[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2002

Resort ČÚZK

 • Jak dlouho trvá potvrzení GP...
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
 • Když se chce, jde i to, co nejde
 • Bulharští odborníci na katastr nemovitostí na návštěvě ve VÚGTK

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP...
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Geodézie

 • Geodeti ve výstavbě
 • Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Veletrh památkové péče DENKMAL 2002
 • Kalendář časopisu GEOinformace a časopisu Zeměměřič
 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Školství

  Internet

  Historie

 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (6. díl)

  Z domova

 • Geodeti ve výstavbě

  Ze zahraničí

 • Autonomní region Trentino - Südtirol

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.

  Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.

  Oslovili jsme e-mailem ředitele jednotlivých KÚ a požádali je o zodpovězení anketních otázek od předsedy ČSGK ing. Petra Poláka. Do data uzávěrky nám své reakce poslala asi polovina z dotázaných. Na dalších stránkách tedy můžete najít odpovědi (urovnané do přehledné tabulky) s komentáři.


  Vážená redakce Zeměměřiče, zasílám odpověď na vaše anketní otázky. Jsem překvapen, že agenda potvrzování GP, kterou vyřizujeme od počátku existence KÚ v průměru za 7 pracovních dnů i při kontrolním výpočtu výměr, činí v rezortu takové potíže. Jsem přesvědčen, že hlavní příčina dlouhých lhůt je důsledkem mezilidských vztahů a vzájemné osočování tyto vztahy nevylepší.

  ing. V. Fifka, KÚ Písek  Potvrzení GP do 1 týdne, pokud je bez chyby. Při chybě potom záleží na geodetovi. Kromě KPÚ je GP cca 1 100 - 1 200 ročně.

  J. Cehák, KÚ Český Krumlov  Běžná lhůta potvrzení ev. vrácení (jsou-li zjištěny závady) GP do týdne, v době dovolených, případně nemoci, maximálně do dvou týdnů. Počet GP podaných k potvrzení se pohybuje za posledních 5 let v rozmezí 900 - 1 000.

  Ing. J. Bortl, DP Židlochovice (KÚ Brno-venkov)  Zejména na první otázku není vůbec jednoduchá odpověď. Pokud cokoliv zaškrtnu, pak se vždycky najde někdo, kdo mě na konkrétním GP »umlátí« argumenty, že lžu.
     Ke dni 25. 11. 2002 přijal KÚ v Litoměřicích od začátku roku 1 438 GP k potvrzení. Z toho je jich 26 v »nějakém« stádiu řízení (přijato, nepotvrzeno, rozhodování, atd.)!
     Při vyřizování GP pak KÚ rozlišuje dvě věci: dobu od přijetí k potvrzení a dobu od přijetí k ukončení řízení. Přehled o stavu vyřizování GP na KÚ v Litoměřicích dává následující tabulka: (viz TABULKA.GIF)
     Pro podnikatele je samozřejmě důležitější termín potvrzení. Plně chápu, že ti, kterých se týkají delší lhůty, mohou mít v řadě případů výhrady. Do jaké míry oprávněné či ne..., zde mám za to, že každý se může domoci své pravdy (už slyším řeči o tom, že tlačí termíny, fakturace, zákazník čeká..., ale to se musí každý rozhodnout sám, tu možnost má!). Nevidím a necítím, že by ZKI i ČÚZK nějakému KÚ v tomto ohledu nadržoval, spíše naopak. Ano, KÚ se potýkají s určitým nedostatkem odborníků se zkušenostmi z měřické praxe, z vyhotovování GP (stále méně). KÚ neprovádí běžně měřické práce v terénu. Umím si živě představit ten ohlas, pokud by tomu tak náhodou mělo být. Na druhou stranu však KÚ vychází z důvěry k těm »s kulatým razítkem« a někdy s tím má značné potíže. Neznám však případ, kdy by si někdo z pracovníků KÚ myslel, že spolkl Šalamouna a nechtěl se domluvit, nalézt řešení. Jen tak na okraj, příjmy KÚ ze služeb »podnikajícím v oboru katastru« tvoří minimální procento příjmů KÚ. Nepamatuji také, že by někdo splnil oznamovací povinnost a předal KÚ jenom oznámení o tom, že nějaký bod BP nebyl nalezen (nedej bože náhodou zaměřen a vyhotoven nový místopis). Co kdyby se začala rozvíjet diskuse na toto téma (už to slyším, co že si to ten z Litoměřic dovoluje!!). Ano, volám např. po posílení měřických kontrolních funkcí KÚ. Považuji to za potřebné a i nezbytné. Ne proto, aby si KÚ a pracovníci vytahovali kravatu na někoho, ne pro uspokojení nějakého svého já, ale pro zkvalitnění katastru, pro jeho budoucnost. To, že na to tento stát nemá, to je asi jiná stránka věci. Zkusil si někdy někdo sladit dohromady práci různých zeměměřičů? Mnohdy je neřešitelný problém »spasovat« dohromady jenom dva sousední GP - a co takhle dát jich dohromady na 160 (byť v S-JTSK)?!? Kdo nevěří, ať na KÚ běží. Ale nemám chuť a asi není na tomto místě ani vhodné nějak oživovat palčivé a mnohdy plačtivé otázky katastru. Jsme totiž na jedné straně barikády a je s podivem, že střílíme proti sobě, místo aby se hledala cesta, jak barikádu společnými silami slézt. Nebude to jednoduché a nebude to hned. A pokud někde chyba je, není to chyba jenom na jedné straně; není to chyba jenom jedné strany.

  Ing. T. Babický, KÚ Litoměřice  Vážení, odpovídáme na vaši výzvu o příspěvek k anketě. Průměrná doba potvrzení GP se běžně pohybuje okolo 5 - 15 pracovních dní. Je nutné brát ohled na období, v kterém jsou GP předkládány (letní prázdniny, konec roku a blížící se zima). V těchto obdobích počty GP narůstají. Lhůta se prodlužuje až k hranici 1 měsíce. Počet přejímaných GP se za poslední roky ustálil mezi 1 100 až 1 300 plány za rok.

  S. Vašata, KÚ Rychnov nad Kněžnou  Průměrná doba k potvrzení (nebo k opravě vrácení) běžného GP na KÚ v Jablonci nad Nisou je převážně 2 týdny (cca 90 % všech GP ve lhůtě kratší než 10 dnů). Běžně se stává, že při opětovném předložení GP, který byl vrácen pro zjevné vady, nedošlo k odstranění všech vytknutých vad nebo při doplnění příloh, které původně nebyly doloženy, jsou zjištěny nové vady. Taky se stane, že je předložen GP na vyznačení budovy v katastru a v terénu žádná budova neexistuje.
  Zdraví a přeje hezký den

  R. Daníčková - ředitelka KÚ v Jablonci nad Nisou  Průměrná doba potvrzení GP - převážně méně než dva týdny (někdy i na počkání). Kolik GP ročně přijímáme - více než 2 000 (2001 - 2 200 GP, 2002 leden až listopad - 2 700 GP). Chtělo by to komentář, ale na vymýšlení invektiv nemáme čas, jenom tolik, že pokud firma přinese najednou téměř 400 GP na vyznačení pěchotních srubů (bunkrů) a současně přebíráme v šesti k.ú. výsledky KPÚ, nejsme samozřejmě v 10 dnech schopni tento nápor ani zúřadovat, když ke konci roku »potřebují peníze« ve všech firmách, musí razítkovat i uklízečky.

  Ing. Z. Paseka, ředitel KÚ Znojmo  Vážení, zasílám odpověď na otázky ing. Poláka, i když jsou zjednodušeným pohledem na stav a práci v této oblasti na řadě katastrálních úřadů. KÚ v Nymburku potvrzuje GP převážně do 2 týdnů a roční počet potvrzených GP je do 1 500.

  S pozdravem R. Grychník, KÚ Nymburk  Odpovědi na otázky: Kolik GP ročně přejímá do dokumentace váš KÚ (DP) v posledních letech? Jaká je na vašem KÚ (DP) průměrná doba k potvrzení (nebo k opravě vrácení) běžného GP (běžným plánem se pro účely tohoto průzkumu rozumí plán obsahující nové hranice délky přibližně do 500 m)?
  naleznete v přiložené tabulce.- Pozn.: Vzhledem k tomu, že z nabídnutých odpovědí žádný KÚ (až na jednu čestnou výjimku) zatím neuvedl dobu delší než dva týdny, byly všechny odpovědi soustředěny do jediného (posledního) sloupce. Údaje jsou zpracovány k 29. 11. 2002.

  zpracoval: zs

  vyvěšeno: 23.12.2002
  ID článku: 561              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí