[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2009

Resort ČÚZK

 • Stanovisko k § 85 odst. 6 a 7 katastrální vyhlášky a k § 20 občanského zákoníku
 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
 • Vánoční dárek od ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • Stanovisko k § 85 odst. 6 a 7 katastrální vyhlášky a k § 20 občanského zákoníku
 • Vánoční dárek od ČÚZK

  Geodézie

 • Nová totální stanice Leica TS30 – špičková kvalita zpracování, maximální přesnost a spolehlivost, neuvěřitelná rychlost - to nejlepší od Leica Geosys
 • Budování železničních tratí ve Flavónsku - použití moderní geodetické techniky při budování železničního koridoru v Holandsku
 • INTERGEO 2008 – zpožděné ozvěny

  Kartografie

 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Funkčnost a jednoduchost: verze 9 produktů firmy GEPRO
 • MISYS-VIEW – GIS pro každého

  Různé

  Školství

 • Profesor Nádeník k VÚGTK a odbornému školství
 • Výstava Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Den otevřených dveří na ČVUT
 • Juniorstav 2010
 • V Brně inovují výuku G+K

  Internet

  Historie

 • Profesor Nádeník k VÚGTK a odbornému školství
 • Výstava Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru

  Přečtěte si

 • Obsah 16. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
 • Ještě Cimrman a nástěnný kalendář

  Z domova

 • Profesor Nádeník k VÚGTK a odbornému školství
 • Výstava Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Ukradené mapy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
 • Den otevřených dveří na ČVUT
 • Juniorstav 2010

  Ze zahraničí

 • INTERGEO 2008 – zpožděné ozvěny

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vánoční dárek od ČÚZK

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 16. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Obsah 16. ročníku časopisu Zeměměřič

  Číslo 01+02/2009: 

  Rychlý přehled 4-5

  Držte mi místo na katastru 6-7

  Asi se bavíme každý s jinou odbornou veřejností... 8-10

  Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny 11

  Zeměměřičská videa na YouTube 12-14

  Pošli své video na GeoVideoFest 15

  Geodetické jesličky vydraženy 16

  Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů Gepro 17

  Nové postupy zpracování a přenosu geodetických měření do centrální databáze 18-20

  Geodeti v zářícím sarkofágu 20-22

  Výpůjčky v ODIS 22

  Soutěž Technické dílo roku 2008 23

  Geodetem v Londýně 24-25

  50 let zeměměřičem aneb i o vývoji praktické geodézie 26-27

  Stará a nová definice pojmu zeměměřič 28

  Koutek problémů 7 - obyčejná cesta 28, 34

  Digitální technické mapy - DTM 29

  Česká kartografická nakladatelství v roce 2008 30

  Jen nadnárodní hráči přežijí 31

  Mouchy na mapách 32

  Sleva na celoživotní profesní vzdělávání zeměměřičů v Česku, DIÁŘ AKCÍ 33

  Servis Zeměměřiče (řád. inzerce) 34

  Objednejte si svůj časopis 35

   

  Číslo 03+04/2009:

  G++ 2009 4

  Rychlý přehled (Noví ÚOZI, ZV 1913 až 1955 na internetu, ČSGK má novou Radu, Nová úprava zveřejňování seznamu k.ú. s informacemi o dokon­čení digitalizace KM) 5

  Koutek problémů - obyčejný  5, 34

  Předsedáme evropskému katastru 6-7

  Český zeměměřiči, i ty máš dům v Bruselu 8-9

  Bude z vás evropský zeměměřič? (Německo, Itálie, Slovinsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Švédsko) 10-16

  Legislativa - rok 2008 a 2009 17

  Inventarizace majetku efektivně 17

  Zhuštění bodů se souřadnicemi ETRS89 na území ČR 18-19

  On-line přesné polohy z GPS 20-22

  PPP vyzkoušeno v Prachaticích 21

  Výklad pojmu vytyčování 22

  Slovenské x české geodetické dny 23

  Geodetem v tunelu 24-26

  Budování železničních tratí ve Flavónsku 27

  Skauti mapovali hraničníky Broumovska 28-29

  Zeměměřič Radek Havrda vyhrál La Grande Odysseé 30

  Mouchy na mapách - 2. díl 32

  Slevy na celoživotní profesní vzdělávání zeměměřičů v Česku, DIÁŘ AKCÍ 33

  Zeměměřič s otazníkem 33, 34

  Servis Zeměměřiče (řád. inzerce) 34

  Entropa 1, 3, 11,12,14, 15,16

   

  Číslo 05+06/2009:

  Redakční zprávy 3

  Rychlý přehled (Zkoušky odborné způsobilosti..., 37 TB v Praze v ETRS89, Setkání absolventů, Velkoformátový Xerox 6204 je TOP, Zkušební provoz Geoportálu ČÚZK, SOWAC GIS - nový mapový portál o půdě..., Výroční zpráva ČÚZK) 5

  Koutek problémů - obyčejný trojúhelník 5, 34

  Dvoufrekvenční GNSS na současném trhu v Česku (Zd. Tichá) 6-13

  Přijel jsem, viděl jsem, zkusil jsem, zvítězila navigace (R. Petr) 14-15

  Kontroly a dohledy v rezortu zeměměřictví a katastru (Kontrola procesu obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků PÚ) 16-20

  Nejlepší realizovaná společná zařízení v pozemkových úpravách za rok 2007 (2. ročník veřejné celostátní soutěže) 18-19

  Legislativa G+K (E. Barešová) 20

  Kokeš a dvojí souřadnice (M. Votoček) 21

  Nová totální stanice Leica TS30 (Vl. Černohorský) 22-23

  Zeměměřič s otazníkem předsedou vlády naší republiky (T. Zadražil) 23

  Společné úkoly - společná cesta geodesie a kartografie zemí budujících socialismus (Ant. Koláčný) 24

  Bude z vás evropský zeměměřič? (2. díl) 25-26

  Půjdeme znovu do školy? (rozhovor ing. Fafejty s ing. Slabochem) 27-29

  Geodetem ve Švédsku (D. Žďánský) 30-31

  Země očima DPZ 32

  Bohoušek Volný - 50 let v rezortu (Jar. Bortl) 33

  Servis Zeměměřiče 34

   

  Číslo 07+08/2009:

  Redakční zprávy 3

  Rychlý přehled (Novela katastrální vyhlášky, Statistiky za 1.-2. čtvrtletí 2009, Zkoušky odborné způsobilosti, konané dne 15. a 16. 6. 2009, Kniha: Věcná břemena od A do Z, Datové schránky a KN,Změny v mapovém projektu SOWAC GIS, Jaký by měl být a bude ředitel VÚGTK?) 5

  Koutek problémů - vzdálenost bodů 5, 34

  Novela katastrální vyhlášky (Ivan Jabůrek, Karel Štencel, redakce) 6-9

  Horký den v konferenci KATASTR (internetová konference) 10-11

  Dvoufrekvenční GPS a GNSS nasoučasném trhu v Česku – 2. díl (Pavel Taraba, ČÚZK) 12-14

  Aktuální stav GNSS (FIK) 14-15

  Co mi v přehledu GNSS chybělo (Martin Raška) 17

  Nejlepší realizovaná společná zařízení v pozemkových úpravách za rok 2007 (2. ročník veřejné celostátní soutěže) 18-19

  Rozbor konkrétního výsledku zeměměřické činnosti (Pavel Taraba, ČÚZK) 20-21

  K čemu slouží gravimetr (Martin Kadlec, Jitka Hájková) 22-23

  MISYS-VIEW – GIS pro každého (Jan Procházka) 24

  30 let GPS... 30 let Trimble (Novinky zeměměřické knihovny VÚGTK) 25

  Poznatky z měřických prací na slapské zdrži (Karel Holý) 28

  Mouchy na mapách - 3. díl 29

  Je Entropa kartografické dílo? 30

  Název díla: ENTROPA 30-31

  Vyjádření některých českých kartografů k Entropě (Vít Voženílek, Bohuslav Veverka, Václav Slaboch, Jakub Zmrzlík, Jan D. Bláha) 31-32

  Entropa vyhrála cenu časopisu Zeměměřič 32

  Sleva na celoživotní profesní vzdělávání zeměměřičů v Česku 33

  45. Geodesia rallye ČR 33

  Servis Zeměměřiče, hromadné foto, volná místa, krádeže 34

   

  Číslo 09+10/2009:

  Zeměměřiči se prodírají džunglí 3

  Rychlý přehled (Zkoušky odborné způsobilosti - ÚOZI, Geometrák u protinožců, Nový web kartografické společnosti, Geodeti zdražují od 1. července, Opravdu vysoká budova, Zemřela ing. Puklová, Komentář k obálce) 4-5

  Koutek problémů - plocha mezikruží 4, 34

  Zeměměřič s otazníkem 4, 34

  Sedmý volejbalový turnaj geodetů a kartografů (Petr Souček) 6-9

  Vývoj a smysl zákonných úprav pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků (Lumír Nedvídek) 10-13

  Katastrální džungle 14-15

  Chápu, kam ČÚZK míří, ale... (rozhovor s Denisou Petříkovou) 16

  „Boj“ mezi geometry a právníky jsme prohráli (rozhovor s Václavem Hejdou) 16

  Legislativa G+K (novela vyhlášky č. 31/1995 Sb.) 17

  Nejlepší realizovaná společná zařízení v pozemkových úpravách za rok 2007 (Vodohospodářská opatření) 18-19

  Milý Radku (z korespondence Martina Malce a Radka Petra) 20

  Program 45. geodetických informačních dnů 20

  Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny 22

  Seminář PÚ XV. - Třebíč 23

  Přijeďte na setkání GEPRO & ATLAS aneb KOKEŠ se narodil před 30 lety (Ivo Lindovský) 24

  JAVAD GNSS (Bohumír Cochlar) 25

  Vzpomínky matematika a „geodeta“ Zbyňka Nádeníka (z proslovu) 26-27

  Sametová revoluce v G+K 28

  Skôr ako zaznie rekviem (Jaroslav Duriš) 28-29

  Souřadnicový nebo souřadný (Jiří Šíma) 30

  Mouchy na mapách (4. díl) 32

  Sleva na celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Česku 33

  Servis Zeměměřiče, hromadné zeměměřické foto, volná místa, second hand, krádeže 34

   

  Číslo 11+12/2009:

  Redakční zprávy 3

  Rychlý přehled (Klaus podepsal INSPIRE-CZ, Zaměstnankyně ČVUT nafotily kalendář, aby podpořily vznik univerzitní školky, Setkání absolventů po 55 letech, Přebor geodetů v šachu, Velice rafinované pojetí stavitele trati, Xerox rozšiřuje řadu velkoformátových tiskáren, XXX. sympozium z dějin G+K) 4-5

  Koutek problémů - délka stran trojúhelníka 5, 42

  Jak přispěla geodesie k poznání naší planety (Zeměměřický obzor SIA) 6-11

  Snědli jsme dort na počest Josefa Křováka (zs) 11

  Naši slavní zeměměřiči (Václav Slaboch, redakce) 12-13

  Geodet Cimrman byl vyloučen (Tomáš Hanzl) 14-15

  Zeměměřič ručí i za souhlasné prohlášení na upřesnění hranic (výklad ČÚZK) 16-17

  Ještě ke zpřesňování hranic (Adolf Vjačka) 16

  Konec katastrální džungle - 2. 18-20

  Nejlepší realizovaná společná zařízení v pozemkových úpravách za rok 2007 (2. ročník veřejné celostátní soutěže) 22-23

  65 let vývoje gravimetrie v obraze (Martin Lederer) 24-26

  Dvojí souřadnice: půl roku poté (Michal Votoček) 28

  Ze zpravodajských archivů STB... (mjr. Jasný, plk. JUDr. Michal Sidorják) 30-31

  Studentské prohlášení - Inventura demokracie 2009 (id) 32-33

  V Brně inovují výuku G+K (Jiří Vondrák, Radovan Machotka a Petr Kalvoda) 34-35

  Geomatika v projektech 2009 ( Jiří Šíma) 35

  Vývoj a smysl zákonných právních úprav pro vyhotovování GP a vytyčování hranic pozemků - 2 díl (L. Nedvídek) 36-37

  11. ročník soutěže Mapa roku 2008 38

  Mouchy na mapách - 5. díl 39

  Rozbor konkrétního výsledku zeměměřické činnosti - 2. díl (Pavel Taraba) 40-41

  Celoživotní profesní vzdělávání zeměměřičů v Česku 41

  redakce

  vyvěšeno: 30.12.2009
  poslední aktualizace: 07.01.2014
  ID článku: 4406              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Přečtěte si

  Průvodce číslem