[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07+08/2009

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

Kartografie

Pozemkové úpravy

GIS

GPS

DPZ

Fotogrammetrie

Software

Různé

 • Entropa vyhrála cenu časopisu Zeměměřič v roce 2009

  Školství

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Entropa vyhrála cenu časopisu Zeměměřič v roce 2009

  Z domova

 • Entropa vyhrála cenu časopisu Zeměměřič v roce 2009

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

 • Entropa vyhrála cenu časopisu Zeměměřič v roce 2009

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Entropa vyhrála cenu časopisu Zeměměřič v roce 2009

  Většinou se dává jako cena v různých soutěžích diplom nebo křišťálový pohár. Naše redakce dnes již tradičně dává jako ocenění křišťálově průzračnou vodku Finlandia a to před zraky významných geodetů v ČR na jejich celostátním setkání v červnu. Cenu získávají nejenom představitelé resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí, ale oceněnými jsou i zeměměřiči ze soukromé nebo akademické sféry. Domníváme se, že oceňovaní mají z vodky Finlandia větší radost než z pouhého diplomu, takže již více než 5 let je zvláštní cenou časopisu Zeměměřič láhev této vynikajicí vodky.
  Proč právě Finlandia? Je to oblíbená značka prvního oceněného – ing. Václava Čady, který bývá někdy nazýván Křovák dneška (ing. Josef Křovák byl významný geodet minulého století).

  Kdo byl oceněn?

  V roce 2008 - minulém ročníku soutěže jsme hledali počin, který měl
  a) největší význam pro soukromou zeměměřickou sféru - Bezúplatné poskytování WMS pro data digitální katastrální mapy a orientační mapy parcel.
  b) největší význam pro laickou veřejnost - Nová verze bezúplatného nahlížení do katastru nemovitostí včetně snadného přístupu k vyhledávané části katastrální mapy.
  c) největší význam pro zeměměřictví jako profesi v ČR - Podpis mnohostranné dohody o vzájemném uznávání profesních kvalifikací úředně oprávněných zeměměřičů v rámci Evropské unie.
  Loni byl zvolen „podpis mnohostranné dohody“, který otvírá českým zeměměřičů profesní dveře do zemí EU.

  V roce 2009 byl nominován ČÚZK a to hned 2x. Jednou jako zadavatel „nejmazanějších“ podmínek veřejné soutěže o digitalizaci KM a podruhé opět v rámci veřejné soutěže k digitalizaci za snahu očistit obor od firem s dumpingovým přístupem k cenám. Třetím nominovaným byl výtvarník David Černý za nepřehlédnutelné prosazení kartografických výrazových prostředků v celosvětovém výtvarném umění.
  Oceněným se nakonec stal David Černý především díky Entropě, která stojí na pomezí výtvarného a kartografického díla. David Černý v den udělení ceny našeho časopisu musel na výzvu městského úřadu Prahy 5 odstraňovat nepovolenou „plastiku zadku růžového tanku“ na náměstí Kinských (dříve Sovětských tankistů). Pokud redakce nestihne předat výtvarníkovi cenu během léta, bude vodka Finlandia umístěna do vitríny Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech, kde počká na osobní vyzvednutí Davidem Černým. Gratulujeme.

  redakce

  vyvěšeno: 30.07.2014
  ID článku: 4543              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-07+08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

 • Zemřel Ing. Jaroslav Flegr
 • Oslavy 100. výročí vzniku Geografické služby AČR

  Zajímavosti

 • Muzeum vojenské geografie

  Z domova

 • MĚŘENÍ V PRŮMYSLU - doprovodný odborný program mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
 • Muzeum vojenské geografie
 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře
 • Zemřel brněnský kartograf Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.
 • Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní
 • Oslavy 100. výročí vzniku Geografické služby AČR
 • 7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS
 • Staré mapy Království českého
 • Výsledky 11. ročníku soutěže Žít krajinou
 • Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518
 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví

  KGK