[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2016

Resort ČÚZK

 • Úřednické zkoušky - nové testy na otázky platné od 1. září 2016

  Katastr nemovitostí

 • Úřednické zkoušky - nové testy na otázky platné od 1. září 2016
 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  Geodézie

 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
 • Kniha: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  Kartografie

 • Nové logo Kartografické společnosti
 • Policista po své službě údajně vytvořil mapu
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  Pozemkové úpravy

 • Úřednické zkoušky - nové testy na otázky platné od 1. září 2016
 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  GIS

 • Novela zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Policista po své službě údajně vytvořil mapu
 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
 • Den s INSPIRE - Pozvánka
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  GPS

 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
 • Dny otevřených dveří GSA - European GNSS Agency

  DPZ

 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  Fotogrammetrie

 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  Software

 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - Fake Surveyor Prank
 • BRDY - 12. listopadu 2016
  - aktualizováno 31. 10. 2016
 • Nové logo Kartografické společnosti
 • Úřednické zkoušky - nové testy na otázky platné od 1. září 2016
 • Zemřel Ing. Georgij Karský, CSc.
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • Dny otevřených dveří GSA - European GNSS Agency

  Školství

 • BRDY - 12. listopadu 2016
  - aktualizováno 31. 10. 2016
 • Nové logo Kartografické společnosti
 • Kniha: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii

  Internet

 • Novela zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zeměměřiči na YouTube - Fake Surveyor Prank
 • Úřednické zkoušky - nové testy na otázky platné od 1. září 2016
 • Google dnes připomíná nizozemského zeměměřiče

  Historie

 • Kniha Geometrie a umění v dobách minulých
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
 • Google dnes připomíná nizozemského zeměměřiče

  Přečtěte si

 • Kniha Geometrie a umění v dobách minulých
 • Kniha: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Fake Surveyor Prank
 • Nové logo Kartografické společnosti
 • Policista po své službě údajně vytvořil mapu

  Z domova

 • Novela zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • ? INŽENÝR 4.0 ? - Panelová diskuse
 • BRDY - 12. listopadu 2016
  - aktualizováno 31. 10. 2016
 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
 • Den s INSPIRE - Pozvánka
 • Dny otevřených dveří GSA - European GNSS Agency

  Ze zahraničí

 • Zeměměřiči na YouTube - Fake Surveyor Prank
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  ČSGK

  KGK

 • ? INŽENÝR 4.0 ? - Panelová diskuse
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  NZK

  Úvodník

 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel  Odkrýváme taje geometrie 3
  Digitální model reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G), Pátá novela katastrálního zákona, Setkání uživatelů produktů GEPRO a Atlas, Úřednické zkoušky – nové testy na otázky platné od 1. září 2016, Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací, Errata: Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2880, Zkoušky odborné způsobilosti, konané dne 14. 9. 2016, Soutěž Společně otevíráme data, GEPRO na YouTube, Oblasti zasažené zemětřesením v Itálii, Nová generace mobilní aplikace Dej Tip, Novela zákona o státním pozemkovém úřadu, Příběhy míst – pomozte se sběrem příběhů z Liberecka, Nové logo Kartografické společnosti, BRDY – 12. listopadu 2016 4 – 5
  Bůh přeměřuje Zemi (R. Petr) 1 – obálka, 3, 6 – 9
  Ruská federace pro českého zeměměřiče země neznámá (J. Šíma) 10 – 15
  Obor G+K v sovětské a ruské známkové a odznakové tvorbě (red) 15
  Výstava Zajímavá místa (R. Petr, ZÚ) 16 - 20
  Novela Katastrální vyhlášky – rozhovor s K. Večeře (R. Petr) 21 - 22
  Poznámky ze semináře o novele katas­trální vyhlášky (red) 22 -23
  Znalecký posudek v oboru geodézie a kartografie (P. Polák) 24 - 26
  Kvalita dat z 3D laserových skenerů (D. Šantora, Alžb. Prokopová) 27 - 29
  Zeměměřická komora pod drobnohledem – 2 (red) 30 - 31
  Náležitosti podání (Lub. Klučka) 31
  Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii – recenze (red) 32
  Obnova Izraele v Bibli, kniha Ezechielova (red) 33
  Servis Z 34


  Bůh přeměřuje Zemi

  je tématem motivu obálky tohoto čísla. Snad si každý tento obrázek vystavíte na svém pracovišti, aby vám připomínal to, co vám chce sdělit i článek se stejným názvem. Od pradávna si totiž vládci v různých světových kulturách přivlastňovali práci zeměměřičů, protože tak zvýrazňovali svůj božský původ.

  Měření Země a všeho na ní i mimo ní je božská práce, která je nám svěřena a my ji musíme dělat pořádně, zodpovědně a důstojně. Dokud si i ten náš nejposlednější „ňouma v teplákách a s pásmem“ neuvědomí mimořádnost našeho oboru, budeme se (třeba i nechtěně) podílet na jeho devastaci a zániku.

  Vytyčení pravého úhlu, orientace ke Slunci, body na přímce, vytyčení v prostoru, obnovení neznatelné hranice aj. patří k tajům a dovednostem nás geometrů – zeměměřičů. Pokud si své umění necháme vzít nebo ho degradujeme na nuznou profesi, pohltí nás Peklo.

  Nemá cenu už o tom zde více psát. Všechna slova jsou zbytečná tam, kde chybí činy. Ani nedopíši tento úvodník a nepředstavím další obsah čísla. I když přinášíme krásné a zajímavé články, vše je marginální oproti uvědomění si sebe samotného, své práce a poslání na Zemi.

  Prosím, přemýšlejte a važte si práce, která vám byla svěřena. Oceňujte náležitě svoji práci a chovejte se jako zástupci panovníka či Boha na Zemi. Začněte ještě dnes...

  Radek Petr

  Pozor: někteří již máte s adresním štítkem v obálce také zálohovou fakturu na další rok. Zbytek ji budeme mít příště.
  Díky za předplacení časopisu.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 05.10.2016
  ID článku: 4926              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 16-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GIS

  DPZ