[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2012

Resort ČÚZK

 • Komora ze zákona - diskuze
 • Chaty Zeměměřiče
 • Zemřel Ing. Zdeněk Tytl
 • Co nám přináší Nový katastrální zákon
 • Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky...
 • Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN
 • Norma LADM schválena

  Katastr nemovitostí

 • Chaty Zeměměřiče
 • Šance pro zeměměřictví a katastr
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • Co nám přináší Nový katastrální zákon
 • Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky...
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN
 • Norma LADM schválena

  Geodézie

 • Chaty Zeměměřiče
 • 21. konference GIS Esri v ČR se blíží
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat
 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Valná hromada KGK
 • Dvojí užitek za jedny peníze

  Kartografie

 • Chaty Zeměměřiče
 • 20. Kartografická konference - Plzeň 2013

  Pozemkové úpravy

 • Chaty Zeměměřiče

  GIS

 • 21. konference GIS Esri v ČR se blíží
 • HSI získala prestižní ocenění v soutěži Internet Effectiveness Awards 2012
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat

  GPS

 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat

  DPZ

 • 21. konference GIS Esri v ČR se blíží
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR

  Fotogrammetrie

 • Zemřel Ing. František Pivnička
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR

  Software

 • 21. konference GIS Esri v ČR se blíží
 • Naše semináře v databázi ČKAIT
 • Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat
 • Dvojí užitek za jedny peníze

  Různé

 • Komora ze zákona - diskuze
 • HSI získala prestižní ocenění v soutěži Internet Effectiveness Awards 2012
 • Akce Brdy 2012 vyhlášena
 • Hledáme pana Ing. Zdeňka Karla
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • Zeměměřický betlém
 • Ceny za geodetické práce dnes a před rokem 1989
 • Kartografie naděje: Příběhy sociální změny

  Školství

 • Akce Brdy 2012 vyhlášena
 • Šance pro zeměměřictví a katastr
 • Družicové metody v geodézii a katastru

  Internet

 • HSI získala prestižní ocenění v soutěži Internet Effectiveness Awards 2012
 • Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN

  Historie

 • Zeměměřický betlém
 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Přečtěte si

 • Hledáme pana Ing. Zdeňka Karla
 • 20. Kartografická konference - Plzeň 2013

  Zajímavosti

 • Šance pro zeměměřictví a katastr
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • Zeměměřický betlém

  Z domova

 • Zemřel Ing. Zdeněk Tytl
 • Naše semináře v databázi ČKAIT
 • Akce Brdy 2012 vyhlášena
 • Šance pro zeměměřictví a katastr
 • Zemřel Ing. František Pivnička
 • Hledáme pana Ing. Zdeňka Karla
 • 20. Kartografická konference - Plzeň 2013
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky...
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Valná hromada KGK
 • Kartografie naděje: Příběhy sociální změny

  Ze zahraničí

 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat
 • Norma LADM schválena

  ČSGK

  KGK

 • Komora ze zákona - diskuze
 • Valná hromada KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dvojí užitek za jedny peníze

  V letošním roce se na našem trhu zabydlela firma Carlson Software, která téměř 30 let nabízí geodetům komplexní programová řešení jak pro práci v terénu, tak i pro kancelářské výpočty a výkresy.


  Zjednodušte svou práci, zvyšte produktivitu

  Základem nabídky je terénní software SurvCE, známější jako Fast Survey, jehož předností je zejména tzv. řešení Field-to-Finish, kdy uživatel může již během měření venku v terénu popsat kódem měřené objekty takovým způsobem, že do kanceláře přinese kompletní výkres. Zefektivnění práce spočívá pouze v tom, že se člověk v terénu naučí používat kódovou tabulku. Kódová tabulka umožní kromě dnes běžné liniové kresby například uzavírání linií do kruhu, na počáteční bod či jak je potřeba, přiřazení symbolu k měřenému bodu, takže už v terénu může uživatel nastavit kód tak, aby se potom v kancelářské aplikaci objevil místo obecného symbolu pro bod třeba strom nebo vodočet. Kódování umožňuje i nastavení barev, takže linie pro různé objekty budou pak v kanceláři od sebe jasně odlišitelné. Lze nastavit například vyšrafování ploch s přiřazením údaje o metrech čtverečních. Přímo v terénu můžeme dokonce určovat i to, v jaké vrstvě, respektive hladině výkresu se má měřený objekt zobrazit. Carlson Software poskytuje možnost kódové tabulky jednoduše upravit do češtiny a do podoby, která je přímo adaptovaná na pojmy, které vaše firma běžně užívá. Opravdu jde jen o to naučit své terénní pracovníky používat firemní tabulku v terénu. Celý proces se tím zautomatizuje a dlouhodobě zefektivní.

  Terénní software SurvCE v kombinaci s kancelářskou aplikací Carlson Survey je celosvětově nejoblíbenějším a nejpoužívanějším geodetickým řešením. Carlson Survey pracuje jako nadstavba AutoCADu nebo dodávaného IntelliCADu. Aplikace Carlson Survey umožní jak kompletní geodetické výpoč­ty s protokoly v různých formátech, tak i tvorbu a výtisk profesionálních mapových výkresů s vrstevnicemi nebo 3D náhledy projektů a měřených dat. Geodetickým firmám tímto odpadne nutnost pořizovat si drahý kreslící program a k tomu další – geodetický – software.


  Co vše nabízený komplet nabízí?

  Komplet software zvládá komunikaci se všemi typy dat z terénních přístrojů, elektronických totálních stanic, přijímačů GNSS nebo jiných polních záznamníků. Zvládá všechny geodetické výpočty. Umí vytvářet povrchy na základě triangulačních nebo obdélníkových sítí, generuje vrstevnice, umí porovnávat povrchy projektu s měřenými daty. Nabízí mnoho funkcí pro zpracování inženýrských staveb, silnic, dálnic či železnic. Pro potřeby katas­tru obsahuje řadu funkcí pro definování a rozdělování parcel, dynamickou aktualizaci ploch i s popiskami a mnoho dalšího.

  Carlson Survey dokáže exportovat vyhotovená data do formátů DWG a DXF, přenos oběma směry do MicroStationu umožňuje formát DGN, kompatibilita s produkty ESRI je zaručena převodem do SHP.

  Tomáš Bláha

  vyvěšeno: 29.11.2012
  ID článku: 4222              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Software