[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11+12/2015

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

Kartografie

Pozemkové úpravy

GIS

GPS

DPZ

Fotogrammetrie

Software

Různé

Školství

 • Žádost o sponzorský dar - SPŠZem

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Z domova

 • Žádost o sponzorský dar - SPŠZem

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Žádost o sponzorský dar - SPŠZem

  Vážený/á pane/paní,

  Jménem studentů 4. ročníků SPŠ zeměměřické si vás dovoluji oslovit se žádostí o sponzorský dar na maturitní ples, který se bude konat 3. 3. 2016 v Lidovém domě Kbely v ulici Toužimská v Praze 19 od 19 hodin.

  Naše škola je jedinou samostatnou školou zaměřenou na studium geodézie a katastru nemovitostí ve střední Evropě. Škola je vybavena moderní přístrojovou technikou, např. téměř 100 počítači s geodetickými programy, GPS, totálními stanicemi a dalším příslušenstvím. Díky tomuto vybavení i díky dobrému zázemí, které škola poskytuje, jsou naši absolventi skvěle připraveni jak do praktického života, tak i na studium na vysokých školách. O dobré kvalitě školy svědčí i vynikající umístění našich studentů na mezinárodních geodetických soutěžích. Vzhledem ke specifickému zaměření výukového programu se na naší školu nehlásí mnoho studentů. Z tohoto důvodu je pro nás uspořádání plesu velmi finančně náročné a přesahuje naše možnosti. Proto se obracíme na vás s prosbou o sponzorský dar, a to buď formou finanční podpory, která by byla využita na částečné zaplacení pronájmu sálu, nebo věcného daru do naší slepé dražby.
  Když by byla vaše společnost tak velkorysá a přispěla nám na maturitní ples, bude jméno/logo firmy vystaveno v sále, natištěno na vstupenkách. V průběhu večera bude ještě přečten seznam sponzorů. Samozřejmostí je i sepsání Smlouvy o sponzorském daru. Děkujeme za vaši ochotu a vstřícnost a doufáme, že nás podpoříte.

  Za třídu 4. A se s pozdravem loučí

  Lenka Streitová a Martina Pašavová
  Tel: 723761282, 608230363
  Další informace o škole naleznete na www.spszem.cz .
  V Praze dne ?.10.2016

  Střední průmyslová škola zeměměřická Pod Táborem 300
  190 78 Praha 9

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 17.11.2015
  ID článku: 4793              Používané zkratky
  další informace: http://spszem.cz/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-11+12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů