[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2018

Resort ČÚZK

 • Nový kanál přibyl počátkem roku na GEOinformace.cz
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Práce na katastru nemovitostí v Řecku finišují
 • Máme všude jednu digitální katastrální mapu?
 • Zemřel Ing. Oldřich Pašek
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny

  Katastr nemovitostí

 • Nový kanál přibyl počátkem roku na GEOinformace.cz
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Práce na katastru nemovitostí v Řecku finišují
 • Máme všude jednu digitální katastrální mapu?
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny

  Geodézie

 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)

  Kartografie

 • 12. ročník Kartografického dne bude 23. 2. 2018
 • Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
 • 12. kartografický den Olomouc
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté

  Pozemkové úpravy

 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • Novým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu je Martin Vrba

  GIS

 • Nový kanál přibyl počátkem roku na GEOinformace.cz
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • 12. kartografický den Olomouc
 • Jak dopadly prezidentské volby ve vašem okrsku?
 • Konference Inspirujme se...
 • Geoinformace ve veřejné správě 2018
 • Kdo rozhodl prezidentské volby?
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté

  GPS

 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)

  DPZ

 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Geoinformace ve veřejné správě 2018

  Fotogrammetrie

 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)

  Software

 • Nový kanál přibyl počátkem roku na GEOinformace.cz
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Jak dopadly prezidentské volby ve vašem okrsku?

  Různé

 • Konference Inspirujme se...
 • Zemřel Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.
 • Zemřel Ing. Oldřich Pašek
 • Zeměměřič 1+2/2018

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
 • 12. kartografický den Olomouc
 • Zemřel Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.
 • Studentská akce G++
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny

  Internet

 • 12. kartografický den Olomouc

  Historie

 • Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
 • Jak se vyznačovaly státní hranice Československa
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté

  Přečtěte si

 • Kdo rozhodl prezidentské volby?
 • Jak se vyznačovaly státní hranice Československa
 • Sběr dat pod vodní hladinou a jejich využití

  Zajímavosti

 • Jak dopadly prezidentské volby ve vašem okrsku?
 • Práce na katastru nemovitostí v Řecku finišují
 • Jak se vyznačovaly státní hranice Československa
 • Sběr dat pod vodní hladinou a jejich využití
 • Novým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu je Martin Vrba

  Z domova

 • 12. ročník Kartografického dne bude 23. 2. 2018
 • Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
 • POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG
 • Geoinformace ve veřejné správě 2018
 • Studentská akce G++
 • Zemřel Ing. Oldřich Pašek
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté
 • Novým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu je Martin Vrba
 • Prohlášení k situaci ohledně pozemkových úprav a uspořádání rozdrobeného pozemkového vlastnictví na Slovensku

  Ze zahraničí

 • Práce na katastru nemovitostí v Řecku finišují

  ČSGK

 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU

  KGK

 • POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG

  NZK

  Úvodník

  Katalog

 • Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Máme všude jednu digitální katastrální mapu?

   

  V článku „200. výročí stabilního katastru vybízí k zamyšlení o historii i současnosti pozemkových evidencí“, publikovaném v Geodetickém a kartografickém obzoru, 2018, č. 1, uvádí předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karel Večeře mj. tato konstatování:

  …“Česká státní správa zeměměřictví a katastru nemovitostí dokončila v roce 200. výročí vydání patentu Františka I., o dani pozemkové a vyměření půdy, digitalizaci katastrálních map. … Až na ojedinělé výjimky katastrálních území, ve kterých probíhají pozemkové úpravy nebo nové katastrální mapování, máme nyní jednu digitální katastrální mapu obsahující všechny parcely evidované v databázi souboru popisných informací.“

  Nahlednutím do Informací o katastrálních územích na geoportálu ČÚZK lze ke dni 15. 1. 2018 zjistit tyto údaje:

  Kraj ► HmP JM KV HK LI MS OL PU PL ST UL VY ZL Celkem
  KM-D celé  k.ú. 0 8 10 1 0 0 2 3 0 17 9 0 0 0 50 k.ú.

  KM-D

  část k.ú.

  0 21 7 0 0 0 2 6 0 7 4 0 6 8 61 k.ú.
  nedigitalizované 0 17 7 8 4 7 1 5 2 26 13 6 14 1 110 k.ú.

  V případě map typu KM-D je ve zmíněných informacích poznámka, že je „vektorová mapa v původním systému“, což je třeba nezasvěcenému uživateli vysvětlit tak, že byla digitalizována v souřadnicových systémech stabilního katastru (S-SK gusterbergský nebo svatoštěpánský). Není tak kompatibilní s většinou digitálních katastrálních map v okolních katastrálních územích (v S-JTSK) a proto není součástí souboru geodetických informací Informačního systému katastru nemovitostí. V Informacích také není uvedeno předpokládané datum, kdy bude provedeno přepracování zbylých KM-D do formy katastrální mapy digitalizované (KMD).

  Naproti tomu, v katastrálních územích, kde je z různých důvodů dosud platná katastrální mapa pouze v analogové formě, je v Informacích vždy uveden termín vyhotovení její digitální formy, ať již cestou nového katastrálního mapování, komplexních pozemkových úprav nebo vektorizací jiných podkladů s odpovídajícím obsahem a požadovanou přesností. Například: k.ú. Krušovice – 11/2020, k.ú. Kamenický Šenov – 04/2022, k.ú. Poděbrady – 12/2025

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 18.01.2018
  poslední aktualizace: 19.01.2018
  ID článku: 5041              Používané zkratky
  další informace: egako.eu/wp-content/uploads/2018/01/gako_2018_01.pdf#page=3...


  Z časopisu Zeměměřič č. 18-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí