[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2018

Resort ČÚZK

 • Nový kanál přibyl počátkem roku na GEOinformace.cz
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Práce na katastru nemovitostí v Řecku finišují
 • Máme všude jednu digitální katastrální mapu?
 • Zemřel Ing. Oldřich Pašek
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny

  Katastr nemovitostí

 • Nový kanál přibyl počátkem roku na GEOinformace.cz
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Práce na katastru nemovitostí v Řecku finišují
 • Máme všude jednu digitální katastrální mapu?
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny

  Geodézie

 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)

  Kartografie

 • 12. ročník Kartografického dne bude 23. 2. 2018
 • Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
 • 12. kartografický den Olomouc
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté

  Pozemkové úpravy

 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • Novým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu je Martin Vrba

  GIS

 • Nový kanál přibyl počátkem roku na GEOinformace.cz
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • 12. kartografický den Olomouc
 • Jak dopadly prezidentské volby ve vašem okrsku?
 • Konference Inspirujme se...
 • Geoinformace ve veřejné správě 2018
 • Kdo rozhodl prezidentské volby?
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté

  GPS

 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)

  DPZ

 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Geoinformace ve veřejné správě 2018

  Fotogrammetrie

 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)

  Software

 • Nový kanál přibyl počátkem roku na GEOinformace.cz
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Jak dopadly prezidentské volby ve vašem okrsku?

  Různé

 • Konference Inspirujme se...
 • Zemřel Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.
 • Zemřel Ing. Oldřich Pašek
 • Zeměměřič 1+2/2018

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
 • 12. kartografický den Olomouc
 • Zemřel Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.
 • Studentská akce G++
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny

  Internet

 • 12. kartografický den Olomouc

  Historie

 • Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
 • Jak se vyznačovaly státní hranice Československa
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté

  Přečtěte si

 • Kdo rozhodl prezidentské volby?
 • Jak se vyznačovaly státní hranice Československa
 • Sběr dat pod vodní hladinou a jejich využití

  Zajímavosti

 • Jak dopadly prezidentské volby ve vašem okrsku?
 • Práce na katastru nemovitostí v Řecku finišují
 • Jak se vyznačovaly státní hranice Československa
 • Sběr dat pod vodní hladinou a jejich využití
 • Novým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu je Martin Vrba

  Z domova

 • 12. ročník Kartografického dne bude 23. 2. 2018
 • Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
 • POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG
 • Geoinformace ve veřejné správě 2018
 • Studentská akce G++
 • Zemřel Ing. Oldřich Pašek
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté
 • Novým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu je Martin Vrba
 • Prohlášení k situaci ohledně pozemkových úprav a uspořádání rozdrobeného pozemkového vlastnictví na Slovensku

  Ze zahraničí

 • Práce na katastru nemovitostí v Řecku finišují

  ČSGK

 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU

  KGK

 • POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG

  NZK

  Úvodník

  Katalog

 • Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Prohlášení k situaci ohledně pozemkových úprav a uspořádání rozdrobeného pozemkového vlastnictví na Slovensku

  V Bratislavě dne 20.12.2018

  Společné prohlášení stavovských a odborných organizaci sdružujících odborníky na pozemkové úpravy v SR

  Vlastníci rozdrobených pozemků, uživatelé zemědělské půdy, farmáři, nebo drobní či velcí, obce a v podstatě i celá společnost, dostali 18.12 .2018 od slovenských úředníků zdrcující dárek pod vánoční stromeček! Rozhodnutí Úřadu pro veřejné zakázky o zrušení jeden rok trvajících veřejných zakázek na vypracování a provádění projektů pozemkových úprav ve 168 katastrálních územích na celém Slovensku a tím na uspořádání katastrofální rozdrobeného pozemkového vlastnictví na Slovensku.

  Je to již čtvrtá zrušena nabídkového řízení na pozemkové úpravy za posledních 10 let. Takže není pochyb, že tato společnost, Slovenská republika nebo někdo "v pozadí", nemá zájem o řešení roztříštěnosti pozemkového vlastnictví přesto, že pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro vyřešení kritického stavu slovenského zemědělství přesto, že Evropská unie nám na to poskytuje peníze.
  Vypisovat novou soutěž dva roky před koncem programového období 2014-2020, v němž musí být práce provedeny a vyfakturovány, je už téměř nemožné a nerealizovatelné při pozemkových úpravách, které trvají průměrně 4 roky a tudíž by se nestihy ukončit a zaplatit z evropských peněz.

  Je to smutná zpráva i pro drobné zemědělce a všechny vlastníky, kteří se nemohou domoci užívání svého vlastnictví a pro něž jsou pozemkové úpravy jedním z klíčových řešení jejich problémů.

  Odborné firmy, které jsou schopny vypracovat a provést projekty pozemkových úprav, celkem cca 600 odborníků v 100 firmách, mohou začít rozdávat pod vánoční stromeček svým zaměstnancům výpovědi a oznámení o nulové perspektivě pozemkových úprav a o definitivním pohřbeni pozemkových úprav na Slovensku.

  Podle našeho názoru jsou důvody pro zrušení zakázky nedostatečné. Argumentace je vystavěna na hliněných nohách a pro odbornou ale i laickou veřejnost nepochopitelná.

  Nezbývá nám nic jiného, jen položit otázky:
  Je za tím účelové řízení?
  Komu to prospěje?
  V koho zájmu se pozemkové úpravy na Slovensku neprovádějí již 10 let a ani v budoucnu nebudou?

  S úctou

  Ing. Vladimír Uhlík, vr
  Předseda představenstva
  Komora pozemkových úprav SR
  Předseda představenstva
  zaměstnavatelských svazů geodézie a kartografie

  Ing. Peter Repáň, vr
  Místopředseda představenstva
  Komora geodetů a kartografů

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 10.01.2019
  ID článku: 5098              Používané zkratky
  další informace: https://www.kgk.sk/uploads/media/Spolo%C4%8Dn%C3%A9_vyhl%C3%A1sen...


  Z časopisu Zeměměřič č. 18-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů