[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2016

Resort ČÚZK

 • Čtvrtá novela katastráílního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • CV úředníků z resortu ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • Čtvrtá novela katastráílního zákona vyšla ve Sbírce zákonů

  Geodézie

 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
 • 50 000 Kč za váš starý funkční přístroj jakékoliv značky

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • Dohoda o spolupráci mezi SPÚ a Sdružením místních samospráv ČR
 • Výsledky 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku
 • Před 150 roky se narodil prof. Ing. Josef Petřík, Dr.h.c.
 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY XXI.

  GIS

 • OS committed to European Smart City standards
 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
 • Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni má novou katedru
 • Setkání partnerů digitálních technických map krajů

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems

  Různé

 • 50 000 Kč za váš starý funkční přístroj jakékoliv značky
 • CV úředníků z resortu ČÚZK
 • Setkání partnerů digitálních technických map krajů

  Školství

 • Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni má novou katedru

  Internet

 • CV úředníků z resortu ČÚZK

  Historie

 • Ing. Josef Šuráň, CSc. - opožděný nekrolog
 • Zeměměřický western

  Přečtěte si

 • Zeměměřický western

  Zajímavosti

 • Ing. Josef Šuráň, CSc. - opožděný nekrolog
 • Dohoda o spolupráci mezi SPÚ a Sdružením místních samospráv ČR
 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
 • Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni má novou katedru
 • Paragrafové znění zákona o České komoře zeměměřičů

  Z domova

 • Dohoda o spolupráci mezi SPÚ a Sdružením místních samospráv ČR
 • Výsledky 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku
 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
 • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY XXI.
 • Setkání partnerů digitálních technických map krajů

  Ze zahraničí

 • OS committed to European Smart City standards
 • Zeměměřický western
 • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems

  ČSGK

  KGK

 • Paragrafové znění zákona o České komoře zeměměřičů

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Čtvrtá novela katastráílního zákona vyšla ve Sbírce zákonů

  Včera (6.4.2016) byla rozeslána částka č. 41 Sbírky zákonů, ve které je mimo jiné publikován nový Zákon č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

  Ke stažení prostřednictvím Internetu je k dispozici na serveru Ministerstva vnitra na URL:
  http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=18015

  Novela katastrálního zákona je v něm obsažena takřka až na jeho samém konci, v části čtvrté, článku VII.
  Je velice stručná a zní:
  V § 29 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo pravomocné rozhodnutí o změně hranic obcí“.

  Novelizované ust. § 29 odst. 2 KatZ tedy po novele bude znít takto:
  K zápisu změny hranice katastrálního území související se změnou hranice obce musí být předložena dohoda obcí, nebo pravomocné rozhodnutí o změně hranic obcí.

  Novela řeší ty případy, kdy mezi dotčenými obcemi k žádné vzájemné dohodě nedošlo, a tudíž ani nemohla být realizována navržená změna hranice katastrálního území, pokud souvisela i se změnou hranice obce. Nově bude o takových případech rozhodovat Ministerstvo vnitra, jehož pravomocné rozhodnutí případnou absenci dohody obcí překlene.

  Novelizační zákon nabývá účinnosti „prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení“, tj. jestli jsem dobře počítal bude to v pátek, 1. července 2016.
  L.N.

  Zdroj: Konference Katastr, 7. dubna 2016 16:55

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 07.04.2016
  ID článku: 4828              Používané zkratky
  další informace:mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/katastr/2016/003820.html
  gama.fsv.cvut.cz/katastr/
  aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=18015


  Z časopisu Zeměměřič č. 16-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí