[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2015

Resort ČÚZK

 • Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
 • Státní služba: Úřednická zkouška - vyzkoušejte si test zdarma
 • Sbírka listin a Cenové údaje v Dálkovém přístupu

  Katastr nemovitostí

 • Cenný exponát do Galerie platných katastrálních map v Zeměměřiči
 • XXI. seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 8. října 2015
 • Sbírka listin a Cenové údaje v Dálkovém přístupu

  Geodézie

 • Aktualizace závazného předpisu ŘSD ČR B2/C1

  Kartografie

 • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Spuštěna registrace na Sympozium GIS Ostrava 2016
 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Aktualizace závazného předpisu ŘSD ČR B2/C1
 • Státní služba: Úřednická zkouška - vyzkoušejte si test zdarma
 • Snižte si daně - darujte
 • Ing. Ladislav Junek zemřel
 • Vytiskněte si nástěnný kalendář na rok 2016
 • Slovenský nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2016
 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ

  Školství

 • Spuštěna registrace na Sympozium GIS Ostrava 2016
 • Geopárty 2015
 • Prvních 20 let Geomatiky na ZČU v Plzni
 • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

  Internet

 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ
 • Sbírka listin a Cenové údaje v Dálkovém přístupu

  Historie

 • Prvních 20 let Geomatiky na ZČU v Plzni
 • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

  Přečtěte si

 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ

  Zajímavosti

 • Státní služba: Úřednická zkouška - vyzkoušejte si test zdarma
 • Snižte si daně - darujte
 • Vytiskněte si nástěnný kalendář na rok 2016
 • Časopis Zeměměřič 11+12/2015 - podívejte se na něj
 • Slovenský nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2016
 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ

  Z domova

 • Geopárty 2015
 • Prvních 20 let Geomatiky na ZČU v Plzni
 • XXI. seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 8. října 2015
 • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • XXI. seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 8. října 2015
 • Ing. Ladislav Junek zemřel

  KGK

 • Ing. Ladislav Junek zemřel

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Cenný exponát do Galerie platných katastrálních map v Zeměměřiči

  Nový přírůstek - Znojmo, vidím tě dvojmo.  Čtenář časopisu zaslal redakci další případ hrubého nesouladu platné digitalizované katastrální mapy, který je zvláštní tím, že jde o první zjištěný případ na digitální katastrální mapě (DKM) z roku 2005, která vznikla přepracováním mapy podle Instrukce A z roku 1952.
  Všechny body budovy na parcele 441/2 byly zaměřeny geodeticky s přesností KK=3; geometrické určení tvaru a velikosti objektu je správné, ale zákres budovy na mapě otočen kolem jižního rohu o 10o, což způsobilo chyby polohového určení až 8,7 m a tím i chyby v určení výměry sousedních pozemků různého druhu užívání, i když náleží témuž vlastníkovi. Jde o evidentní chybu při výpočtu souřadnic a zobrazení parcely, která by měla být odstraněna katastrálním pracovištěm i bez návrhu vlastníka.

  Jedná se odalší případ dokumentující, že mnohá katastrální pracoviště nepoužívají mapovou kompozici katastrální mapy a Ortofota ČR, nabízenou v Nahlížení do katastru nemovitostí, ke kontrole obsahu katastrální mapy v intravilánu před její digitalizací.

  k.ú. Znojmo-Louka [793574]
  KP Znojmo
  DKM (2005) p.č. 441/2 zastavěná plocha a nádvoří
  pootočení budovy o 10o způsobující polohové chyby až 8,7 m
  vlastnické právo: PENAM, a.s., Brno
  Na budově je zapsané zástavní právo.

  redakce Zeměměřiče

  Mlýn ve Znojmě

  k.ú. Znojmo-Louka [793574]

  p.č. 441/2 zastavěná plocha a nádvoří

  Mapový list: DKM (2005), KP Znojmo

  pootočení budovy o 10o způsobující polohové chyby až 8,7 m

  Vlastnické právo: PENAM, a.s., Brno

  Link nahlížení do KN:

  http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&MarUid=A4AEBF2C%20423135DD%20A5AD9D88%204236F7E7&MarUidi=4236F7E7&MarMiddlePoint=-642137.2649999999%20-1195968.47&MarScale=789

  Datum zveřejnění:

  27. 9. 2015

  vyvěšeno: 27.09.2015
  ID článku: 4758              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4477...

  Z časopisu Zeměměřič č. 15-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí