[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2017

Resort ČÚZK

 • Nová verze převodních tabulek

  Katastr nemovitostí

 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
 • Dvě století stabilního katastru
 • Princip 3D katastru nemovitostí
 • Resort ČÚZK finišuje v závěru digitalizace katastrálních map

  Geodézie

 • Koncepce zavádění metody BIM v ČR schválena vládou
 • 70 let v oboru pohledem pamětníka

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
 • Koncepce zavádění metody BIM v ČR schválena vládou
 • Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?
 • Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Princip 3D katastru nemovitostí

  Různé

 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Zemřel Ing. František Řiháček
 • Zeměměřič 11+12/2017 vyšel
 • Hledáte něco? Najděte si vše pohodlně sami
 • Dvě století stabilního katastru

  Školství

 • GEOPÁRTY 2017
 • Zemřel Ing. František Řiháček
 • Princip 3D katastru nemovitostí

  Internet

  Historie

 • Jak se asi vyměřoval Václavák?
 • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Dvě století stabilního katastru
 • 70 let v oboru pohledem pamětníka

  Přečtěte si

 • Zeměměřič 11+12/2017 vyšel
 • Hledáte něco? Najděte si vše pohodlně sami
 • Dvě století stabilního katastru
 • Princip 3D katastru nemovitostí

  Zajímavosti

 • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Resort ČÚZK finišuje v závěru digitalizace katastrálních map

  Z domova

 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
 • Jak se asi vyměřoval Václavák?
 • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • GEOPÁRTY 2017
 • Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník

  Ze zahraničí

 • Princip 3D katastru nemovitostí

  ČSGK

 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017

  KGK

 • 70 let v oboru pohledem pamětníka

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dvě století stabilního katastru

  Dne 23. 12. 1817 vydal císař František I. (1768–1835) na podkladě dokonale připraveného návrhu zmíněné komise patent (pro odpor uherského panstva jen pro německé a vlašské země) o stabilním katastru. V Rakousku je znám též jako Františkův katastr; daňová sazba byla stanovena na 16 %. Triangulační práce (vzorem bylo Bavorsko) zahrnovaly určení rovinných souřadnic v nekonformním Cassini-Soldnerově příčném válcovém zobrazení Gaussovy koule, a to v sítích I. – III. řádu výpočtem z měřených úhlů a čtyř základen, ve IV. řádu graficky metodou měřického stolu. V Čechách triangulace probíhala (s přerušením) v letech 1824–1840, na Moravě a ve Slezsku 1821 až 1829. Jednotlivé země nebo nad sebou ležící skupiny zemí předlitavské (cislajtánské) části monarchie ležely v 5 pásech, které byly zobrazovány na odlišné válce a měly tedy jiné souřadnicové počátky. Mapování v měřítku 1 : 2 880 (1 : 1 440 ve velkých městech, výjimečně 1 : 5 760 v horách) začalo téhož roku v Dolních Rakousích, skončilo 1861 v Tyrolsku. Císařským rozhodnutím bylo přerušeno od února 1831 do března 1833. V Čechách se podrobné mapování konalo v letech 1826–1830 a 1837–1843, na Moravě a ve Slezsku (také s přerušením) 1824–1836. Součástí byl písemný a vceňovací operát se stanovením čistého peněžitého výnosu (tj. po odečtení nutných nákladů) z 1 vídeňského jitra (0,575 ha) plodné půdy „při užití obvyklé píle“ hospodaření „v roce obyčejné úrodnosti“ pro účely zdanění; do roku 1869 daň vzrostla na 26,3 %. Při zahájení prací byla roku 1820 na podkladě rukopisů z roku 1818 vydána tiskem instrukce pro mapování stolovou metodou, rokem 1865 je datována verze, platná pro území celé monarchie. Síť roku 1862 revidoval vídeňský VZÚ pro účely stupňového měření. Mapy se tiskly litograficky na navlhčený papír, po roce 1861 na papír suchý.
  Zdroj: GaKO 63/105, 2017, číslo 10, str. 024

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 15.12.2017
  ID článku: 5026              Používané zkratky
  další informace: www.egako.eu...


  Z časopisu Zeměměřič č. 17-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Různé

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Přečtěte si