[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2007

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

Kartografie

Pozemkové úpravy

GIS

GPS

DPZ

Fotogrammetrie

Software

Různé

Školství

Internet

Historie

Přečtěte si

 • Obsah 14. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

  Z domova

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 14. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Obsah 14. ročníku časopisu Zeměměřič

  Číslo 1+2/2007: 

  2 Nabídka firmy GEOTRONICS
  4 Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
  5 Novým místopředsedou ČÚZK je ... ing. Karel Štencel
  7 Geomatika verzus geoinformatika
  8 České vysoké učení technické oslavilo 300 let
  10 Tunely, štoly a vytyčování – 1. díl
  12 S komunisty se nemluví, s geodety ano
  17 Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
  18 Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
  20 »Pevnou půdu pod nohama« – výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
  21 Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
  22 Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
  25 CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
  25 Informace – pouze pro předplatitele
  27 Knižní novinky
  28 Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
  28 To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
  29 GEOS – 2. mezinárodní veletrh
  30 Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
  30 Internetový obchod GEUSWARE
  31 Nový stavební zákon a MISYS
  32 Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru
  33 Internetový obchod GEOOBCHOD
  34 Zeměměřické památky v ČR (díl 22.) – dodatky z Pardubického kraje
  35 Odborný seminář Workshop 2007
  35 Nabídka firmy Geodetické centrum
  36 Geodetické informační dny – díl 1.
  38 Mnichov hostil největší kongres v historii FIG
  39 Zeměměřictví v novém stavením zákoně a vyhláškách
  40 Sympozium z dějin geodézie a kartograře v NTM
  40 Opustili nás 
  40 Informace ČSGK
  41 Informace pro členy ČSGK – členské příspěvky na rok 2007
  41 Kalendárium
  42 Nová prováděcí vyhláška – dokončení
  44 Volná místa
  45 Second hand; Krádež
  46 Greenwich a zatmění
  48 Nabídka firmy GEFOS
   

  Číslo 3/2007:

  2 Nabídka firmy GEODIS
  4 Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo
  7 Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
  8 Databázi »Kdo je kdo v oboru« na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři
  9 Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie
  9 Internetový obchod GEUSWARE
  11 Internetový obchod GEOOBCHOD
  12 Nabídka firmy GEOTRONICS
  13 Východní body Křovákovy sítů
  13 Turnaj geodetů a kartografie 2007
  14 Zeměměřičem na Aljašce
  14 Prezentace firmy GB-geodezie
  15 Polští geodeti, studenti a svazy
  16 Tunely, štoly a vytyčování – 2. díl
  19 Informace – pouze pro předplatitele
  20 První diskuse nad novou vyhláškou: »Oválky a jiné novinky«
  21 KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku
  22 Hurá! »G++« je tady!
  22 Geodetický přebor v šachu 2006
  23 Geopárty 2006
  24 Jaké bylo turistické léto na mapách?
  25 Volná místa (SOKKIA)
  26 Frankfurter Buchmesse
  28 Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojě – novinka na ČVUT v Praze
  30 Juniorstav 2007
  31 Nabídka firmy Geodetické centrum
  32 Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
  32 Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury
  33 Zeměměřické památky v ČR (díl 23.) – dodatky ze Středočeského kraje
  34 Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely
  35 Turnaj geodetů a kartografů 2007
  36 Geodetické informační dny – díl 2.
  37 Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?
  41 Mnichov hostil největší kongres v historiiFIG– část 2.
  43 Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
  44 Národní delegáti za Českou republiku ve FIG
  45 Krátké zprávy Zeměměřiče
  46 Volná místa
  47 Nabídka firmy SOKKIA
  48 Nabídka firmy GEFOS
   

  Číslo 4/2007:

  2 Nabídka firmy GEODIS
  4 »Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální« říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda
  4 Informace – pouze pro předplatitele
  5 Internetový obchod GEOSERVER
  7 Konference KATASTR – diskuse k nové vyhlášce
  9 Internetový obchod GEOOBCHOD
  11 Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...
  11 Nabídka firmy HEDERA ZIMA
  13 Geodézia pre archeológiu
  15 Internetový obchod GEUSWARE
  16 Tunely, štoly a vytyčování – 3. díl
  19 Nabídka firmy GEOPEN
  20 Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) dodatky – profesoři, observatoře atd.
  22 Mapa roku
  22 Kdo donutil plout kontinenty?
  24 Mnichov hostil největší kongres v historiiFIG– část 3.
  25 GEOS 2007
  27 Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičě
  27 Setkání geodetů 2007
  28 Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických pláně na webu
  29 Volná místa
  29 Internetový obchod GEOOBCHOD
  30 Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok – D8
  32 Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřick ých přístrojě akademika Františ ka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
  33 Absolventi po 50 letech
  34 Geodetické informační dny – díl 3.
  36 Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?
  37 Dějiny zeměměřictví a pozemkov ých úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje
  38 Krátké zprávy Zeměměřiče
  39 Nabídka firmy SOKKIA
  40 Nabídka firmy GEFOS 
   

  Číslo 5/2007:

  2 Nabídka firmy GEODIS
  4 Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
  5 Nabídka firmy HEDERA ZIMA
  9 Proč jste si vybral ing. Štencela?
  9 Internetový obchod GEOOBCHOD
  10 Tunely, štoly a vytyčování – 4. díl
  12 Nabídka firmy GEOTRONICS
  13 Internetový obchod GEUSWARE
  14 Informace z ukončené kontrolní akce »Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgáně s majetkem státu a řnančními prostředky státního rozpočtu«
  16 Výběrové řízení v okrese na severu
  17 Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
  17 Ohlédnutí za letošním G++
  18 Technické dílo roku 2006: MISYS – geograřcký informační systém pro kancelář i automobil
  19 Informace – pouze pro předplatitele
  19 Internetový obchod GEOSERVER
  20 Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
  24 Internetový obchod GEOOBCHOD
  24 WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí
  25 XII. konference Voda a pozemkové úpravy
  26 Odborná skupina KN obnovila činnost
  26 Rekordní účast na třebíčském semináři
  27 »Aktuální problémy inženýrské geodézie« ve Varšavě
  28 Informace pro členy ČSGK – členské příspěvky na rok 2007
  28 Sborníky GEOS 2006, 2007
  29 Slovensko–polsko–české geodetické dny
  30 Knižní novinky
  30 Volná místa; Second hand
  31 Nabídka firmy SOKKIA
  32 Nabídka firmy GEFOS 
   

  Číslo 6+7/2007:

  2 Nabídka firmy GEODIS
  4 Svět knihy 2007 – bilancování a budoucnost české komerční kartograře
  5 Nabídka firmy GEOPEN
  6 Internetový obchod GEUSWARE
  7 Nabídka firmy AUTODESK
  8 Zeměměřičem v Irsku
  10 Nabídka firmy GEOTRONICS
  11 Dotaz do Vševědny: Diskuze k nové vyhlášce (3. část)
  11 GEOMATIKA – přednáškový cyklus
  13 Staňte se zprostředkovatelem inzerce v Zeměměřiči
  14 Geometrické plány a nová vyhláška
  16 Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb.
  16 Podnikatelé a úředníci v Jmk společně
  16 Informace – pouze pro předplatitele
  17 5. ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů
  22 Nabídka firmy EUROSENSE
  25 Geodetické informační dny – díl 4.
  26 Proč je sv. Tomáš, apoštol patronem zeměměřičě?
  27 Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
  28 Geodetům zdar! – křičeli jsme na sebe přes dvěr
  29 Internetový obchod GEOOBCHOD
  30 Přesné určení výšky Mount Everestu se započtením sněhové vrstvy
  33 Fandí řrefoxu Google nebo farmáři?
  33 Volná místa
  33 Internetový obchod GEOSERVER
  34 Tunely, štoly a vytyčování – 5. díl
  36 Technické dílo roku 2006: Interaktivní 3D vizualizace Mikroregionu Novobystřicko
  38 Internetový obchod GEOOBCHOD
  38 Knižní novinky
  39 Nabídka firmy SOKKIA
  40 Nabídka firmy GEFOS 
   

  Číslo 8+9/2007:

  2 Nabídka firmy GEODIS
  4 Chomutovští bojovníci s větrnými mlýny podali trestní oznámení
  6 Internetový obchod GEUSWARE
  7 Trestní oznámení
  8 Volná místa, Second hand
  9 Internetový obchod GEOOBCHOD
  10 Seminář Vyhláška č. 26/2007 Sb.
  11 Změny a předpoklady dalšího vý- voje legislativy v rezortu ČÚZK
  11 Informace – pouze pro předplatitele
  13 Nabídka firmy GEOPEN
  14 Dotaz do Vševědny: Postup při stížnosti na KÚ
  16 Viva Geodesia
  17 Seznam nových ÚOZI za rok 2006/7
  19 Nabídka firmy GEOVAP
  20 Nabídka firmy GEODIS
  22 Pořiìte si GEPRO – CAR
  23 Tvorba cen a výpočet poplatkě v Porýní – Falci: Moderní stanovení honorářě v zeměměřictví
  24 Zeměměřič ve španělské vesnici
  26 SPŠ zeměměřická na IG5
  28 Román Franze Kafky Zámek patří mezi základní díla evropské literatury dvacátého století
  28 Zeměměřič s otazníkem
  28 Internetový obchod GEOSERVER
  29 Geodetické informační dny – díl 5.
  30 GPS údaje u digitálních fotograří: využití v aplikacích a na internetu
  30 Katastr nemovitostí v Třebíči
  31 Tunely, štoly a vytyčování – 6. díl
  31 43. Geodetické informační dny
  33 Internetový obchod GEOOBCHOD
  34 XIII. Slovensko – Polsko – České geodetické dny
  35 Aktuální problémy inženýrské geodézie
  36 300 let od založení ČVUT v Praze
  39 Nabídka firmy SOKKIA
  40 Nabídka firmy GEFOS 
   

  Číslo 10/2007:

  2 Nabídka firmy GEODIS
  4 Scientia est potentia: Několik postřehě ze sympozia 2. komise řG
  6 43. Geodetické informační dny
  7 Co je to eLearning (e – learning)?
  7 Informace – pouze pro předplatitele
  8 CLGE je Comité de Liaison des Géome`tres Européens...
  12 Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k prěkazné hodnotů zápisníku a protokolu o výpočtu – část 1.
  13 Internetový obchod GEOOBCHOD
  16 Nabídka firma GEOTRONICS
  17 Nabídka firmy NATURA HRADEC
  18 Nabídka firmy EMOS
  19 Zanikající umění měření
  20 Geomagnetická metoda ovlivňování pohybu umělých družic Země
  21 IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí
  21 Nabídka firmy GEOPEN
  22 Orientační mapa parcel a KOKEŠ
  23 Dějiny zeměměřictví a pozemkov ých úprav v Čechách a na Moravě
  23 Internetový obchod GEUSWARE
  24 Kauza »Rakovnické události« aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany
  26 Tisková oprava: Šotek Parcelníček si tentokrát zařádil na velmi tenkém ledě
  28 Geodetické informační dny – díl 6.
  28 Volná místa
  29 Tunely, štoly a vytyčování – 7. díl
  30 Internetový obchod GEOSERVER
  31 Nabídka firmy GEODIS
  32 Nabídka firmy GEFOS 
   

  Číslo 11/2007:

  I Informace pro předplatitele
  I Volná místa; Second hand
  II Kauzy v Zeměměřiči – aktuální stav
  2 Nabídka firmy GEODIS
  4 Stavební geodézie na veletrhu INTERGEO 2007
  6 Internetový obchod GEOOBCHOD
  7 Veletrh INTERGEO 2007 očima řrem
  9 Seminář Družicové metody v geodetick ých pracích
  9 Internetový obchod GEOSERVER
  10 INTERGEO 2007 – »It’s a magic«
  12 Prezentace firmy GEPRO
  13 Německé INTERGEO po třinácté
  14 Projekt ERDF Domenico Martinelli
  15 Dálkový přístup do katastru nemovitostí
  16 V nejbližší době nás čeká
  16 IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí
  17 Nabídka firma GEOTRONICS
  18 Studie použitelnosti Google Earth při provádění pozemkových úprav na venkově
  18 Nabídka firmy GEOVAP
  20 Padesát let družic a Bucharova zploštůní Země
  20 Internetový obchod GEUSWARE
  22 KGK vyzvána k podpisu mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvaliřkace úředně oprávněn ých zeměměřičě v Evropě
  23 Nabídka firmy GEOPEN
  24 Jak si ulehčit a zrychlit práci?
  26 Dotaz do Vševědny: Dokumentace o vytýčení hranice pozemku
  27 Internetový obchod GEOOBCHOD
  28 Bezpečné měření skalních stůn a lomě
  31 Statistika ČÚZK – potvrzování GP
  31 Informace – pouze pro předplatitele
  31 Internetový obchod GEOOBCHOD
  32 Tunely, štoly a vytyčování – 8. díl
  35 Nabídka firmy SOKKIA
  36 Nabídka firmy GEFOS
  III Šachový turnaj geodetů vyhrál nováček
  III Strýc spisovatele Foglara byl civilní geometr v Ledči
  IV Zeměměřič s otazníkem 
   

  Číslo 12/2007:

  1 Internetový obchod GEOOBCHOD
  2 Nabídka firmy GEODIS
  4 Využití měření v reálném čase v zeměměřických pracích pro KN
  8 Máme otevřené dveře na evropsk ý pracovní trh
  8 Boloňská deklarace, omyly a mýty
  10 Moravské kartograřcké centrum je otevřeno
  12 V Moskvě svět tleskal české kartograři
  14 Andorra uskutečňuje svěj katastr
  15 Odborně zpěsobilá osoba
  16 Seznam nových ÚOZI za rok 2007
  16 Jaký by měl být časopis v příštím roce?
  17 Jak je to s S – JTSK
  18 Satelitní atlas světa oslavil první narozeniny
  19 Přihlaste své dílo do soutůže Mapa roku
  20 Tunely, štoly a vytyčování – 9. díl
  23 Zeměměřické památky v ČR (díl 26.) – dodatek
  25 Pozor! Fotografujete? Fotografujte!
  26 Velkoformátové tiskárny: velký redakční přehled a test 11 tiskáren
  29 Internetový obchod GEOSERVER
  30 Informace – pouze pro předplatitele
  31 Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
  31 Internetový obchod GEUSWARE
  32 Se společnostmi GEPRO a ATLAS potřinácté
  34 Pentax W – 800
  34 Nabídka firmy GEOPEN
  35 PowerTopoCE
  36 Pravomocný rozsudek o jednom z pozemkě geodetické observatoře
  38 STREETMAPPER – Mobilní mapování používající tzv. LiDAR (Light Detection and Ranging) technologii
  39 Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k prěkazné hodnotů zápisníku a protokolu o výpočtu – část 2.
  45 »Bunkry« očima zhotovitele a ověřitele
  46 »Kulatá« výročí z dějin zeměměřictví v roce 2007
  46 Volná místa; Second hand
  47 Nabídka firma GEOTRONICS
  48 Nabídka firmy GEFOS 

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 30.12.2007
  poslední aktualizace: 07.01.2014
  ID článku: 4408              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Přečtěte si

  Průvodce číslem