[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2002

Resort ČÚZK

 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • Odborný seminář KATASTR NEMOVITOSTÍ
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • Dotaz do Vševědny: Otázky zápisu GP na KÚ

  Geodézie

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • POZVÁNKA

  Kartografie

 • Jaký chcete mít obraz světa?

  Pozemkové úpravy

 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství

  GIS

 • Praha okem družice na webu
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  GPS

 • By/S@T se představil před třemi roky v Brně
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • THALES na INTERGEO 02

  DPZ

 • Praha okem družice na webu
 • O GeoIT na letošním INVEXu

  Fotogrammetrie

  Software

 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  Různé

 • Léčení v Německu zdarma!
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:
 • Adresář 4600 stavebních firem
 • Geodesia rallye očima patrona

  Školství

  Internet

  Historie

 • Vývoj zeměměřičství v Čechách

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Praha okem družice na webu
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (5. díl)

  Z domova

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Veselý překlep.
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • POZVÁNKA

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:

  Úvodník

 • VIP - velmi důležité

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Léčení v Německu zdarma!

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM

  Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch

  Americká 42, CZ-306 14 Plzeň, tel: +420/ 377 220 879, 377 184 107, fax: +420/ 377 184 169

  e-mail: tandem@tandem.zcu.cz, http://tandem.adam.cz

  Pojištění v Německu
  od 1.9.2002 nová smlouva mezi ČR a SRN

  “Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikovou Německo o sociální zabezpečení” ze dne 27.7.2001 a vstoupila v platnost právě 1.9.2002.

  Český pojištěnec má před výjezdem do Německa na základě Smlouvy po předložení určitého formuláře a splnění určitých podmínek na území SRN nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako německý pojištěnec (český pojištěnec bude muset platit spoluúčast tam, kde je povinná pro německého pojištěnce).

  Kompletní informace najdete na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad (http://www.cmu.cz). Zde Vám přinášíme souhrnné informace, které jsme získali tamtéž.

  Centrum mezistátních úhrad
  nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, e-mail:
  info@cmu.cz
  Tel.: +420-234 462 041, Fax.: +420-234 464 951

   

   

  1) turisté

  Před výjezdem do Spolkové republiky Německo si český pojištěnec vyzvedne na pobočce svojí zdravotní pojišťovny formulář D/CZ 111. Tento formulář potvrzuje, že má v České republice nárok na věcné dávky (zdravotní péči) na účet této pojišťovny. Po vyplnění a potvrzení formuláře je nutno, po výjezdu do Německa, dostavit se do některé z místních nemocenských pokladen. Na pobočce obdržíte bezplatně výměnou za formulář tzv. ”Zúčtovací lístek” – “Abrechnungsschein / Erfassungsschein”, platný v celém Německu. S tímto dokladem se v případě potřeby obracejte na smluvní lékaře dotyčné nemocenské pokladny. Lékař Vás s tímto “nemocenským lístkem” ošetří takříkajíc “na pojišťovnu”. To znamená, že po Vás může chtít v hotovosti pouze částky spoluúčasti, které je povinen platit i německý pojištěnec.

  Formulář D/CZ 111je nutno osobně vyzvednout u Vaší zdravotní pojišťovny. Postupy dle doby pobytu v Německu:

  1. v Německu jste po určitou dobu: formulář platí pouze po dobu pobytu
  2. do Německa vyjíždíte častěji: doba platnosti formuláře je maximálně půl roku, to musí být zřetelně vyznačeno. Po uplynutí uvedené doby je nutno celý tento postup opakovat.
  3. Německem pouze projíždíte: Smlouva pokrývá především vážné případy úrazy a zhoršení zdravotního stavu s následnou hospitalizací. V tomto případě Vás ve všech smluvních zemí přijmou a úhradu za Vám poskytnutou péči zúřadují i bez toho, aby byl dotyčný předem zaregistrován v nemocenské pokladně v místě pobytu. Proto v případě průjezdu je dobré se zaregistrovat jen v případě kdy je zřejmé, že bude potřeba zdravotní péče. V případě vážného úrazu a následné hospitalizace, postačí prokázat se v nemocnici formulářem potvrzeným vaší českou zdravotní pojišťovnou.

   

   

  2) studenti

  Čeští studenti, studující v Německu a pojištění v ČR se již nemusí povinně pojišťovat v německém systému veřejného zdravotního pojištění. Budou se muset v SRN zaregistrovat s formulářem D/CZ 111 vystaveným jejich českou pojišťovnou. Ze Smlouvy však budou mít nárok pouze na základní nutnou a neodkladnou zdravotní péči

   

  3) vyslaní pracovníci

  Vyslaní pracovníci českých firem pracující v SRN si musí před výjezdem obstarat dva formuláře: D/CZ 101 na České správě sociálního zabezpečení a D/CZ 111 na pobočce svojí zdravotní pojišťovny. Formulář D/CZ 111 je vystavován na omezenou dobu. Pokud vyslanému pracovníkovi končí jeho platnost, musí si napsat, popřípadě dojít na svou českou pojišťovnu a požádat o prodloužení jeho platnosti. Vyslaní pracovníci mají na základě výše uvedených formulářů při pobytu v Německu nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči (upozorňujeme, že český pojištěnec bude muset platit spoluúčast tam, kde je povinná pro německého pojištěnce).

   

  4) čeští pendleři

  Čeští přeshraniční pracovníci (pendleři), kteří pracují v SRN a bydlí v ČR, kam se alespoň jednou týdně vrací, se budou moci na základě Smlouvy odhlásit z českého veřejného zdravotního pojištění. Aby mohli být vyjmuti z českého zdravotního pojištění a zaregistrováni v ČR jako němečtí pojištěnci,  musí si nechat u německé Krankenkassy (nemocenské pokladny ) potvrdit formulář CZ/D 106, který předloží svojí české zdravotní pojišťovně. Ta po nich bude dále vyžadovat doklad o tom, že v ČR skutečně bydlí (Čechům postačí pas, či OP s vyznačeným trvalým bydlištěm na území ČR). Pokud budou na základě výše uvedeného postupu v ČR zaregistrování jako němečtí pojištěnci, nebudou již nadále pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, ale přesto budou mít nárok na celou zdravotní péči v České republice podle českých právních předpisů a na účet německé pojišťovny.

  5) němečtí pendleři

  Němečtí přeshraniční pracovníci, kteří pracují v ČR a bydlí v SRN,  kam se alespoň jednou týdně vrací se budou moci na základě Smlouvy odhlásit z německého veřejného zdravotního pojištění. Aby mohli být vyjmuti z německého zdravotního pojištění a zaregistrováni v SRN jako čeští pojištěnci,  musí si nechat u svojí příslušné české zdravotní pojišťovny potvrdit formulář D/CZ 106, který předloží své německé nemocenské pokladně. Pokud budou na základě výše uvedeného postupu v SRN zaregistrování jako čeští pojištěnci, nebudou již nadále pojištěnci německého systému veřejného zdravotního pojištění, ale přesto budou mít nadále nárok na celou zdravotní péči v SRN podle německých právních předpisů a na účet české pojišťovny.

   

  Pro uplatnění nároku na zdravotní péči je nutno dodržovat následující obecné postupy:

  Registrace

  Pokud budete pobývat v Německu delší dobu, nebo pokud chcete mít jistotu, že Vás smluvní lékař německé nemocenské pokladny v případě potřeby ošetří bez toho, aby po Vás vyžadoval úhradu péče v hotovosti,  obraťte se prosím s doma potvrzeným formulářem D/CZ 111 hned po příjezdu na místo určení v Německu na místní nemocenskou pokladnu. Na pobočce obdržíte bezplatně výměnou za formulář tzv. ”Zúčtovací lístek” – Abrechnungsschein/Erfassungsschein”, platný v celém Německu. S tímto dokladem se v případě potřeby obracejte na smluvní lékaře dotyčné nemocenské pokladny. Lékař Vás s tímto “nemocenským lístkem” ošetří takříkajíc “na pojišťovnu”. To znamená, že po Vás může chtít v hotovosti pouze částky spoluúčasti, které je povinen platit i německý pojištěnec (sazby spoluúčasti viz. níže).

  Lékařské (ambulantní) ošetření

  Pokud jste se předem nezaregistroval a musíte k lékaři, obraťte se prosím na pobočku místní nemocenské pokladny, která Vám podle výše popsaného postupu vydá ”Zúčtovací lístek” – Abrechnungsschein/Erfassungsschein” a poradí Vám, na kterého lékaře se obrátit. Pokud byste pro zdravotní stav nebyli schopni před ošetřením pobočku navštívit, nebo pokud je právě víkend a úřady mají zavřeno, můžete se obrátit i přímo na lékařské smluvní zařízení nebo na smluvního lékaře. V tomto případě po Vás i při předložení D/CZ 111 mohou vyžadovat hotovost. Pokud byste se následně dodatečně registrovali u nemocenské pokladny, s níž má lékař smlouvu, můžete ho požádat o navrácení toho, co jste uhradili hotově a odkázat ho s úhradou na nemocenskou pokladnu. Nelze však zaručit, že Vám lékař vyhoví. Pokud nemáte ani formulář potvrzený Vaší českou pojišťovnou, budou po Vás při ambulantním ošetření vždy vyžadována hotovost.

  Léky

  Rozhodne-li lékař, že potřebujete určité léky, vystaví Vám recept. Proti receptu pak můžete léky vyzvednout v lékárně. Jako spoluúčast uhradíte poplatek v nynější výši 4 EUR u malého balení, 4,5 EUR u středního balení a 5 EUR u velkého balení. Zbytek jde na účet nemocenské pokladny.

  Nemocniční ošetření 

  Jestliže je onemocnění natolik závažné, že vyžaduje nemocniční péči, obdržíte od lékaře příslušné doporučení k hospitalizaci. V naléhavých případech (nehoda, prudké zhoršení zdravotního stavu) Vás ošetří přímo v nemocnici, i když nemáte Abrechnungsschein/Erfassungsschein vystavený nemocenskou pokladnou, ale pouze doma potvrzený formulář D/CZ 111. V takovém případě jej v nemocnici předáte a budete zaregistrován dodatečně. Pokud budete hospitalizován a předem jste se nezaregistroval (nemáte ”Zúčtovací lístek” – Abrechnungsschein/Erfassungsschein”), ani jste si nenechal doma potvrdit D/CZ 111, je ve Vašem zájmu, aby byl tento formulář do Německa doručen dodatečně. Za tímto účelem informujte nemocniční personál o tom, u které české zdravotní pojišťovny jste pojištěn a požádejte jej, ať se do ČR prostřednictvím některé z místních nemocenských pokladen obrátí se žádostí o jeho dodatečné zaslání, popřípadě si zařiďte jeho dodatečné zaslání do Německa sám (např. prostřednictvím rodinného příslušníka, který Vás doprovází).  Za dobu hospitalizace budete povinen uhradit spoluúčast ve výši 9 EUR za každý den, maximálně však po dobu 18 dnů. Děti do 18 let tuto spoluúčast neplatí.

  Úhrada nákladů 

  Jestliže jste se ošetření nemohli domoci způsobem popsaným výše a museli jste péči uhradit v hotovosti, nechte si vystavit a potvrdit účet, z něhož přesně vyplynou poskytnutá plnění. S tímto účtem se pak po návratu obraťte na Vaši českou zdravotní pojišťovnu, která Vám refunduje Vaše náklady do výše odpovídající cenám ve veřejném německém systému.

   

  Upozornění!!

  Výše uvedená částka bude zpravidla nižší než částka kterou jste musel v Spolkové republice Německo uhradit

   

  Údaje nejsou redakcí Zeměměřiče ověřeny.

  Zdroj: sdružení DUHA, 15/10/2002

  vyvěšeno: 16.12.2002
  ID článku: 542              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé