[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2002

Resort ČÚZK

 • Jak dlouho trvá potvrzení GP...
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
 • Když se chce, jde i to, co nejde
 • Bulharští odborníci na katastr nemovitostí na návštěvě ve VÚGTK

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP...
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Geodézie

 • Geodeti ve výstavbě
 • Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Veletrh památkové péče DENKMAL 2002
 • Kalendář časopisu GEOinformace a časopisu Zeměměřič
 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Školství

  Internet

  Historie

 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (6. díl)

  Z domova

 • Geodeti ve výstavbě

  Ze zahraničí

 • Autonomní region Trentino - Südtirol

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Veletrh památkové péče DENKMAL 2002

  Společnost Leipziger Messe GmbH (www.leipziger-messe.de) uspořádala ve dnech 30. 10. - 2. 11. 2002 pod záštitou UNESCO v halách 2 a 4 nového výstaviště v Lipsku (pro zájemce: 51° 24'09" s.š., 12° 29'59" v.d.) tradiční veletrh památkové péče a obnovy měst DENKMAL, konaný od roku 1994 v dvouletých cyklech. V lichých rocích je střídán stavebním veletrhem BauFach. Organizátor je v ČR nyní zastupován pražskou firmou Sepp International. Veletrh byl doplněn téměř nepřetržitým sledem odborných přednášek a prezentací. Dalším doprovodným programem byl ve stejných prostorách pořádaný veletrh pro vnitřní výstavbu a zpracování dřeva HolzTec a pod názvem "denkmal-Börse" akce, na níž byla ke koupi nabízena řada historických objektů.

  Souběžně se ve vstupní tzv. Skleněné hale konala výstava a konference Euregia, věnovaná rozvoji evropských regionů a historických měst. Letos se vedle státních, školských a soukromých institucí a spolků především představily (z hlediska autorů) méně známé regiony Německa a příhraniční oblasti sousedících zemí (např. Sdružení měst "Malé Trojmezí" Zittau - Hrádek nad Nisou - Bogatynia). Tady jsme nalezli stánek agentury AIE CR, v závěrečný den proběhlo odpolední fórum ČR. Další akcí, ale s vlastním vstupným, byl 24. kongres protestantského církevního stavitelství - v Sasku je 30. 10. slaven tzv. Den reformace jako státní svátek.

  DENKMAL je jediným veletrhem památkové péče, který se zabývá všemi obory: péčí o stavební památky, průmyslovým dědictvím, uměleckými díly, historickými parky a zahradami i archeologickými památkami. Zřetelná je snaha o revitalizaci stavebních objektů citlivými úpravami pro soukromé využití nebo např. pro potřeby turistického ruchu. Letošního ročníku se na asi 21 000 m2 zúčastnilo okolo 600 vystavovatelů zhruba z dvacítky zemí světa, mezi nimiž však výraznou převahu vedle domácích zástupců měly (obdobně jako v minulém ročníku) firmy a instituce z Polska a Ruska. Tyto státy pořádaly i svůj národní den. Petrohrad velkým souborem připomněl na příští rok připadající 300. výročí svého založení. Polští restaurátoři byli při zahájení veletrhu odměněni Cenou Bernharda Remmerse za restaurátorské práce v Malborku a na královském paláci ve Varšavě. Pobočka varšavské firmy GEOKART, působící na německém trhu už 7 let, nabízela vedle geodetických výkonů také stavební práce. Velkou kolekci o průmyslovém památkovém dědictví představilo Nizozemí. V odborném programu mělo silné zastoupení Slovensko přednáškami pracovníků Památkového úřadu o technických památkách, dřevěných protestantských tzv. artikulárních kostelech a o technologiích malby ikon a rozsáhlou dokumentací na výstavních panelech. Letošní návštěvnické statistiky ještě nejsou známy, ale srovnatelného minulého ročníku se zúčastnilo více než 17 tisíc zájemců z 38 zemí, z nichž bylo 90 % specialistů, z větší části s rozhodovací pravomocí ve své firmě.

  Ve výstavních halách bylo jasně patrné zaměření na odstraňování a zmírňování následků letošních letních povodní, které zasáhly značnou část Evropy. (V některých materiálech byl používán termín "veletrh obnovy".) Podle oficiálních informací 270 firem, vysokoškolských pracovišť a odborných institucí nabízelo postiženým obyvatelům na různých úrovních koncipované informační materiály i specializovanou pomoc statiků a projektantů. Ministerstvo dopravy, stavebnictví a bytové výstavby spolu s ústavem IEMB (Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V.) prezentovalo zásady plánování výstavby v inundačních územích. Firma HWS Technologie AG představila protipovodňové zábrany využitelné v městských aglomeracích.

  Tato tendence byla zřejmá také v nepřehlédnutelné převaze mikrovlnných a tepelných vysoušečů zdiva, laserových čističů obrazů a zdiva, čističů fasád na principu paprsku tlakové vody, izolačních materiálů, fasádních barev, stavebních těsnících materiálů, střešních krytin. Vedle toho byla zastoupena např. sanitární, osvětlovací, příp. bezpečnostní technika, ochranné prostředky proti graffiti, výrobci litinových prvků, stavebního kování a zahradního mobiliáře (včetně několika českých firem) a zejména zástupci tradičních rukodělných řemesel, např. tesaři, výrobci břidlicových krytin, truhláři interiérů (okna, okenice, dveře, schodiště), parketáři, kameníci a také hodináři, varhaníci a kromě nich i archeologové a muzejníci. Představena byla i těžká stavební technika. Své stánky zřídily nakladatelské domy odborné stavební a právní literatury, zemské, městské a státní ústavy a spolky památkové péče a obnovy, specializované ateliéry.

  Na rozdíl od minulého ročníku nebyly příliš k vidění měřické přístroje. Výjimku tvořilo jen poměrně bohaté zastoupení laserových skenerů. Nejširší bylo na stánku rakouské firmy Riegl, která představovala své přístroje LMS-Z420 (dosah podle úpravy 250/1000 m, bezpečnostní třída 1/3R, přesnost 10 mm, rychlost 9 000 bodů za sekundu, záběr 360° horizontálně a 80° vertikálně), LMS-Z360 (200 m, 1. třída, 12 mm, 24 000 bodů/s, 360° x 90°), LMS-Z210 (350 m, 25 mm, 333° x 80°). Přístroj LMS-Z210 byl představen také s přidaným kvalitním digitálním fotoaparátem, který podle údajů zástupce slouží k rozlišení detailů v mračnu skenovaných bodů. Vedle toho byly nabízeny laserové profiléry LPM-25HA-C (dosah do 60 m, přesnost 8 mm, rychlost až 1 000 bodů/s) a LPM-25HA s obdobnými parametry, včetně software 3D-Riscan, resp. LPM-scan. Na několika stáncích byly představeny u nás méně známé skenery Minolta, např. typ VI-700 se shodným použitím jako u předchozí firmy a speciální VI-910 (dosah 0,6 - 2,5 m, rozlišovací schopnost 0,008 mm, osvětlení 500 lux, max. 307 000 bodů, rychlost 0,3 - 2,5 s/bod). Firma Callidus, od letoška součást TRIMBLE, vystavovala svůj známý model (dosah do 150 m, přesnost 5 mm, třída 1, rozsah ve vodorovné rovině 360°, 30° - 180° ve svislé, s krokem 0,0625° - 0,5°). K spatření byl i jednodušší přístroj Braupthaupt, jehož dálkoměrnou složkou je známý ruční dálkoměr Leica DISTO. Odborná vysoká škola (FH) z Karlsruhe představila svůj infračervený termografický systém. Na stánku firmy Bennert GmbH byl vystaven dálkově řízený miniaturní vrtulník CB 3000-B s délkou rotoru 1,8 m a hmotností 12,5 kg, který v podvěsu nese digitální videokameru. Její záznam je vyhodnocován pro potřeby průzkumu, určení prostorových vztahů objektů nebo pro úvodní projekt. U všech uvedených výrobců a přístrojů je samozřejmostí počítačové on-line zpracování. Firma Kubit, specializovaná na software pro zeměměřictví, stavebnictví a architekturu, předváděla své produkty PhoToPlan, TachyCAD a AddPlan, který je určen pro kresbu nepravidelných půdorysů interiérů z oměrných a křížových měr.

  Veletrh podal velmi dobrý přehled o evropské situaci a stavu památkové péče. Jeho návštěva byla užitečná pracovníkům všech profesí, kteří s touto stále významnější a frekventovanější problematikou přichází odborně do styku.

  Cesta se uskutečnila v rámci projektu GA ČR 103/01/1045 Systém sledování technického stavu historických budov a predikace jeho vývoje na území Pražského hradu.

  Doc. ing. Pavel Hánek, CSc.
  ing. Ilona Janžurová
  ČVUT v Praze, fakulta stavební

  vyvěšeno: 23.12.2002
  ID článku: 558              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé