[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2008

Resort ČÚZK

 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora
 • Dvojí souřadnice v katastru

  Katastr nemovitostí

 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
 • Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu katastrálního zákona
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Dvojí souřadnice v katastru

  Geodézie

 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008

  Kartografie

 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Vzpomínalo se na devadesát let armádní toposlužby ČR

  Pozemkové úpravy

 • Seminář HSI pro pozemkové úřady
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map

  GIS

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
 • Pozvánka na seminář HSI a Bentley Systems
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora

  GPS

  DPZ

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Nástěnný kalendář na rok 2009
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora
 • Vyhodili jsme zálohovou fakturu na předplatné, co máme dělat?
 • Dražba obrazu obálky vánočního Zeměměřiče
 • Vánoční čas v redakci
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti ve filmech

  Školství

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?
 • Studentská rada k 17. 11.: projekce, debaty, výzva

  Internet

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Studentská rada k 17. 11.: projekce, debaty, výzva

  Historie

 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • XXIV. Sympozium z dějin geodézie a kartografie

  Přečtěte si

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Obsah 15. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Dražba obrazu obálky vánočního Zeměměřiče
 • Vánoční čas v redakci
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti ve filmech

  Z domova

 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu katastrálního zákona
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Nástěnný kalendář na rok 2009
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora
 • Vánoční čas v redakci
 • Vzpomínalo se na devadesát let armádní toposlužby ČR

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  KGK

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  Průvodce číslem

 • Obsah 15. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Obsah 15. ročníku časopisu Zeměměřič

  Číslo 01+02/2008: 

  IX. mezinárodní konference o KN v Olomouci (J. Rydval), Současnost a budoucnost KN ČR (K. Večeře), Súčasnosť a budúcnosť KN SR (V. Staňkovský) 6-7

  Výběrový přehled totálních stanic (T. Jiřikovský) 9-11

  Digitalizace KM (Nemoforum) 12-14

  Geometráky vytvořené na webu (T. Cajthaml, F. Beneš) 15-18

  PROLAND: Jak vyzrát na rebonitace (M. Votoček) 18

  KN v právní a tech. praxi (Třebíč) 19

  O reorganizaci PÚ (K. Kaulich) 20

  Sporná hranice aneb jak na to (V. Svoboda) 21

  Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví (R. Dušek) 22

  Vyšší nebo nižší (J. Kabeláč, P. Novák) 23

  Koutek problémů I. (L. Línková) 23, 30

  Zeměměřičský věstník, Příprava nové generace zeměměřičů (J. Růžek) 24-25

  Zeměměřičem ve Walesu (J. Šivic)26-27

  Potřebují čeští zeměměřiči systém celoživotního vzdělávání? (V. Slaboch) 28

  Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku (V. Slaboch) 29-30

  Nové trendy v měřických technologiích: soumrak geodetů? (M. Kalafut, J. Rambousek) 31

  Frankfurter Buchmesse 2007 (J. Zmrzlík) 32-33

   

  Číslo 03+04/2008:

  GEOS 2008 (J. Šíma) 6

  Stručná zpráva o zeměměřictví a katastru nemovitostí v České republice na prahu 21. století (J. Šíma) 7-11

  Jak vidí soukromé firmy stav zeměměřictví a katastru v ČR? (anketa) 12-13

  Vývoj kartografického znázorňování terénního reliéfu na mapách (D. Dušátko) 14-16

  Stres, šikana a mobbing v geodézii a katastru (anketa) 17-19

  Spolupracuje katastr s jinými IS? (J. Poláček) 20

  Novinky v SW pro zeměměřiče  21

  Nahlížení do KN s KM (test) 21

  Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví II. (R. Dušek) 22-23

  Koutek problémů II. (L. Línková) 23, 30

  Mount Everest přeci nikdy nebyl v Číně (J. Šimůnek) 24-25

  Zeměměřičský věstník 26

  Slučka, aneb jak KÚ sám parcelu k parcele sloučil 26

  MISYS-KMAPY(I. Lindovský) 26

  Galileo chystá další satelit 27

  Zkoušky odborné způsobilosti v únoru 2008 28

  Zeměměřič s otazníkem 28

  Nová kniha: České katastry od 11. do 21. století (P. Polák) 29

  Gróma agrimensorů: Měřící nebo kultovní přístroj? (J. Opdenberg) 30

  Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království (V. Slaboch) 31

  Česká kartografická nakladatelství v roce 2007 (P. Červinka) 32-33

   

  Číslo 05+06/2008:

  Zeměměřičský věstník (ČSGK) 5

  Náročné úkoly stojí před evropskými geodety (H. Elmstroem) 6-9

  Terestrické skenovací systémy - výběrový přehled (T. Křemen, B. Koska) 10-12

  Predátor nečetl Zeměměřiče při úporném boji vesmírných oblud (R. Petr) 13

  Uchránili český katastr (rozhovor s T. Mikoláškem) 14-15

  Koutek problémů III. (L. Línková) 16

  Zeměměřiči s ? (D. Dušátko) 16

  Virtuální 3D modely měst (J. Štronerová) 17-18

  Pasport komunikací a špekáčky (I. Lindovský) 18

  Fotogrammetrie 3 - Digitální metody a laserové skenování (M. Štroner) 19

  Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví III. (R. Dušek) 20

  Mapa roku 2007 (A. Vondráková) 21

  KPÚ opět v Třebíči (E. Eliášová) 22-24

  Domapování zastavěného území obce při zpracování KPÚ jako součást zakázky KPÚ (P. Pospíšil) 22-25

  Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k PÚ (J. Košťál) 24-25

  Osamostatnění pozemkových úřadů (rozhovor s J. Vítkem) 26

  CPD zeměměřičů v Austrálii (V. Slaboch) 27

  Zeměměřičem na NZ (L. Smrž) 28-29

  Vývoj kartografického znázorňování terénního reliéfu na mapách II. (D. Dušátko) 30-32

  Na Slovácku jsou lidé hrdí (Sv. Sedláčková) 33

  Servis Zeměměřiče (řádková inzerce) 34

   

  Číslo 07+08/2008:

  Rychlý přehled 4-5

  Pojištění a ÚOZI, dotazník 6-7

  Pojištění a geodetická firma (Zdeňka Tichá) 10-11

  Jaké jsou ceny v geodézii? (výběr cen přístrojů a vybavení) 10-11

  Vláda ČR řekla NE 12

  A co na to Milan Talich? (Milan Talich) 12

  Kolik máme ÚOZI? 13

  Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech (Martin Raška) 14-15

  Počtrnácté se společnostmi Gepro a Atlas (firemní článek) 17

  Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči (Radek Petr) 18

  Kde je Peklo v Zemi? (Lenka Línková) 18

  Jste pokračovateli Leonarda da Vinci (rozhovor s Jurajem Jakubisko) 34

  Kurz tvořivého myšlení - 4. díl (Radek Dušek) 20

  Návod k použití Zeměměřiče 21

  Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny (Petr Polák, Radek Petr) 22-23

  Třetí ročník IG5 dal všem zabrat (Petr Pokorný) 24-25

  Spolupráca v oblasti PÚ na Slovensku (Daniela Navrátilová) 26

  Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA (Václav Slaboch) 34

  Císařské povinné otisky stabilního katastru 1 : 2 880 (kolektiv) 30

  Stabilní katastr (Pavla Kostková, Jitka Římalová) 31

  Skalské ozvěny (Slavoj Hokr) 33

  Heslo zeměměřictví (Jarmila Nováková Klingerová) 33

  Servis Zeměměřiče (řád. inzerce) 34

   

  Číslo 09+10/2008:

  Rychlý přehled 4

  Jaká je výměra v koutku problémů? 5

  Opravdové skvosty na starých mapách 5

  Digitalizace, digitalizace, digitalizace... katastrálních map (rozhovor s Ing. Karlem Večeře) 6-9

  Výsledky ankety: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny - 2008 10-11

  Je pro vás geodézie zdroj obživy nebo poslání? 12-14

  Návrh na zápis budovy 15

  Pokroky ve fotogrammetrii, dálkovém průzkumu Země a geoinformační vědě 16-18

  K diskuzi o úředním oprávnění pro bakaláře - část PRO 19

  K diskuzi o úředním oprávnění pro bakaláře - část PROTI 20

  K diskuzi o úředním oprávnění pro bakaláře - část PRO i PROTI 21

  Obrana a výboj, význam map ve válečných konfliktech tří století 22-25

  Tisky topografických sekcí třetího vojenského mapování dostupné všem 26-27

  Topografické sekce 1:25 000 třetího vojenského mapování 28

  Testování laserového dálkoměru TruPulse 200 29

  Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví - (5. díl) 30

  To nejlepší od Leica Geosystems 31

  Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Švédsku 32

  Zpracování ÚAP v praxi 33

  Jaká je tedy výměra v koutku problémů? 33

  Servis Zeměměřiče (řád. inzerce) 34

   

  Číslo 11+12/2008:

  Rychlý přehled 4

  Pentagram v koutku problémů (L. Línková) 4, 28 

  Obrovské notářské lobby? (rozhovor s K. Večeře) 5

  Jak pracují notáři? 5

  Mapa přibližných hranic ČESKO-SLOVENSKÉHO státu (T. Grim) 6

  Státní hranice mezi Českem a Slovenskem (Zd. Kurečka) 7-11

  Geodetické body a Kristovy rány (rozhovor s T. Halíkem) 13

  Google Earth a glóbus ďábla Wolanda (G. Karský) 14

  Význam celoživotního vzdělávání (J. Bureš) 15-17 

  Jak pojistit geodetickou firmu? (Zd. Tichá) 18-19 

  Po stopách dávných farmářských stezek v Austrálii (J. Grygar) 20 

  Leonardo da Vinci - genius a kartograf (Dr. Dušátko) 21-23 

  Více než 350 účastníků setkání 23 

  Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví - 6.díl (R. Dušek) 24 

  TOPCON na Intergeo 2008 (Jar. Slabý) 25

  Ostrava hostila zeměměřiče v dopravě (Zd. Tichá) 26-28 

  Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIV. (Jar. Švec, E. Eliášová) 29

  Obrana a výboj, význam map ve válečných konfliktech tří století - 2. díl (Zd. Munzar, T. Kykal) 30-33

  Servis Zeměměřiče (řádková inzerce) 34

  redakce

  vyvěšeno: 30.12.2008
  poslední aktualizace: 07.01.2014
  ID článku: 4407              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Přečtěte si

  Průvodce číslem