[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2012

Resort ČÚZK

 • Vzdělání nebo jen zkouška?
 • 8. ples zeměměřičů
 • eGaKO už je digitálně k dispozici
 • Galerie KMD

  Katastr nemovitostí

 • Vzdělání nebo jen zkouška?
 • Toulky českou minulostí - KATASTR
 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • Implementace JTSK-03 do KN
 • Galerie KMD

  Geodézie

 • Vzdělání nebo jen zkouška?
 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • Slevy končí 15. ledna!!!
 • 48. geodetické informační dny
 • Publikace Z dějin geodézie a kartografie 16 k dispozici

  Kartografie

 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor
 • 2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ
 • Publikace Z dějin geodézie a kartografie 16 k dispozici
 • Příspěvky 20. kartografické konference

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Geosense jede do Silicon Valley!

  GPS

  DPZ

 • 2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Geosense jede do Silicon Valley!

  Různé

 • Smutná zpráva: Zemřel pedagog a popularizátor oboru Lubomír Chamout
 • Zeměměřický betlém právě vyšel
 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2013
 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • 8. ples zeměměřičů
 • Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor
 • Slavnostní vernisáž výstavy NA SLOUPECH
 • Šéfredaktor časopisu Zeměměřiče drží hladovku
 • Exploze cen Publero.com - archiv Zeměměřiče
 • MATURITNÍ PLES SPŠ zeměměřické
 • Geosense jede do Silicon Valley!

  Školství

 • Vzdělání nebo jen zkouška?
 • Smutná zpráva: Zemřel pedagog a popularizátor oboru Lubomír Chamout
 • Šéfredaktor časopisu Zeměměřiče drží hladovku
 • MATURITNÍ PLES SPŠ zeměměřické
 • 2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ
 • Školy se nabízejí pozornosti vašich dětí
 • Příspěvky 20. kartografické konference

  Internet

 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • Exploze cen Publero.com - archiv Zeměměřiče
 • eGaKO už je digitálně k dispozici

  Historie

 • Toulky českou minulostí - KATASTR
 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Zeměměřický betlém právě vyšel
 • Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor
 • Exploze cen Publero.com - archiv Zeměměřiče
 • Publikace Z dějin geodézie a kartografie 16 k dispozici

  Přečtěte si

 • Exploze cen Publero.com - archiv Zeměměřiče
 • eGaKO už je digitálně k dispozici
 • Publikace Z dějin geodézie a kartografie 16 k dispozici
 • Obsah 19. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Zeměměřický betlém právě vyšel
 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2013

  Z domova

 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • 8. ples zeměměřičů
 • Slavnostní vernisáž výstavy NA SLOUPECH
 • Šéfredaktor časopisu Zeměměřiče drží hladovku
 • MATURITNÍ PLES SPŠ zeměměřické
 • Geosense jede do Silicon Valley!
 • Slevy končí 15. ledna!!!
 • 48. geodetické informační dny
 • Galerie KMD

  Ze zahraničí

 • Implementace JTSK-03 do KN

  ČSGK

 • Smutná zpráva: Zemřel pedagog a popularizátor oboru Lubomír Chamout

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Slevy končí 15. ledna!!!

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 19. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ

  Zdroj: Zpravodaj Kartografické společnosti ČR. Do redakce došlo 4. 1. 2013.


  23. října 2012 se uskutečnila 2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ za účasti studentů, kteří přijeli do Prahy z pěti dalších měst. Konference byla pořádána v areálu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Byla sice jedna z mnohých, jež v akademickém roce nejstarší technická vysoká škola v zemi pořádá, ale svým zaměřením zcela ojedinělá.

  "Chtěli jsme před rokem pozvat všechny studenty, jež se digitalizací v kartografii a podobnou problematikou zabývají k setkání, při kterém by představili své práce a pochlubili se svými výsledky. Myslím si, že se nám to povedlo a tak jsme v podobném duchu uspořádali další ročník. Tentokrát jsme dostali dvakrát více příspěvků než před rokem a museli jsme je do programu vybírat už podle velmi přísných kriterií. Není divu, že pak z těch prací, které byly na konferenci předneseny, měla odborná porota velmi těžký úkol vybrat ty nejlepší, jež jsme odměnili cenami od kartografických společností Kartografie Praha a Geodézie On Line. Příští rok sice už nebudu působit na katedře mapování a kartografie, ale doufám, že se podaří mým nástupcům uspořádat podobnou konferenci, která bude přínosná", zhodnotil konferenci její otec zakladatel prof. B. Veverka.

  "Mám radost, že vědní obor kartografie má stále dobré podhoubí v podobě mladých lidí, kteří i v době významných technických novinek se snaží udržet úroveň, jež česká kartografie vždy ve světě měla. Při jakékoliv příležitosti například na zasedáních, kongresech a při dalších setkáních ve světě se Češi se svými produkty mohou úspěšně měřit se zahraničními kartografy. Není na škodu poohlédnout se i na díla, která vznikala v minulém století, jako byly národní atlas Československa a Atlas československých dějin z šedesátých let. Tyto atlasy tehdy obdivoval celý svět", uzavřel setkání kartografů předseda Kartografické společnosti České republiky doc. M. Mikšovský.

  Nu, a jak v úterý 23. října 2012 soutěžící studenti dopadli? Hlavní cenu si do Olomouce odvezla Mgr. Alena Vondráková z Univerzity Palackého za práci Význam a možnosti uplatnění moderních digitálních technologií v oblasti netechnologických aspektů mapové tvorby. Druhé místo získal Ing. Tomáš Janata z ČVUT v Praze za práci Možnosti databázového zpracování či údržby podrobné topografické mapy. Třetí místo obsadil Mgr. Jan Rusnák z Masarykovy univerzity v Brně za práci Využití stavebního pasportu k 3D modelování budov na příkladu areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

  Ing. Petr Skála

  vyvěšeno: 04.01.2013
  ID článku: 4235              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  DPZ

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku