[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2015

Resort ČÚZK

 • Uplatnění § 84 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě

  Katastr nemovitostí

 • Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI - vzdělávací seminář pro ÚOZI a další soukromé vyhotovitele GP
 • Dřív kreslil mapy jeskyní. Teď šetří silničářům a zemědělcům miliardy
 • Uplatnění § 84 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě

  Geodézie

  Kartografie

 • Profesor Vít Voženílek se stal vice-prezidentem ICA

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • GIS v plánování měst a regionů o uveřejnění zprávy - zvýhodněné vložné a program
 • Dřív kreslil mapy jeskyní. Teď šetří silničářům a zemědělcům miliardy

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Prohlášení konkurzu na Geodis Brno
 • Z obsahu časopisu Zeměměřič 7+8/2015
 • GIS v plánování měst a regionů o uveřejnění zprávy - zvýhodněné vložné a program
 • BRDY 2015
 • Zemřel Ladislav Bečvařík

  Školství

 • BRDY 2015
 • Profesor Vít Voženílek se stal vice-prezidentem ICA

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Prohlášení konkurzu na Geodis Brno
 • Brněnský tvůrce map Geodis bankrotuje

  Zajímavosti

 • Prohlášení konkurzu na Geodis Brno
 • Brněnský tvůrce map Geodis bankrotuje
 • BRDY 2015
 • Dřív kreslil mapy jeskyní. Teď šetří silničářům a zemědělcům miliardy
 • Mimikry - 29. případ mjr. Zemana

  Z domova

 • Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI - vzdělávací seminář pro ÚOZI a další soukromé vyhotovitele GP
 • GIS v plánování měst a regionů o uveřejnění zprávy - zvýhodněné vložné a program
 • Zemřel Ladislav Bečvařík

  Ze zahraničí

 • Profesor Vít Voženílek se stal vice-prezidentem ICA

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Uplatnění § 84 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Prohlášení konkurzu na Geodis Brno

  Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: GEODIS BRNO, spol. s r.o., se sídlem Brno, Lazaretní 4298/11a, PSČ 615 00, identifikační číslo 00559709, zastoupeného JUDr. Ing. Tomášem Matouškem, advokátem, se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, o návrhu na povolení reorganizace a způsobu řešení úpadku dlužníka t a k t o:

   I. Insolvenční soud zamítá návrh dlužníka na povolení reorganizace.

   II. Na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs.

   III. Prohlášením konkursu přechází na insolvenční správkyni JUDr. Tamaru Kropáčovou, se sídlem v Olomouci, Šantova 719/2, PSČ 779 00, identifikační číslo 72014903, oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou.

  IV. Insolvenční správkyně vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz podniku dlužníka, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.

  V. Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku


  V odůvodnění soud mimo jiné uvádí:

  Se zřetelem ke všem výše uvedeným okolnostem lze tedy důvodně předpokládat, že návrhem na povolení reorganizace je sledován nepoctivý záměr, i z tohoto důvodu insolvenční soud (v souladu s ustanovením § 326 insolvenčního zákona) dlužníkův návrh na povolení reorganizace zamítl (výrok I.) a v souladu s ustanovením § 149 insolvenčního zákona rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem, když konstatoval, že u dlužníka, který návrh na povolení oddlužení nepodal, není přípustné ani oddlužení (výrok II.).

  Body III. a IV. výroku se opírají o § 246 odst. 1 insolvenčního zákona a bod V. výroku o § 245 odst. 1 insolvenčního zákona.   P o u č e n í:

  Proti výroku I. a II. usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení úplného znění tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Dlužníku a insolvenčnímu správci začíná běžet lhůta k podání odvolání ode dne doručení úplného znění usnesení zvláštním způsobem.

  Proti ostatním výrokům usnesení není odvolání přípustné. 

   --------------

  Usnesení o prohlášení konkursu z 9.7. bylo v Insolvenčním rejstříku zveřejněno 9.7. ve zkrácené formě a 22.7.2015. i s rozsáhlým odůvodněním.

  28.7 obdržel Krajský soud odvolání dlužníka, kde se navrhuje ve výroku I. povolení u dlužníka reorganizace, a výrok II. aby byl zrušen. Bližší odůvodnění odvolání předloží do 7.8.2015.  

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 31.07.2015
  ID článku: 4748              Používané zkratky
  další informace: www.justice.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Přečtěte si

  Zajímavosti