[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2017

Resort ČÚZK

 • Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
 • Nová max. plocha ohrady VFK
 • Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
 • 118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
 • Diferenční znění
 • Stabilní katastr 1817 – 2017

  Katastr nemovitostí

 • Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
 • Nová max. plocha ohrady VFK
 • Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
 • 118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
 • Stabilní katastr 1817 – 2017

  Geodézie

  Kartografie

 • Pozvánka na členskou schůzi České kartografické společnosti
 • STARÉ MAPY LIBERECKA A JIZERSKÝCH HOR

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel
 • GIS v plánování měst a regionů
 • Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ

  GPS

 • Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO

  DPZ

 • ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel

  Fotogrammetrie

  Software

 • Služby adaptivního učení - první část třídílné série webinářů zaměřených na služby SELECT CONNECT

  Různé

 • Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO
 • Zemřel Ing. Jiří Antropius.
 • Služby adaptivního učení - první část třídílné série webinářů zaměřených na služby SELECT CONNECT
 • Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ
 • Rozměry bannerů pro Web Zeměměřiče a geoinformační křižovatku GEOinformace.cz

  Školství

 • ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel

  Internet

  Historie

 • STARÉ MAPY LIBERECKA A JIZERSKÝCH HOR
 • Stabilní katastr 1817 – 2017

  Přečtěte si

 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni

  Zajímavosti

 • Z domova

 • Pozvánka na členskou schůzi České kartografické společnosti
 • Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO
 • ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel
 • GIS v plánování měst a regionů
 • STARÉ MAPY LIBERECKA A JIZERSKÝCH HOR
 • Stabilní katastr 1817 – 2017
 • Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ

  Letošní – již třetí ročník konference GIS v plánování měst a regionů se konal v nových prostorách Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a.s. – v důstojném sále, vhodném pro takovou akci. Jednání pléna bylo zahájeno úvodními proslovy zástupců obou pořádajících organizací. Za vysokou školu vystoupila prorektorka pro studium, Ing. Hana Lánová, která stručně představila novou strukturu školy a koncepci výuky, zaměřenou cíleně na využívání nabytých vědomostí v praxi. Předseda České asociace pro geoinformace Ing. Karel Janečka, Ph.D. seznámil posluchače s novinkami v činnosti této profesní asociace s důrazem na práci v odborných skupinách (OS). Konferenci GIS v plánování měst a regionů za CAGI po odborné stránce zajišťuje OS 21 GIS a územní plánování.

  První přednáškový blok byl velice pestrý. Zástupce strategického partnera konference, firmy GEPRO Vojtěch Zvěřina se zamyslel nad smyslem praktického využití a interpretace územně plánovací dokumentace, kde citelně chybí metodika tvorby stěžejních tematických vrstev. Pavel Struha z pořádající školy představil právě ukončený projekt, zaměřený na zpracování adaptačních strategií měst a obcí na dopady globální klimatické změny. Jedním z praktických výstupů projektu je „Road Map“, která popisuje praktické kroky a opatření k zmírnění nebo eliminaci následků změny klimatu. Jiří Poláček z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ujistil plénum, že tento významný producent dat (nejen) pro regionální rozvoj neustále zdokonaluje své služby v oblasti širokého portfolia produktů a služeb pro veřejnou správu a ostatní zákazníky. Informoval o nových možnostech sdílení dat pomocí webových mapových služeb a jejich využití ve strukturách veřejných registrů. Do „Smart City“ nás následně pozval pan Martin Janček ze společnosti KOMIX. Ukázal na příkladech, které oblasti veřejné infrastruktury lze monitorovat a řídit pomocí „chytrých“ technologií a ujistil publikum, že tyto technologie nejsou v žádném případě hudbou budoucnosti.

  Druhý přednáškový blok byl v historii těchto konferencí novinkou. Byl koncipován jako studentská sekce a posloužil jako platforma pro prezentaci úspěšně obhájených bakalářských prací. Jindřich Mičán (VŠRR) prezentoval metodu Land Use při analýze urbanistického vývoje města Nymburk včetně predikce dalších dvaceti let. Kateřina Hamouzová (VŠRR) provedla rozbor zpracování územně analytických podkladů pro ORP Rakovník mezi lety 2008 a 2016 a položila zásadní otázku, v jaké periodě vlastně tyto podklady aktualizovat. Hana Zajícová (UP Olomouc) zkoumala prostorovou prezentaci adresních bodů pomocí gridu různých tvarů v závislosti na prezentaci použitých atributů a měřítku zobrazovaného území.

  Poslední přednáškový blok byl věnovaný workshopu se zaměřením na sběr převážně termovizních dat. Leteckou termovizní mapu města Brna a technologii zpracování dat představil Jan Novotný z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Detailně popsal jednotlivé typy senzorů a jejich technické parametry pro pořizování dat v různých druzích viditelného spektra, georeferencování dat a jejich prezentaci v mapovém portálu města. Na detailní analýzu teplotních vyzařování jednotlivých stavebních materiálů se zaměřila prezentace Pavla Struhy a Petra Sejkory z firmy Kelcom International. Vycházeli z termovizního monitoringu veřejných prostranství, které mají potenciál tvorby tzv. tepelných ostrovů. K tomu využívali profesionální bezpilotní prostředek (dron) a termovizní kameru s vysokým rozlišením. Na praktické ukázce bylo vidět, jak stavební prvky, jejich skladba a podíl na celkové ploše ovlivňuji tepelnou pohodu v daném veřejném prostoru. V rámci workshopu byl profesionální dron představen a vysvětleny technické a právní aspekty jeho provozu.

  Na závěr konference byla provedena vizitková tombola – ceny věnoval Královéhradecký kraj, města Hradec Králové a Brno a Zeměměřický úřad.

  Ke všem referátům se rozproudila živá diskuse. Letošní ročník byl do jisté míry experimentální. Změnila se struktura programu, byla zavedena studentská sekce a workshop, prodloužen čas na diskusi k přednášeným tématům. Účastníci se shodli na tom, že akce takového typu je vhodnou platformou pro setkávání úředníků státní a veřejné správy, projektantů a techniků s „gisáky“ a zástupci komerčních firem, pro předávání zkušeností, neboť koncepce regionálního rozvoje je věcí a dílem všech těchto profesních skupin.

  Všechny prezentace, které na konference zazněly, jsou dostupné na webu konference:
  http://www.cagi.cz/konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2017?show=program

  Pavel Struha, programový výbor konference

  vyvěšeno: 19.09.2017
  ID článku: 5001              Používané zkratky
  další informace: www.cagi.cz/konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2017?show=p...


  Z časopisu Zeměměřič č. 17-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Různé

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů