[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2002

Resort ČÚZK

 • Jak dlouho trvá potvrzení GP...
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
 • Když se chce, jde i to, co nejde
 • Bulharští odborníci na katastr nemovitostí na návštěvě ve VÚGTK

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP...
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Geodézie

 • Geodeti ve výstavbě
 • Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Veletrh památkové péče DENKMAL 2002
 • Kalendář časopisu GEOinformace a časopisu Zeměměřič
 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Školství

  Internet

  Historie

 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (6. díl)

  Z domova

 • Geodeti ve výstavbě

  Ze zahraničí

 • Autonomní region Trentino - Südtirol

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích

  V současné době řešíme zvláštní požadavek zákazníka na řešení restituce. Přišel o parcely PK v území, kde byly později postaveny rodinné domky se zahrádkami. Majitelé těchto domků a zahrad vůbec neví, že zde někdo řeší svá práva - ať už skutečná nebo domnělá. Protože zákazník odmítl řešení formou náhrad a požaduje zpět své pozemky a Pozemkový úřad rozhodl pozemky nevydat, obrátil se na soud. Podle požadavků právníka chce nyní vytyčit obvod "svých" bývalých parcel PK (které již dnes neexistují, na celém území jsou již jen parcely KN zapsané na LV). To znamená, že se máme nyní pohybovat po soukromých zahrádkách a domech a vyznačovat průběh "jakýchsi" bývalých parcel - neboli projekt, podle kterého by mohl soud rozhodovat, zda dotčeným vlastníkům tyto zahrádky a domy vezme.

  Jinými slovy, prostředí značně nepřátelské!

  Jakým způsobem v takovémto případě nahlížet na právo vstupu na pozemky při výkonu zeměměřických činností? Zdá se mi, že přitom budeme porušovat právo na soukromé vlastnictví ("Dobrý den, já jsem zeměměřič a tady na vaší zahradě chci umístit nějaké znaky hranic, protože nějaký člověk si chce vaše pozemky rozparcelovat a vzít, vy jste povinen to strpět, tady vám prořežu větve, tady u toho bazénu vám dám čtyři znaky z plastu..." apod.).

  Lze si takový přístup na pozemky vůbec nějak vynutit? Při představě, že mi někdo takto vleze na zahradu a začne něco takovým způsobem stabilizovat (prostě kdekoliv dávat podle nějakého svého záměru body), mám pocit, že bych se jako geodeta na tu zahradu vůbec nepustil a spíš bych na sebe pustil pořádně ostré psy.

  Jaký je váš názor na řešení takové situace? Zákazník trvá na tom, ze chce práce objednat (už vidím ty argumentace u soudu...)

  ing. Zdeněk Žilka,
  z.zilka@geoding.cz
  GEODING, spol. s r.o.,
  Jungmannova 1,
  674 01 Třebíč

  Myslím si, že by se měl v tomto případě zajištěním veškerých potřebných podmínek pro vykonání žádané práce zabývat objednatel. Myslím tím zajištění bezpečnosti, informovanosti dotčených vlastníků, asistenci státní správy apod. Nebo byste to mohli zabezpečit sami, ovšem musela by tomu odpovídat i konečná cena.

  Michal Radina
  Geodézie ČS a.s. - Teplice,
  geodtp@mbox.vol.cz

  Řešením je snad jedině takovou zakázku nebrat. Byly by to velice těžce vydělané peníze.

  Petr Plichta Geop, geop@krakonos.cz

  Zdroj: konference KATASTR

  redakce

  vyvěšeno: 23.12.2002
  poslední aktualizace: 14.01.2003
  ID článku: 557              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Vševědna