[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2002

Resort ČÚZK

 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • Odborný seminář KATASTR NEMOVITOSTÍ
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • Dotaz do Vševědny: Otázky zápisu GP na KÚ

  Geodézie

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • POZVÁNKA

  Kartografie

 • Jaký chcete mít obraz světa?

  Pozemkové úpravy

 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství

  GIS

 • Praha okem družice na webu
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  GPS

 • By/S@T se představil před třemi roky v Brně
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • THALES na INTERGEO 02

  DPZ

 • Praha okem družice na webu
 • O GeoIT na letošním INVEXu

  Fotogrammetrie

  Software

 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  Různé

 • Léčení v Německu zdarma!
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:
 • Adresář 4600 stavebních firem
 • Geodesia rallye očima patrona

  Školství

  Internet

  Historie

 • Vývoj zeměměřičství v Čechách

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Praha okem družice na webu
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (5. díl)

  Z domova

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Veselý překlep.
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • POZVÁNKA

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:

  Úvodník

 • VIP - velmi důležité

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT

  Vážení zeměměřiči,
  Český svaz geodetů a kartografů a Komora geodetů a kartografů si vás dovolují požádat o odpovědi na níže položené otázky. Chceme získat reprezentativní přehled o vůli zeměměřičů - zejména těch úředně oprávněných - k radikální změně současné právní úpravy a neblahé praxe úplné absence zákonného dohledu nad rozvojem inženýrské geodezie a etikou činnosti zeměměřických inženýrů úředně oprávněných ověřovat výsledky zeměměřických činností ve výstavbě (UOZI).

  Možnost vstupu UOZI do České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) prostřednictvím novely zákonů č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě provázelo dosud mlčení většiny zeměměřičů, přestože na webových i tištěných stránkách časopisu Zeměměřič (viz např. č. 4/2002, 5/2002, 8+9/2002) a na setkáních UOZI organizovaných KGK a ZKI byl vytvořen dostatečný prostor pro diskusi na dané téma.

  Své odpovědi zasílejte na adresu redakce časopisu Zeměměřič. Tuto anketu naleznete též na webových stránkách Zeměměřiče (www.zememeric.cz) nebo na webových stránkách komory www.kgk.cz).

  Vaše odpovědi budou soustředěny na sekretariátu ČSGK se zárukou objektivního vyhodnocení této ankety.

  Výsledky ankety budeme publikovat a neveřejnost názorů jednotlivců, podepíší-li anketní lístek, sekretariát ČSGK zaručuje.

  Děkujeme předem za vaši vstřícnost k anketě a tím o váš zájem o budoucnost zeměměřictví.

  Otázka první
  Chcete, aby se UOZI ve výstavbě (podle zákona č. 200/1994 Sb.) stali autorizovanými inženýry v oboru inženýrské geodezie podle zákona 360/1992 Sb.?
  Odpověď (označte podtržením, kroužkem apod.):
    určitě ano   spíše ano    nevím    spíše ne    určitě ne

  Otázka druhá
  Chcete, aby nad odborností a etikou činnosti UOZI ve výstavbě byl - v zájmu rozvoje inženýrské geodezie a v zájmu objednatelů - vykonáván dohled s kárnou pravomocí příslušného orgánu dohledu? Odpověď (označte podtržením, kroužkem apod.):
    určitě ano   spíše ano    nevím    spíše ne    určitě ne

  Otázka třetí
  Byl byste ochoten jako geodet a člen ČKAIT aktivně se podílet na činnosti této komory? Odpověď (označte podtržením, kroužkem apod.):
    určitě ano   spíše ano    nevím    spíše ne    určitě ne

  Otázka čtvrtá
  Měla by být obnovena funkce odpovědného geodeta patřičnou legislativní úpravou? Odpověď (označte podtržením, kroužkem apod.):
    určitě ano   spíše ano    nevím    spíše ne    určitě ne

  Prostor pro vaši vlastní připomínku, vyjádření, doporučení, zkušenost, názor.................................
  Informace o vzdělání účastníka ankety:
  Označte vzdělání:
  * zeměměřický technik * zeměměřický inženýr * úředně oprávněný zeměměřický inženýr

  Jméno a příjmení účastníka ankety (údaj nemusí být uveden) .........................................................

  anketa v pdf a v rtf

  ing. Petr Polák, předseda ČSGK
  a ing. Jan Fafejta, předseda KGK

  vyvěšeno: 13.12.2002
  poslední aktualizace: 16.12.2002
  ID článku: 528              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů