[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2015

Resort ČÚZK

 • Uplatnění § 84 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě

  Katastr nemovitostí

 • Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI - vzdělávací seminář pro ÚOZI a další soukromé vyhotovitele GP
 • Dřív kreslil mapy jeskyní. Teď šetří silničářům a zemědělcům miliardy
 • Uplatnění § 84 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě

  Geodézie

  Kartografie

 • Profesor Vít Voženílek se stal vice-prezidentem ICA

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • GIS v plánování měst a regionů o uveřejnění zprávy - zvýhodněné vložné a program
 • Dřív kreslil mapy jeskyní. Teď šetří silničářům a zemědělcům miliardy

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Prohlášení konkurzu na Geodis Brno
 • Z obsahu časopisu Zeměměřič 7+8/2015
 • GIS v plánování měst a regionů o uveřejnění zprávy - zvýhodněné vložné a program
 • BRDY 2015
 • Zemřel Ladislav Bečvařík

  Školství

 • BRDY 2015
 • Profesor Vít Voženílek se stal vice-prezidentem ICA

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Prohlášení konkurzu na Geodis Brno
 • Brněnský tvůrce map Geodis bankrotuje

  Zajímavosti

 • Prohlášení konkurzu na Geodis Brno
 • Brněnský tvůrce map Geodis bankrotuje
 • BRDY 2015
 • Dřív kreslil mapy jeskyní. Teď šetří silničářům a zemědělcům miliardy
 • Mimikry - 29. případ mjr. Zemana

  Z domova

 • Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI - vzdělávací seminář pro ÚOZI a další soukromé vyhotovitele GP
 • GIS v plánování měst a regionů o uveřejnění zprávy - zvýhodněné vložné a program
 • Zemřel Ladislav Bečvařík

  Ze zahraničí

 • Profesor Vít Voženílek se stal vice-prezidentem ICA

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Uplatnění § 84 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI - vzdělávací seminář pro ÚOZI a další soukromé vyhotovitele GP  Redakce časopisu Zeměměřič v minulosti uspořádala úspěšnou řadu školení o GNSS s Pavlem Tarabou v několika krajských městech a opakovaný seminář k osvojení si práce s CAD systémem MicroStation. V tomto roce jsme přidali také seminář v Praze (a pro velký úspěch následně i v Plzni) pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry, techniky a inženýry vyhotovující geometrické plány.

  Práce v katastru nemovitostí není rozhodně snadná – a to jak pro úředníky tak i pro soukromé zeměměřické inženýry. Měnící se legislativa, ale i nejrůznější tajemná zákoutí katastru jsou velkými nástrahami pro práci úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. Inspektoři ZKI provádějí kontroly v rámci dohledů na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro KN a SMD. Právě poznatky inspektorů ZKI byly stěžejním obsahem našeho vzdělávacího semináře.

  Již několik let publikuje časopis Zeměměřič některé zjištěné přestupky ÚOZI a jejich porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Zaměřoval se na správní delikty, které byly výjimečné výší pokuty nebo notorickým šlendrijánstvím. Běžná praxe je mnohem bohatší a inspektoři ZKI v rámci své kontrolní činnosti nasbírali množství chyb. Některé se neustále opakují a přidělávají zbytečné problémy při odevzdávání geometrických plánů. Hlavním mottem semináře je už ani korunu do státního rozpočtu za pokuty pro ÚOZI, ale samozřejmě – lektor se nezabývá pouze velkými přestupky s porušením pořádku, ale všemi zjištěními, která mohou komplikovat potvrzování GP na katastrálním úřadu. Těchto pochybení je zdaleka nejvíce a i zdánlivé malichernosti mohou způsobovat opakované vracení GP. Myslíme si, že velice důležité byly i „další souvislosti“, které si ÚOZI ani neuvědomuje, ale v katastru by tato chyba či opomenutí napáchala škody.
  První seminář v Praze pro 94 ÚOZI byl již měsíc před konáním beznadějně vyprodán. Proto byl záhy uspořádán další seminář v Plzni ve spolupráci s odd. geomatiky Západočeské univerzity. Lektor Ing. Milan Tomášek, ředitel ZKI v Českých Budějovicích, je absolventem této školy, což byl další důvod pořádání semináře také v Plzni.
  Ing. Tomášek připravil z dohledů i jiných zeměměřických a katastrálních inspektorátů (ZKI) v ČR přehled chyb s komentářem inspektora. Na konkrétních příkladech lektor ukázal pochybení při ověřování výsledků zeměměřických činností fyzickými osobami. Na prvním semináři se pouze z malé části lektor vyjadřoval ke konkrétním případům účastníků semináře, ale protože byl o tyto komentáře velký zájem, tak na dalším semináři v Plzni byl individuálním dotazům ponechán mnohem větší prostor. Této akce se také zúčastnila ředitelka ZKI v Plzni se svým zástupcem, takže se mohlo zodpovědět mnohem více konkrétních dotazů z publika.
  Vzdělávací seminář v Praze proběhl v samém centru u Zlatého kříže v paláci z roku 1913 postaveného podle Jana Kotěry. Nechtěnou vtipnou vložkou bylo chvilkové rušení výkladu lektora neznámou krátkovlnnou vysílačkou, která pro soukromé povídání používala stejnou frekvenci jako náhlavový mikrofon v sále. Plzeňský seminář se uskutečnil v novém výzkumném centru „NTIS – Nové technologie pro informační společnost“, působíci v rámci Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Těsně před koncem semináře se svévolně spustil požární poplach v celé budově a vzdělávací akci jsme opouštěli za houkání sirény a neustálých výzev k urychlenému opuštění budovy. Venku pěkně pršelo.

  Všichni účastníci semináře předem obdrželi vytištěné všechny prezentace, kam si mohli vpisovat vlastní poznámky. Lektor k prezentovaným příkladům promítal fotografie situace v terénu i zákresy v GP a KM, což umožňovalo posluchačům lepší orientaci v problematice. Po semináři mnozí účastníci poskytli redakci i lektorovi zpětnou vazbu vyplněním dotazníku spokojenosti, kde mohli uvádět návrhy na zlepšení a své připomínky. Připomínky z pražského semináře byly vesměs vyslyšeny při následné akci v Plzni. Důležité je, že skoro 90 % účastníků by doporučilo účast na semináři a přes 95 % bylo se seminářem spokojeno.

  Vzdělávání ÚOZI a osvětě v této oblasti se důkladně, systematicky a dlouhodobě v našem oboru nikdo nevěnuje. Redakce Zeměměřiče chce navázat na dosavadní tištěnou osvětovou činnost v časopise a připravila tato ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ INSPEKTORA ZKI S ÚŘEDNĚ OPRÁVNĚNÝMI ZEMĚMĚŘICKÝMI INŽENÝRY a dalšími vyhotoviteli geometrických plánů nad výsledky jejich práce. Byl to krok do neznáma a jen jsme tušili o co může být mezi odbornou veřejností zájem. Pro další semináře jsme pečlivě analyzovali ohlasy účastníků a jsme přesvědčeni, že se podařilo připravit poučnou a přínosnou vzdělávací akci pro veřejnost ze soukromé sféry.
  Uskutečnily se 2 akce (v Praze a Plzni) a opravdu poslední opakování semináře bude v Praze v pondělí 7. září 2015. Využijte této možnosti. Nebudeme sice udělovat žádné body do vzdělávání, nedostanete certifikát o absolvování do rámečku na stěnu, ale poskytneme vám konkrétní poznatky a poučení se z chyb ostatních ÚOZI pro další vaši práci.

  Pro seminář 7. září v Praze platí:
  Cena po 1. srpnu je 1570 Kč + DPH = 1900 Kč.
  Cena po 20. srpnu: 1653 Kč + DPH = 2000 Kč.
  Číslo účtu, variabilní symbol a další informace získáte při přihlašování na www.zememeric.cz/skoleni

  Další místa a další termíny už opravdu nebudou letos vypisovány.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 13.08.2015
  ID článku: 4750              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/skoleni...


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů