[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2018

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře

  Geodézie

 • Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

  Školství

 • Zemřel brněnský kartograf Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.

  Internet

  Historie

 • Muzeum vojenské geografie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Muzeum vojenské geografie

  Z domova

 • Muzeum vojenské geografie
 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře
 • Zemřel brněnský kartograf Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.

  Ze zahraničí

 • Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)

  ČSGK

 • Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)
 • Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví - program semináře

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Muzeum vojenské geografie

  Stálá expozice vojenské geografie ve Vlastivědném muzeu v Dobrušce byla otevřena 23. května 2018, při příležitosti oslav 100. výročí vzniku československé vojenské zeměpisné služby. Expozice se nachází v 1. poschodí tzv. Rýdlovy vily v Dobrušce, v sousedství další expozice dobrušského Vlastivědného muzea, rodného domku buditele F. V. Heka. Expozice byla vytvořena ve spolupráci města Dobrušky a Geografické služby Armády České republiky.

  V muzeu je prezentován vývoj základních oblastí činnosti ve stoleté historii Československé a České vojenské zeměpisné služby. V sekcích muzea jsou umístěny autentické přístroje, nástroje a pomůcky, které byly v historii a v některých případech ještě jsou používány. Mimo přístroje a pomůcky jsou v expozici rovněž i mapy, dokumenty a produkty, které byly vytvořeny vojenskou geografickou službou od jejího vzniku do současnosti.
  Exponáty nezištně poskytli jednotlivci i různé odborné instituce. Expozice je rozdělena do sekcí:
  Měřické práce
  Mapová tvorba
  Geografické zabezpečení činnosti vojsk
  Obětem druhého odboje - Josefu Churavému, Josefu Petříkovi a Bohuslavu Kašparovi, příslušníkům Československé armády, kteří byli popraveni nebo zahynuli v koncentračních táborech

  Na úvodních panelech jsou uvedeny charakteristiky vystavených exponátů. Např. cestovní sextant Tychona de Brahe, stopky, speciální teploměr a barometr, logaritmické pravítko, měřické geodetické, topografické, gravimetrické a další měřické přístroje, pomůcky, tabulky, grafy, zápisníky i autentické fotografie z práce v terénu včetně staveb měřických věží. Následuje ukázka měřických přístrojů, teodolitů, gyroteodolitů a mnoha jiných exponátů používaných vojenskými zeměměřiči od roku 1918 do současnosti.
  V sekci „Mapová tvorba“ jsou ukázky map počínaje rokem 1518, mapy I., II., a III. vojenského mapování, reambulovaná mapa III. vojenského mapování z českým názvoslovím (1921), mapy vydávané za Protektorátu Čechy a Morava, topografická mapa 1 : 50 000 prozatímního mapování (1953), topografická mapa 1 : 25 000 z celostátního mapování (1952 – 1957), topografická mapa 1 : 10 000 z celostátního mapování (1961), topografická mapa 1 : 25 000 ve Světovém geodetickém systému 1984 , topografické mapy 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000 zpracované podle standardů NATO, mapa Joint Operations a Vojenská mapa České republiky 1 : 250 000.
  Jsou vystaveny i rýsovací, rycí a litografické nástroje a pomůcky, vynášecí trojúhelníky a pravítka, planimetry a pomůcky pro odbornou práci s mapou atd.
  V sekci geografického zabezpečení jsou popsány činnosti, technologie, postupy a pomůcky používané pro splnění úkolů topografického, geodetického, kartografického a geografického zabezpečení potřeb vojsk. Elektronický vizuální informační systém umožňuje návštěvníkovi též shlédnout v interaktivním režimu „Příběh vojenské geografie od roku 1918 do současnosti“.
  V rámci oslav byl odhalen v areálu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu generála Josefa Churavého jeho památník.

  Expozice je otevřena od začátku května do konce září. Otevírací doba je mimo pondělí od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

  B. Haltmár

  vyvěšeno: 27.07.2018
  ID článku: 5075              Používané zkratky
  další informace: www.kulturadobruska.cz/expozice/stale-expozice/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 18-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů