[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2014

Resort ČÚZK

 • Galerie katastrálních map - soupis
 • Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají S…O---S…
 • Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě
 • Nový Jednací řád KÚ
 • Sdružení Nemoforum a KGK pořádají seminář Činnost soukromé sféry v oboru zeměměřictví a katastru
 • ČÚZK aktualizoval seznam předpisů a doporučené odborné literatury ke zkouškám pro ÚOZI
 • Pokuta 300 000 Kč od ÚHOS pro ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • Galerie katastrálních map - soupis
 • Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map
 • Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají S…O---S…
 • Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě
 • Nový Jednací řád KÚ
 • Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají S…O---S… - chyby v krajích
 • Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají S…O---S… - chyby v krajích - Náhledy
 • Další oblíbená soutěž Zeměměřiče
 • Litoměřicko na starých mapách
 • Konec „Rakovnických událostí“
 • Několik vět k výročí 17. listopadu
 • Opravdu konec „Rakovnických událostí“?
 • Československé mapy v Benešově a Křovákově zobrazení v období 1921-1951
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Geomatika v projektech 2014
 • Co bude na programu Konference GIS Esri v ČR?
 • Seminář Geometrický plán v elektronické podobě

  Geodézie

 • LEAP Bridge Steel od Bentley pro návrh, analýzu a únosnost ocelových mostů
 • Trimble a Bentley udělali další krok ve vzájemné spolupráci
 • Československé mapy v Benešově a Křovákově zobrazení v období 1921-1951
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Geomatika v projektech 2014
 • XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

  Kartografie

 • Výzva k účasti v soutěži dětské mapy Barbary Petchenik
 • Červencová soutěž Kartografie Praha o ceny
 • Autorské právo & Open data
 • Litoměřicko na starých mapách
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Geomatika v projektech 2014
 • Webové mapové služby Krnapu
 • XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti

  Pozemkové úpravy

 • Odborná konference Vodní toky a retence vody v krajině
 • Co bude na programu Konference GIS Esri v ČR?

  GIS

 • Galerie katastrálních map - soupis
 • GEOinformace.cz běží ve zkušebním režimu
 • Geomatika v projektech 2014
 • Autorské právo & Open data
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Geomatika v projektech 2014
 • Mapová aplikace Bombardování Brna
 • Webové mapové služby Krnapu
 • Co bude na programu Konference GIS Esri v ČR?
 • 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti

  GPS

 • Trimble a Bentley udělali další krok ve vzájemné spolupráci
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E

  DPZ

 • Autorské právo & Open data
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Co bude na programu Konference GIS Esri v ČR?

  Fotogrammetrie

 • Galerie katastrálních map - soupis
 • Autorské právo & Open data
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Geomatika v projektech 2014
 • Co bude na programu Konference GIS Esri v ČR?

  Software

 • LEAP Bridge Steel od Bentley pro návrh, analýzu a únosnost ocelových mostů
 • Trimble a Bentley udělali další krok ve vzájemné spolupráci

  Různé

 • Zkouška kodování - obecná ěščřžýá
 • Výherce křížovky si opět vybral SW Geus
 • Nový facebook časopisu Zeměměřič
 • Další oblíbená soutěž Zeměměřiče
 • Zeměměřič Pavel Šára dojel třetí

  Školství

 • Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map
 • Výzva k účasti v soutěži dětské mapy Barbary Petchenik
 • Geomatika v projektech 2014
 • Autorské právo & Open data
 • Osobní vzpomínka na doc. Ing. F. Krpatu, CSc.
 • Několik vět k výročí 17. listopadu
 • Geomatika v projektech 2014

  Internet

 • Nový facebook časopisu Zeměměřič
 • Webové mapové služby Krnapu

  Historie

 • Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map
 • Litoměřicko na starých mapách
 • Několik vět k výročí 17. listopadu
 • Československé mapy v Benešově a Křovákově zobrazení v období 1921-1951
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Mapová aplikace Bombardování Brna
 • XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

  Přečtěte si

 • Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají S…O---S…
 • Červencová soutěž Kartografie Praha o ceny
 • Obsah čísla 7+8/2014
 • ČÚZK aktualizoval seznam předpisů a doporučené odborné literatury ke zkouškám pro ÚOZI
 • Pokuta 300 000 Kč od ÚHOS pro ČÚZK

  Zajímavosti

 • Výherce křížovky si opět vybral SW Geus
 • Nový facebook časopisu Zeměměřič
 • Červencová soutěž Kartografie Praha o ceny
 • Získává Geodis Brno čas pro podezřelé transakce?
 • Další oblíbená soutěž Zeměměřiče
 • Litoměřicko na starých mapách
 • Zeměměřič Pavel Šára dojel třetí
 • Několik vět k výročí 17. listopadu
 • Mapová aplikace Bombardování Brna
 • XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

  Z domova

 • Geomatika v projektech 2014
 • Získává Geodis Brno čas pro podezřelé transakce?
 • Osobní vzpomínka na doc. Ing. F. Krpatu, CSc.
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Odborná konference Vodní toky a retence vody v krajině
 • Geomatika v projektech 2014
 • Mapová aplikace Bombardování Brna
 • XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah čísla 7+8/2014

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Opravdu konec „Rakovnických událostí“?

  V návaznosti na sdělení ředitelky pražského ZKI redakci časopisu Zeměměřič je třeba pro úplnost informace veřejnosti uvést, že ředitelka ani slovem nezmínila vlastní podstatu rozsudku. Nejvyšší správní soud totiž rozsudek Městského soudu skutečně zrušil, ale jen proto, že dle odůvodnění Nejvyššího správního soudu během soudního řízení odpadl předmět řízení.

  Nejvyšší správní soud totiž přihlédl nejen k okolnosti, že žalobce pozemek se spornou hranicí v roce 2013 prodal, ale zejména i k tomu, že v části k.ú. Újezd nad Zbečnem byla novým mapováním ukončena obnova katastrálního operátu ještě před tím, než pražský ZKI podal svou kasační stížnost. Nejvyšší správní soud následně dovodil, že správní rozhodnutí z roku 2009 o opravě hranice parcely se takto stalo archiválií, která již nemá právní význam.
  Ředitelka pražského ZKI rovněž neuvedla poučení uvedené v odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu, že žalobce má za této situace podat žalobu napadající obnovu katastrálního operátu v mapované části k.ú. Újezd nad Zbečnem.
  Ředitelka zamlčela i tak závažnou skutečnost, že příslušné žaloby již byly v mezidobí skutečně podány. Naposledy před třemi týdny totiž podala žalobu paní Marie Frančová (v pořadí již třetí žalobce). I ona žalobou doložila systémovost „přešlapů“ středočeského katastrálního úřadu a jeho komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků, proti nimž brojilo celkem devět odvolatelů k pražskému ZKI, neboť:
  - vlastníci mapovaných pozemků nebyli vůbec seznámeni s obsahem náčrtu zjištěných hranic
  - a nedostali možnost souhlasného podpisu s označeným průběhem hranice v terénu.
  Stojí za zmínku, že jmenovaná nejstarší místní pamětnice hranic pozemků v lokalitě navíc ani nebyla pozvána k tzv. „dodatečnému“ zjišťování průběhu hranic (uskutečněném až po měření polohopisu DKM) a KP Rakovník ji na adresu zapsanou v katastru nemovitostí nedoručil oznámení o termínu a době vyložení katastrálního operátu. Nevím, zda se ve zdraví dožiji skutečného konce „Rakovnických událostí“, o nichž jsem psal opakovaně od roku 2007 v časopisu Zeměměřič (články se týkaly nejen opravy hranice v katastrální mapě, ale i mapování DKM). U prvoinstančního správního soudu dosud nezačalo projednávání žalob proti hranicím mnoha pozemků v DKM v k.ú. Újezd nad Zbečnem. Právní zástupce žalobce navíc není srozuměn s výrokem Nejvyššího správního soudu o tom, že rozporované, ale pravomocné správní rozhodnutí o opravě chyby v k.ú. Újezd nad Zbečnem by se mělo stát „pouze vyhaslou archiválií“ bez právního významu; ve věci proto podává Ústavní stížnost. Teprve Ústavní soud tedy rozhodne o ukončení anebo neukončení žaloby proti opravě hranice provedené před započetím obnovy katastrálního operátu mapováním. Předpovědět čas opravdového konce si opravdu netroufám.

  Co tedy mohu jako právní laik dodat mimo to, že na názor ústavního soudu jsem velmi zvědav:
  Pro zklidnění sousedských vztahů prodali žalobci předmětný pozemek se spornou hranicí dceři manželů Mickových (mezující sousedé žalobců) a jejímu manželovi. Ti tak za velmi vstřícnou kupní cenu získali rozsáhlý pozemek p.č. 139/35 i s platným povolením stavby další chaty a mohou v budoucnu příbuzensky vyřešit průběh sporné hranice s pozemkem rodičů nabyvatelky p.č. 139/23.
  I Nejvyšší správní soud sám v odůvodnění svého rozsudku uvedl, že proti obnovenému operátu skutečně směřují další žaloby. V té souvislosti připomínám, že nikdo z devíti účastníků pozdějšího souhlasného prohlášení o zpřesněném průběhu vlastnických hranic pozemků a správních hranic mezi obcemi Zbečno a Račice nevyjádřil při zákonném ani při tzv. „dodatečném“ zjišťování průběhu předmětných hranic protokolární souhlas s hranicemi pozemků zobrazených v současné DKM. Důvodem žalob proti DKM je i okolnost (mimo mnohé jiné důkazy např. závěry znaleckého posudku soudem ustanovené znalkyně z oboru geodézie a kartografie), že KP Rakovník odmítlo zapsat v katastru nemovitostí projev vůle osob v jejich souhlasném prohlášení o zpřesněném průběhu hranic pozemků, které připravil další uznávaný soudní znalec.

  Pozn. redakce: text reaguje na původní příspěvek http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4558

  Petr Polák

  vyvěšeno: 25.08.2014
  ID článku: 4560              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4558...


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí