[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2014

Resort ČÚZK

 • Neznatelná hranice - konec diskuse
 • Správní řízení zahájeno
 • Vyšlo GaKO 3/2014
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
 • Služební zákon změní život ministerských úředníků
 • Vyšlo GaKO 4/2014
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny
 • Vyšlo GaKO 5/2014

  Katastr nemovitostí

 • Neznatelná hranice - konec diskuse
 • Správní řízení zahájeno
 • HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí
 • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny

  Geodézie

 • Jarní servisní prohlídka stavebních měřících přístrojů
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
 • Bentley Advantage Seminar 2014

  Kartografie

 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury

  Pozemkové úpravy

 • Ministr Jurečka pověřil řízením Státního pozemkového úřadu Martina Vrbu
 • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.

  GIS

 • HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí
 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků
 • Bentley Advantage Seminar 2014

  GPS

  DPZ

 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků

  Fotogrammetrie

 • Mrtvý zeměměřič na Krymu
 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků

  Software

 • Společnost Bentley uvádí program SELECT v nové podobě pod názvem Open Access
 • HSI nově poskytuje data katastru nemovitostí

  Různé

 • 24. února 1994 vyšlo nulté číslo časopisu Zeměměřič
 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • Mrtvý zeměměřič na Krymu
 • Konec Komory za zákona na Slovensku?
 • NASKENUJTE SI SVÉ DIAPOZITIVY A NEGATIVY
 • Křížovka o hodnotné odměny
 • Vaječný salát...

  Školství

 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • SPŠ zeměměřická opět uspěla

  Internet

  Historie

 • 24. února 1994 vyšlo nulté číslo časopisu Zeměměřič
 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Indikační skici stabilního katastru kompletně zpřístupněny

  Přečtěte si

 • 24. února 1994 vyšlo nulté číslo časopisu Zeměměřič
 • Neznatelná hranice - konec diskuse
 • Obsah čísla 3+4/2014
 • Vyšlo GaKO 3/2014
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii
 • Služební zákon změní život ministerských úředníků
 • Křížovka o hodnotné odměny
 • Vyšlo GaKO 4/2014
 • Vyšlo GaKO 5/2014

  Zajímavosti

 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Křížovka o hodnotné odměny

  Z domova

 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • Ministr Jurečka pověřil řízením Státního pozemkového úřadu Martina Vrbu
 • Jarní servisní prohlídka stavebních měřících přístrojů
 • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.
 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků
 • SPŠ zeměměřická opět uspěla

  Ze zahraničí

 • Mrtvý zeměměřič na Krymu
 • Konec Komory za zákona na Slovensku?
 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii

  ČSGK

  KGK

 • Konec Komory za zákona na Slovensku?
 • Správní řízení zahájeno

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Neznatelná hranice - konec diskuse
 • Vaječný salát...

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah čísla 3+4/2014

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Občanští aktivisté na Slovensku publikovali hromadnou připomínku k zákonu o katastru, geodézii a kartografii

  Milo Ofoukaný na portálu Geoinformatika.sk dne 28.3.2014 informoval, že byla podána Hromadná připomínka k návrhu zákona o geodézii a kartografii, k návrhu zákona o katastru nemovitostí a k tematu dále napsal:
  Zástupci Společnosti pro otevřené informační technologie, Institutu zaměstnanosti, komunity GEOINFORMATIKA.sk a sdružení Freemap Slovakia dnes po tiskové konferenci zveřejnili společnou hromadnou připomínku k návrhu zákona o geodézii a kartografii, k návrhu zákona o katastru nemovitostí. Cílem jejich připomínek je zejména dosažení otevřeného přístupu k údajům (open data) a zabránění předepisování podmínek jejich použití, snížení poplatků na polovinu pokud jsou úkony dělány elektronicky a odborné výhrady k výkonu geodetických a kartografických činností.

  Přes 600 podpisů k 1. dubnu podpořilo tuto aktivitu (aby byla projednána stačilo by 500 podpisů) a další podpora může přibývat až do čtvrtka 3. dubna. Aktivisté vidí v předmětných právních předpisech tyto kritická místa:

  * neúměrná centralizace a monopolizace procesu výkonu geodetických a kartografických činností včetně tvorby dat a mapových děl,
  * bezdůvodné omezení uplatnění zákona o svobodném přístupu k informacím,
  * zásah do kompetencí jednotlivých orgánů státní správy a rozpory s platnými právními předpisy v předmětné oblasti s rizikem tvorby značné finanční zátěže na státní rozpočet,
  * absence konzistence obou návrhů právních předpisů v oblasti propojení katastrálních údajů a mechanismů pro jejich využívání s informačním systémem geodézie a kartografie,
  * omezená reálná podpora principů reformy ESO (Efektivní, Spolehlivá a Otevřená veřejná správa) především v oblasti eliminace neopodstatněného výkaznictví (například daň z nemovitostí) a zpřístupnění strojově zpracovatelných dat (open data) pro tvorbu nových služeb a aplikací s přidanou hodnotou,
  * neodůvodněné omezení přístupu a možnosti opětovného využívání dat a služeb prostorových dat z informačního systému geodézie a kartografie,
  * zrušení vnášení zákres věcných břemen do katastrální mapy bez zákresu věcných břemen do katastrální mapy není možná ochrana práv z nich vyplývajících,
  * aktualizace právních předpisů by neměla odrážet výsledky provádění POPIS projektů, ale naopak, úpravy právních předpisů by měly usměrňovat způsoby provádění a výstupy POPIS projektů,
  * ukládání pokut právnickým osobám katastrální inspekcí a okresním úřadem bez upozornění, co považujeme za bezdůvodné zpřísnění s negativním dopadem na právnické osoby, a tím na zaměstnanost,
  * v rámci mapování znemožnění obnovy parcely rejstříku "E", jejichž lomové body hranic jsou v terénu trvale stabilizované,
  * vypuštění nutnosti uznávání průběhu vlastnické hranice vlastníky a zánik definice sporné hranice,
  * absence uložení povinnosti občanovi účastnit se katastrálního řízení a nejednoznačnost definice, kdo je účastníkem katastrálního řízení.

  Podrobněji viz odkaz na Geoinformatika.sk

  Pozn. redakce: Výhodou Slovenska je, že tam existují odborné organizace, které jsou schopny formulovat odborné připomínky a podávat věcné návrhy ke změnám...

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 01.04.2014
  ID článku: 4455              Používané zkratky
  další informace: www.geoinformatika.sk/obcianski-aktivisti-publikovali-hromadnu-pr...


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Přečtěte si

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku