[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2017

Resort ČÚZK

 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
 • GeoInfoStrategie a TA ČR

  Katastr nemovitostí

 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
 • GeoInfoStrategie a TA ČR

  Geodézie

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • Kdo vyhrál poslední 10. ročník soutěž Společné zařízení roku?
 • Takové byly POZEMKOVÉ ÚPRAVY XXII. v Třebíči 6. dubna 2017

  GIS

 • Bentley Systems přijímá přihlášky do soutěže Be Inspired 2017 oceňující přínosy BIM v oblasti infrastruktury
 • Roman Vrba o GeoInfoStrategii
 • GeoInfoStrategie a TA ČR
 • Inspirujme se… udržitelností

  GPS

  DPZ

 • Bentley Systems přijímá přihlášky do soutěže Be Inspired 2017 oceňující přínosy BIM v oblasti infrastruktury
 • Sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravních infrastruktur prostřednictvím družicové radarové interferometrie
 • Družice WorldView-4

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
 • Inspirujme se… udržitelností

  Školství

 • Bentley Systems přijímá přihlášky do soutěže Be Inspired 2017 oceňující přínosy BIM v oblasti infrastruktury

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Roman Vrba o GeoInfoStrategii
 • Čerstvá novela Katastrální vyhlášky
 • Vychází Zeměměřič 3+4/2017

  Zajímavosti

 • Roman Vrba o GeoInfoStrategii
 • Družice WorldView-4

  Z domova

 • Kdo vyhrál poslední 10. ročník soutěž Společné zařízení roku?
 • Roman Vrba o GeoInfoStrategii
 • Sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravních infrastruktur prostřednictvím družicové radarové interferometrie
 • GeoInfoStrategie a TA ČR
 • Takové byly POZEMKOVÉ ÚPRAVY XXII. v Třebíči 6. dubna 2017
 • Inspirujme se… udržitelností

  Ze zahraničí

 • Bentley Systems přijímá přihlášky do soutěže Be Inspired 2017 oceňující přínosy BIM v oblasti infrastruktury
 • Družice WorldView-4
 • Digitalizace: Společnost Bentley Systems zdokonaluje modelování reality s cílem zvýšit hodnotu inženýrských a geodetických činností

  ČSGK

 • Takové byly POZEMKOVÉ ÚPRAVY XXII. v Třebíči 6. dubna 2017

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Vychází Zeměměřič 3+4/2017

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Vychází Zeměměřič 3+4/2017

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Takové byly POZEMKOVÉ ÚPRAVY XXII. v Třebíči 6. dubna 2017

  Tradiční jarní seminář zaměřený na problematiku pozemkových úprav (PÚ) se uskutečnil ve čtvrtek 6. dubna 2017 a byl to již dvacátý druhý ročník semináře v Třebíči.

  Pořadatelem semináře byl Spolek zeměměřičů Brno, organizačními garanty byly Vladimíra Žufanová a Eva Eliášová, odbornými garanty Pavel Doubek a Martin Malec. Partnery akce byly firmy Geocart CZ a.s., Atlas spol. s r.o. a HSI, spol. s r. o., mediálním partnerem byl již tradičně časopis Zeměměřič.

  Seminář proběhl opět v hotelu ATOM na Velkomeziříčské ulici v Třebíči, který si účastníci odborných akcí Spolku zeměměřičů Brno velmi oblíbili. Posluchače odborným programem semináře provázeli v roli moderátorů Pavel Doubek a Vladimíra Žufanová. Letos se akce zúčastnilo více jak 100 kolegů se zájmem o pozemkové úpravy a problémy s nimi souvisejícími.

  Po úvodním uvítání vystoupila Mgr. Jaroslava Doubravová ze Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a posluchače v sále seznámila s prioritami této organizace v roce 2017. Na svoji kolegyni navázal Ing. Josef Havelka rovněž ze SPÚ a osvětlil přítomným čerpání finančních prostředků na činnosti spojené s komplexními pozemkovými úpravami (KoPÚ) z Evropské unie.

  Ing. Tomáš Havlíček z firmy Ateliér Fontes představil přítomným účastníkům inženýrské činnosti při projektování vodohospodářských opatření i z pohledu dokladů, procedůr, termínů a lhůt. Před přestávkou seznámil Ing. Michal Votoček z firmy Gepro s novinkami programu Proland na zpracování plánu společných zařízení.

  Po osvěžení kávou uvítali účastníci na pódiu Ing. Dagmar Sklenářovou s kolegou Ing. Pavlem Kazdou z KP Frýdek-Místek, kteří se u mikrofonu střídali a sdělili přítomným svoje zkušenosti s přebíráním výsledků komplexních pozemkových úprav, s problémy, se kterými se setkali při šetření hranic, s problematikou „neřešených“ pozemků, geometrických plánů na obvod KoPÚ a s jejich zápisem do KN. Pan Ing. Michal Pochop z VÚMOP Brno osvětlil nové postupy v zavádění BPEJ do KN a uvedl, že v budoucnu se počítá s BPEJ jako účelovým územním prvkem RUIAN.

  Druhý blok přednášek byl zakončen informacemi o změnách v softwaru POZEM, VFP 4.1, které byly prezentovány Ing. Janem Vorlíčkem z firmy HSI.
  Moderování posledního bloku přednášek se ujala Vlaďka Žufanová, která přivítala na pódiu staronového přednášejícího - pana Jiřího Kostelníka, starostu Městyse Mohelno, který účastníky seznámil s jedním z projektů společných zařízení Cenklov, patřící mezi oceněné v soutěži Společné zařízení roku. Ing. Miroslav Šoul z firmy Atlas předvedl posluchačům možnosti projektování polních cest v programu Atlas DMT.

  Posledním přednášejícím byl Ing. Pavel Doubek z ČÚZK, který ve svém zajímavém příspěvku seznámil účastníky semináře s nově prováděnými „revizemi“ a zveřejňováním nesouladů mezi evidencí v katastru nemovitostí a skutečným stavem v terénu, zjištěných při revizích katastrálního operátu v aplikaci “Nahlížení do KN“. Před ukončením semináře dala Vlaďka Žufanová prostor na dotazy z řad přítomných. Závěr akce pak patřil přání šťastného návratu domů všem přítomným a pozvánce na další v pořadí 23. podzimní seminář Katastr nemovitostí v právní i technické praxi, který se bude konat 21. září 2017.

  Jaroslav Švec

  vyvěšeno: 09.05.2017
  ID článku: 4970              Používané zkratky
  další informace: www.spolekzememericubrno.cz/22pu/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 17-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK