[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2016

Resort ČÚZK

 • Čtvrtá novela katastráílního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • CV úředníků z resortu ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • Čtvrtá novela katastráílního zákona vyšla ve Sbírce zákonů

  Geodézie

 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
 • 50 000 Kč za váš starý funkční přístroj jakékoliv značky

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • Dohoda o spolupráci mezi SPÚ a Sdružením místních samospráv ČR
 • Výsledky 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku
 • Před 150 roky se narodil prof. Ing. Josef Petřík, Dr.h.c.
 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY XXI.

  GIS

 • OS committed to European Smart City standards
 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
 • Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni má novou katedru
 • Setkání partnerů digitálních technických map krajů

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems

  Různé

 • 50 000 Kč za váš starý funkční přístroj jakékoliv značky
 • CV úředníků z resortu ČÚZK
 • Setkání partnerů digitálních technických map krajů

  Školství

 • Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni má novou katedru

  Internet

 • CV úředníků z resortu ČÚZK

  Historie

 • Ing. Josef Šuráň, CSc. - opožděný nekrolog
 • Zeměměřický western

  Přečtěte si

 • Zeměměřický western

  Zajímavosti

 • Ing. Josef Šuráň, CSc. - opožděný nekrolog
 • Dohoda o spolupráci mezi SPÚ a Sdružením místních samospráv ČR
 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
 • Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni má novou katedru
 • Paragrafové znění zákona o České komoře zeměměřičů

  Z domova

 • Dohoda o spolupráci mezi SPÚ a Sdružením místních samospráv ČR
 • Výsledky 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku
 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY XXI.
 • Setkání partnerů digitálních technických map krajů

  Ze zahraničí

 • OS committed to European Smart City standards
 • Zeměměřický western
 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems

  ČSGK

  KGK

 • Paragrafové znění zákona o České komoře zeměměřičů

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ing. Josef Šuráň, CSc. - opožděný nekrolog

  Význačný český geodetický astronom Josef Šuráň (dále ) opustil tento svět dne 28. května 2015 v Praze na Smíchově. Jeho odchod nebyl patrně oznámen ani jeho dobrým přátelům a datum, kdy se tak stalo, bylo zjišťováno jen dosti obtížně. Proto se zpráva o něm dostává na veřejnost až v lednu/únoru 2016.

  JŠ se narodil 25. dubna 1929 v Jestřabí poblíž Zlína, maturoval na gymnáziu v Uherském Brodě (1949) a vysokoškolské studium, se zaměřením na vyšší geodézii a geodetickou astronomii (z níž měl i diplomovou práci) dokončil na Vojenské technické akademii (VTA) v Brně v roce 1954. Nepokračoval pak ve vojenské kariéře, ale přešel do civilu, kde pracoval hlavně v těchto oblastech geodézie.

  Ještě před Mezinárodním geofyzikálním rokem (MGR 1957-58) a Mezinárodní geofyzikální spoluprací (MGS 1959) měřil JŠ na několika posledních Laplaceových bodech tradiční („Lukešovské“) koncepce, po zahájení činnosti Geodetické observatoře Pecný v Ondřejově (GOPE – 1957) patřil k prvním observátorům pracoviště a budovatelům jeho koncepce. Měřil tam čas pasážníkem, a v letech 1957 a 1958 také délkové rozdíly Pecný-Potsdam a Pecný-Budapest. V době 1959-1964 byl i vedoucím observatoře – dokud nepřešla z GTÚ (Geodetický a topografický ústav) k VÚGTK (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický).

  Během prací na GOPE se JŠ stal spoluautorem zásadně nového mikrometru pro malý cirkumzenitál Nušl-Frič 1922, který odstranil většinu nedostatků dřívějšího mikrometru Bucharova (jako mrtvé chody, teplotní závisosti atd.), a podstatně zvýšil přesnost a stabilitu výsledků měření tímto přístrojem. Naproti tomu se nepodařila realizace Šuráňova velkého staničního fotoelektrického cirkumzenitálu. Přes důmyslnou koncepci se přístroj nepodařilo uvést do řádného chodu, a to pro nedostatečnou kvalitu elektronických součástí i realizaci obvodů, a také pro nepřesnosti mechanického provedení. Vývoj byl pozastaven – a je to škoda, přístroj byl docela hezký...

  Po MGR/MGS měřil JŠ na řadě nových československých astronomických bodů (a jenom Laplaceově), byl spoluautorem modifikované technologie a organizátorem pozorovacích programů.

  Josef Šuráň také mnoho pracoval v zahraničí. Jako expert OSN v Afghánistánu (1968-1975) tam vybudoval geodetické základy země. Poté byl v letech 1976-1977 vedoucím československé astronomicko-geodetické expedice v Nepálu, kde dvě observační skupiny zaměřily celkem 7 Laplaceových bodů. A nakonec pracoval i v Iráku (1980-1983). Tam šlo o vytyčování silnic a mostů v okolí Bagdádu.

  Zabýval se též kosmologií. Jeho matematicky dosti obtížná práce GENERAL THEORY OF MATTER. A Deductive Theory of Space-Time and the Universe (2000) nedošla publikace v odborném tisku a je i s populární verzí nazvanou Sjednocená fyzikální teorie (2004) k dispozici jen na internetu pod http://www.vugtk.cz/~suran/index.htm. Nepodařilo se nalézt nějaké odborné komentáře, ať již zavrhující autorovy úvahy, nebo nalézající v nich nějakou inspiraci pro další výzkumy. Bylo by to (snad) zajímavé.

  V posledních letech se JŠ velice zabýval duchovními naukami. Výsledkem jsou tři knihy, vydané nakladatelstvím NS Svoboda. Jsou možná poněkud mimo sféru zájmů Zeměměřiče – a geodetů. Ale čte se to zajímavě – i když člověk není zrovna věřícím. Jsou to tyto práce:

  Hvězda Betlémská a chronologie života Ježíše Krista (2011). Kniha dovozuje, že Hvězdou Matoušova evangelia byla Venuše v západní elongaci – a další Kristovu chronologii odvozuje z různých astronomických poznámek biblických textů. Můžeme zde nahlédnout do metodiky chronologických výzkumů pomocí dávných textů a kalendářních systémů.

  Je Bůh a duchovní svět. Tajemství vzniku vesmíru a života (2012). Vychází ze zmíněné Sjednocené teorie s tvrzením, že před Big Bangem tu byl a po Big Crunchu zůstane pouze hyperprostor nefyzikální povahy, do něhož je náš vesmír (dočasně) vnořen. A v něm je prostor existence Boží a jen tam lze doufat v jeho spravedlnost (to je velmi přibližná interpretace myšlenek JŠ).

  Ten lidský svět (2013) obsahuje kritiku vývoje komercionalizované společnosti, spojeného se zkázou mravnosti a víry, zločinnými režimy a krizemi všeho druhu. Jsou zde ale i Šuráňovy vzpomínky a pěkné fotografie z cest a domácích i zahraničních prací.

  JŠ měl také jednu velkou osobní zálibu – horolezectvi. Kdykoliv se v prostoru měřických prací vyskytly hory nebo skály, vždy se snažil alespoň někam vystoupit. Měl k tomu potřebné vybavení, lana, skoby atd. Jednou se to hodilo i při měření astronomického bodu Lomnický štít. Tehdy masivní stativ pro Wild T-4 neprošel dveřmi horního nástupiště lanovky, a bylo nutné ho zvedat a spouštět po vnější straně budovy stanice. JŠ to zařídil a vedl s velkou radostí...

  *****

  Georgij Karský

  vyvěšeno: 18.05.2016
  ID článku: 4814              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=706
  www.vugtk.cz/~suran/index.htm


  Z časopisu Zeměměřič č. 16-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti