[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2013

Resort ČÚZK

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • Návrhy vyhlášek byly postoupeny Legislativní radě vlády
 • Co přináší geometrům nová katastrální vyhláška vycházející z nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona?
 • Nový ředitel Zeměměřického úřadu byl jmenován

  Katastr nemovitostí

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • Návrhy vyhlášek byly postoupeny Legislativní radě vlády
 • Důležité novinky v POZEM
 • Nové verze nadstaveb od HSI
 • Co přináší geometrům nová katastrální vyhláška vycházející z nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona?

  Geodézie

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • Zemřel doc. Ing. Zdenek Novák, CSc. z ČVUT
 • 21. slovenské geodetické dni
 • Přístroje Topcon monitorují největší dopravní stavbu v Evropě
 • Nové verze nadstaveb od HSI
 • XXXIV. sympozium z dějin geodézie a kartografie

  Kartografie

 • Program Kartografické konference zveřejněn
 • Konference GIS Esri 2013 v ČR

  Pozemkové úpravy

 • Důležité novinky v POZEM
 • Konference GIS Esri 2013 v ČR
 • Cimrmanova dekompresní pozemková úprava
 • Nové verze nadstaveb od HSI

  GIS

 • Konference GIS Esri 2013 v ČR
 • Co uslyšíte na konferenci ESRI?
 • Nové verze nadstaveb od HSI

  GPS

  DPZ

 • Co uslyšíte na konferenci ESRI?

  Fotogrammetrie

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • Konference GIS Esri 2013 v ČR

  Software

 • Důležité novinky v POZEM
 • Nové verze nadstaveb od HSI

  Různé

 • Program Kartografické konference zveřejněn
 • Zemřel doc. Ing. Zdenek Novák, CSc. z ČVUT
 • Geodis Brno čelí dalšímu insolvenčnímu návrhu
 • Návrhy vyhlášek byly postoupeny Legislativní radě vlády
 • Jaká byla 49. Geodesia rallye ČR?
 • Pozvánka na maturitní ples SPŠZem
 • Ing. Miroslav Šedý zemřel
 • Ing. Miroslav Šedý zemřel
 • Diář Zeměměřiče přímo ve vašem diáři

  Školství

 • Program Kartografické konference zveřejněn
 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • Zemřel doc. Ing. Zdenek Novák, CSc. z ČVUT
 • Konference GIS Esri 2013 v ČR
 • Pozvánka na maturitní ples SPŠZem
 • Geopárty bude v Brně i letos
 • Přechod Brd 2013 již v sobotu 9. listopadu

  Internet

  Historie

 • XXXIV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Tunel na Jadran

  Přečtěte si

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích

  Zajímavosti

 • Přístroje Topcon monitorují největší dopravní stavbu v Evropě
 • Diář Zeměměřiče přímo ve vašem diáři

  Z domova

 • Geodesia rallye ČR proběhne 5.října 2013
 • Program Kartografické konference zveřejněn
 • XXXIV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Geodis Brno čelí dalšímu insolvenčnímu návrhu
 • Konference GIS Esri 2013 v ČR
 • Jaká byla 49. Geodesia rallye ČR?
 • Co uslyšíte na konferenci ESRI?
 • Cimrmanova dekompresní pozemková úprava
 • Ing. Miroslav Šedý zemřel
 • Ing. Miroslav Šedý zemřel
 • 9. ples zeměměřičů bude v Praze
 • Přechod Brd 2013 již v sobotu 9. listopadu
 • XXXIV. sympozium z dějin geodézie a kartografie

  Ze zahraničí

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • 21. slovenské geodetické dni
 • Přístroje Topcon monitorují největší dopravní stavbu v Evropě

  ČSGK

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • Zemřel doc. Ing. Zdenek Novák, CSc. z ČVUT
 • 9. ples zeměměřičů bude v Praze
 • Co přináší geometrům nová katastrální vyhláška vycházející z nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona?

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích

  Ve dnech 16. až 18. 5. 2013 se konalo tradiční setkání slovenských, polských a českých geodetů – jednacími jazyky jsou stále slovenština, polština a čeština. Zúčastnilo se 145 posluchačů z řad odborné veřejnosti. Program konference byl rozdělen do čtyř tématických celků.


  V první části se účastníci dozvěděli o dosažených výsledcích v národních resortech. Druhá část byla zaměřena na problematiku státních hranic. V dalších částech se příspěvky zabývaly aktuálními problémy ve vybraných činnostech v oboru a zároveň byly představeny nadstandardní práce studentů a doktorandů z univerzit.

  Není možné popsat všechny zajímavé referáty, proto jsou v časopise GaKO 7/2013 blíže popsány jen některé a z nich vybíráme:

  Na úvod vystoupili zástupci státních správ zeměměřictví a katastru ze Slovenské republiky (SR), Polské republiky (PR) a České republiky (ČR). Předsedkyně Úřadu geodézie, kartografie a katastru (ÚGKK) SR Ing. Mária Frindrichová například informovala o změnách ve struktuře státní správy katastru, spočívající v začlenění pod okresní úřady k 1. 10. 2013.


  Velké pozornosti se těšil druhý blok přednášek s příspěvky o dokumentaci a zaměřování státních hranic. Příspěvek Ing. Petra Šlahora a Ing. Mateje Bady z Ministerstva vnitra SR pojednával o problémech způsobených proměnlivým průběhem hraničních čar uprostřed hraničních vodních toků.
  V dalším referátu Ing. Tomáš Kodýtek z Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně informoval o řešení změny státní hranice mezi ČR a SR po roce 1993, kdy bylo nutné vyjasnit vlastnictví k pozemkům přičleněným k ČR z důvodu napřímení toku řeky Moravy a s tím související změnou státní hranice. Složité bylo vypořádat se s rozdrobenou držbou za stavu velkého počtu podílů zapsaných vlastníků, a to zejména v urbariátech. Obtížné bylo též zjistit správný obsah zápisů v pozemkových knihách vedených v maďarštině.


  Ve vystoupení s názvem Nová výškopisná data pro GIS v ČR od Ing. Karla Brázdila z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se poslední den posluchači seznámili se současným stavem velkoplošného leteckého laserového skenování na území ČR. Současně byl nastíněn i nejbližší záměr vývoje skenovacích prací. Přednášející prezentoval zejména výsledky analýz přesnosti a kvality výškopisných dat a problematiku jejich zpracování.

  Tento text vznikl zkrácením článku v časopise GaKO 7/2013, kde napsání příspěvku bylo podpořeno projektem OPVK Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0010.

  Celé znění článku naleznete v časopise Geodetický a kartografický obzor, 168 ročník 59/101, 2013, číslo 7- viz link níže.

  eGaKO

  vyvěšeno: 09.09.2013
  ID článku: 4340              Používané zkratky
  další informace: http://egako.eu/pdf/gako_2013_07.pdf#page=34...


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Fotogrammetrie

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku