[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2002

Resort ČÚZK

 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • Odborný seminář KATASTR NEMOVITOSTÍ
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • Dotaz do Vševědny: Otázky zápisu GP na KÚ

  Geodézie

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • POZVÁNKA

  Kartografie

 • Jaký chcete mít obraz světa?

  Pozemkové úpravy

 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství

  GIS

 • Praha okem družice na webu
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  GPS

 • By/S@T se představil před třemi roky v Brně
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • THALES na INTERGEO 02

  DPZ

 • Praha okem družice na webu
 • O GeoIT na letošním INVEXu

  Fotogrammetrie

  Software

 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  Různé

 • Léčení v Německu zdarma!
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:
 • Adresář 4600 stavebních firem
 • Geodesia rallye očima patrona

  Školství

  Internet

  Historie

 • Vývoj zeměměřičství v Čechách

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Praha okem družice na webu
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (5. díl)

  Z domova

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Veselý překlep.
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • POZVÁNKA

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:

  Úvodník

 • VIP - velmi důležité

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.

  V Zeměměřiči č. 10/02 jsme přinesli jeden z ohlasů na naši anketu z č. 6+7/02, kdy jsme se ptali, jaké máte zkušenosti s potvrzováním GP na různých KÚ. Kolikrát jsou vám vráceny k přepracování a z jakých důvodů? Velmi smutný příspěvek přišel z Děčína, kde geodetka ing. Podrazká hodnotí vývoj situace doslova tragicky. Zeptali jsme se za vás místopředsedy ČÚZK ing. O. Paška.

  Redakce: Vážený pane inženýre, můžete se alespoň krátce vyjádřit k problematice potvrzování GP? V minulém čísle se naše čtenářka ing. Podrazká zlobí na pracovníky Katastrálního úřadu v Děčíně.

  Ing. Pašek: Z tónu dopisu cítím její velké rozčilení, které nikdy nepřispívá k hledání rozumných řešení. Odpovědností resortu je potvrdit GP bez zbytečného odkladu. Tomu se tak zpravidla děje, podle mých znalostí lhůta pro tento druh GP (zaměření nových staveb pro občany) je mezi 5 a 10 pracovními dny. Srovnáme-li dobu, kdy je stavba rozestavěna tak, že je možné ji zaměřit, dobu, která je nutná k zaměření plánu, dobu, kdy občan čeká na zaměření firmou, zjistíme, že všechny tyto »administrativní« úkony lze provádět daleko dříve, než za občana »rozhodne« někdo jiný než on sám, kdy požádá o kolaudační řízení.

  Abychom byli přesnější a nemuseli naše lhůty popisovat jen obecně, lhůtu pro potvrzení nyní stanovuje ČÚZK takto: od 1. 11. 2002 nabývá platnosti Prozatímní jednací řád, kde v článku 41 odstavec 3 je lhůta pro vyřízení stanovena na 10 pracovních dnů. Administrativní rozhodnutí není nikdy všelékem. Tak jako v zeměměřických firmách nečekají na zákazníka k okamžitému splnění jeho přání, tak i na katastrálním úřadě je připraven inženýr, aby potvrdil 4 - 7 GP denně. Pokud bude zakázek více, budeme muset vzájemně a bez emocí a věcně komunikovat.

  Redakce: ČÚZK může monitorovat (díky nasazení ISKN do praxe) také některé úřednické úkony na KÚ. Pokusíme se vám tyto výsledky zprostředkovat. K tomuto tématu se vyjadřuje i předseda ČSGK ing. P. Polák ve svém příspěvku na str. 28-29. Zveřejňujeme ještě příspěvek týkající se potvrzování GP, který nám přišel jako přepis telefonického rozhovoru:

  úředník: Karle, ten geometrák, co jsi mi sem včera hodil, má pár drobných nedostatků, které jsem ti hned opravil. Taky jsi tam neměl kolek, tak jsem to dolepil a večer mi zaplatíš pivo. Přijedeš si pro ten geometrák, nebo ho mám poslat po manželce?

  geodet: Díky. Já si asi přijedu, protože mám další čtyři kvaltovky, které potřebuji zítra mít hotové.

  Redakce: Není nad vřelé mezilidské vztahy... A jakou máte zkušenost s potvrzováním GP na KÚ vy? Napište, dokud je téma otevřené.

  reakce

  (zs)

  vyvěšeno: 16.12.2002
  ID článku: 544              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019