[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2017

Resort ČÚZK

 • Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
 • Nová max. plocha ohrady VFK
 • Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
 • 118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
 • Diferenční znění
 • Stabilní katastr 1817 – 2017

  Katastr nemovitostí

 • Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
 • Nová max. plocha ohrady VFK
 • Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
 • 118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
 • Stabilní katastr 1817 – 2017

  Geodézie

  Kartografie

 • Pozvánka na členskou schůzi České kartografické společnosti
 • STARÉ MAPY LIBERECKA A JIZERSKÝCH HOR

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel
 • GIS v plánování měst a regionů
 • Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ

  GPS

 • Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO

  DPZ

 • ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel

  Fotogrammetrie

  Software

 • Služby adaptivního učení - první část třídílné série webinářů zaměřených na služby SELECT CONNECT

  Různé

 • Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO
 • Zemřel Ing. Jiří Antropius.
 • Služby adaptivního učení - první část třídílné série webinářů zaměřených na služby SELECT CONNECT
 • Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ
 • Rozměry bannerů pro Web Zeměměřiče a geoinformační křižovatku GEOinformace.cz

  Školství

 • ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel

  Internet

  Historie

 • STARÉ MAPY LIBERECKA A JIZERSKÝCH HOR
 • Stabilní katastr 1817 – 2017

  Přečtěte si

 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni

  Zajímavosti

 • Z domova

 • Pozvánka na členskou schůzi České kartografické společnosti
 • Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO
 • ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel
 • GIS v plánování měst a regionů
 • STARÉ MAPY LIBERECKA A JIZERSKÝCH HOR
 • Stabilní katastr 1817 – 2017
 • Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Stabilní katastr 1817 – 2017

  Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze si Vás dovoluje pozvat na konferenci „STABILNÍ KATASTR 1817-2017“, která se uskuteční v úterý 14. listopadu 2017 v konferenčním sále budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod Sídlištěm 1800/9 v Praze-Kobylisích.


  Program konference dle prozatímních přihlášek:

  Ing. Karel Štencel
  Stabilní katastr jako základ tradičního katastru v českých zemích

  Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
  Unikátní vlastnosti mapování pro založení stabilního katastru zemí Koruny české.

  Mgr. Jiří Čtyřoký, Ph.D.
  Využití map Stabilního katastru pro plánovací a urbanistické úlohy v Praze

  Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.
  Využití vceňovacích operátů stabilního katastru pro regionální a zemědělské historiky.

  Ing. arch. Karel Kuča
  Mapy stabilního katastru jako základ zdokonalování geografického informačního systému CZ_RETRO

  Mgr. Daniel Štaud
  Fondy stabilního katastru v Moravském zemském archivu, jejich využití a digitalizace.

  Mgr. Lucie Neužilová
  Badatelské využívání indikačních skic jako pramene pro genealogické bádání.

  Doc. PhDr. Cajthaml
  Povinné otisky stabilního katastru v projektech katedry geomatiky.

  prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
  Stabilní katastr v historické práci a digital humanities.

  Ing. Jan Řezníček, Ph.D., Vladimír Daněček
  Správa historicky významných bodů geodetických základů.

  a další příspěvky

   

  RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. – tomas.grim@cuzk.cz, +420284041618 - podrobnější informace k ideovému zaměření konference

  Mgr. Martin Buchlovský – martin.buchlovsky@cuzk.cz, +420284041619 - sběr kontaktů, redakční činnost

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 31.08.2017
  ID článku: 4994              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 17-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů