapy území ČR a SR

  14:50 Jiří Martínek (HÚ AVČR, Praha) - Wilhelm Friedrich (1882–1914) a jeho rekonstrukční mapy


  15:10 Přestávka


  15:25 Eva Vacková (VUT, Brno) - Historický vývoj zákresu železnic do mapových děl

  15:45 Martina Vichrová, Václav Čada (ZČU, Plzeň) - Mapové podklady pro projekt: Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA

  16:05 Eva Novotná (PřF UK, Praha) - Třetí vojenské mapování: vybrané problémy katalogizace map


  Informace:

  16:25 Jozef Marek (Bratislava), Drahomír Dušátko (Praha) - 500 let od narození kartografa Gerharda Mercatora

  16:35 Milan Konečný, Zdeněk Stachoň (PřF MU, Brno), Edvard Geryk (FN, Brno) - Geografické náměty na poštovních známkách

  16:45 Jan Ratiborský (Praha) - Geodeti, astronomové, kartografové a matematici Pobaltí ve filatelii


  Účastnický poplatek 50,- Kč zahrnuje občerstvení během přestávek a vstupy do expozic muzea.

  Účastníci mohou využít nabídky obědového menu v muzejní restauraci za zvýhodněnou cenu 75 Kč.

  Antonín Švejda

  vyvěšeno: 14.11.2012
  ID článku: 4220              Používané zkratky
  další informace: www.ntm.cz/aktualita/28112012-xxxiii-sympozium-z-dejin-geodezie-k...


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů