[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2015

Resort ČÚZK

 • Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
 • Státní služba: Úřednická zkouška - vyzkoušejte si test zdarma
 • Sbírka listin a Cenové údaje v Dálkovém přístupu

  Katastr nemovitostí

 • Cenný exponát do Galerie platných katastrálních map v Zeměměřiči
 • XXI. seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 8. října 2015
 • Sbírka listin a Cenové údaje v Dálkovém přístupu

  Geodézie

 • Aktualizace závazného předpisu ŘSD ČR B2/C1

  Kartografie

 • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Spuštěna registrace na Sympozium GIS Ostrava 2016
 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Aktualizace závazného předpisu ŘSD ČR B2/C1
 • Státní služba: Úřednická zkouška - vyzkoušejte si test zdarma
 • Snižte si daně - darujte
 • Ing. Ladislav Junek zemřel
 • Vytiskněte si nástěnný kalendář na rok 2016
 • Slovenský nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2016
 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ

  Školství

 • Spuštěna registrace na Sympozium GIS Ostrava 2016
 • Geopárty 2015
 • Prvních 20 let Geomatiky na ZČU v Plzni
 • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

  Internet

 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ
 • Sbírka listin a Cenové údaje v Dálkovém přístupu

  Historie

 • Prvních 20 let Geomatiky na ZČU v Plzni
 • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

  Přečtěte si

 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ

  Zajímavosti

 • Státní služba: Úřednická zkouška - vyzkoušejte si test zdarma
 • Snižte si daně - darujte
 • Vytiskněte si nástěnný kalendář na rok 2016
 • Časopis Zeměměřič 11+12/2015 - podívejte se na něj
 • Slovenský nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2016
 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ

  Z domova

 • Geopárty 2015
 • Prvních 20 let Geomatiky na ZČU v Plzni
 • XXI. seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 8. října 2015
 • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • XXI. seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 8. října 2015
 • Ing. Ladislav Junek zemřel

  KGK

 • Ing. Ladislav Junek zemřel

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Sbírka listin a Cenové údaje v Dálkovém přístupu

  Vážený uživateli dálkového přístupu,

  Český úřad zeměměřický a katastrální, jako provozovatel dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí oznamuje, že od 1.1.2016 bude aplikace Dálkový přístup rozšířena o sestavy s cenovými údaji a o digitální podobu nabývacích titulů a dalších dokumentů ze sbírky listin katastru nemovitostí (listiny).

  Uživatelská role pro získání sestav s cenovými údaji bude automaticky přidělena všem uživatelům v prvních dnech roku 2016. Uživatelé o přidělení oprávnění pro tyto sestavy nemusí žádat.

  O přidělení uživatelské role pro získání digitální podoby nabývacích titulů a dalších dokumentů ze sbírky listin je nutné požádat. Podmínkou přidělení role je prokázání totožnosti žadatele. Podrobnosti jsou uvedeny v Žádosti o přidělení oprávnění pro Sbírku listin, která je k dispozici na adrese: http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Zrizeni-uctu-dalkoveho-pristupu.aspx.

  Listiny, na základě kterých byl proveden zápis po roce 2014, budou dostupné ihned. O naskenování listin, u kterých byl proveden zápis před 1.1.2014, bude možné požádat prostřednictvím objednávkového systému, který je součástí aplikace Dálkový přístup do KN.

  Poskytování nových výstupů se řídí vyhláškou ČÚZK č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí, jejíž novela nabude účinnosti 1.1.2016. Role bude tedy možné přidělovat až po tomto datu. Vyplněnou žádost však lze Úřadu podat i před 1.1.2016.

  V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na helpdesk ČÚZK: podpora@cuzk.cz.

  Ing. Tomáš Chotěnovský, vedoucí oddělení služeb uživatelům, ČÚZK

  vyvěšeno: 24.12.2015
  ID článku: 4805              Používané zkratky
  další informace: http://cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy...


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Internet