[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2002

Resort ČÚZK

 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • Odborný seminář KATASTR NEMOVITOSTÍ
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Změna ředitelů na katastrálních úřadech
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • Dotaz do Vševědny: Otázky zápisu GP na KÚ

  Geodézie

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
 • POZVÁNKA

  Kartografie

 • Jaký chcete mít obraz světa?

  Pozemkové úpravy

 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství

  GIS

 • Praha okem družice na webu
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  GPS

 • By/S@T se představil před třemi roky v Brně
 • Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy
 • Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
 • THALES na INTERGEO 02

  DPZ

 • Praha okem družice na webu
 • O GeoIT na letošním INVEXu

  Fotogrammetrie

  Software

 • Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

  Různé

 • Léčení v Německu zdarma!
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:
 • Adresář 4600 stavebních firem
 • Geodesia rallye očima patrona

  Školství

  Internet

  Historie

 • Vývoj zeměměřičství v Čechách

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Praha okem družice na webu
 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (5. díl)

  Z domova

 • Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
 • Veselý překlep.
 • Pozvanka HSI na seminar Nove verze SW HSI a Bentley Systems
 • O GeoIT na letošním INVEXu
 • POZVÁNKA

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 3/2002 obsahují:

  Úvodník

 • VIP - velmi důležité

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geodesia rallye očima patrona

  Vrcholky kopců byly důležitými orientačními body. Nepřipomíná vám to klasickou úlohu protínání zpět? "V letošním roce se již po 38. sešli milovníci motoristických soutěží z řad zeměměřičů a jejich přátel, aby v krásném přírodním prostředí Litoměřicka a Českého středohoří změřili své schopnosti v soutěži, která obsahuje nejen jízdy zručnosti a náročnou navigaci vozidla za plného silničního provozu, ale i plnění řady geodetických a kartografických úloh, jejichž vynalézavost se rok od roku zvětšuje" řekl při zahájení soutěže čestný člen sdružení Viva Geodesia a patron soutěže bývalý předseda ČÚZK, ing. J. Šíma, CSc.

  Výtažkem z jeho projevů se pokusíme realizovat myšlenku pořadatelského GEOSu Litoměřice popsat tuto rallye různýma očima.

  "Konání letošního ročníku GEODESIA RALLYE ČR bylo vážně ohroženo katastrofou v podobě srpnové povodně, kdy zejména v povodí Vltavy a jejích přítoků spadlo během několika dní 27 miliard krychlových metrů srážek. Údaje vodoměrů překonaly všechny dosud historicky známé povodně v Čechách, záplavy vážně poškodily několik set vesnic a měst, hlavní město Prahu nevyjímaje. Zvlášť těžce byla postižena rovinatá část Litoměřicka. Povodeň zde zničila nebo poškodila 38 obcí. Po počátečním úděsu se v celé republice vzedmula vlna solidarity. Tisíce lidí pomáhají dobrovolnou prací, materiálně i finančně. Významní umělci a sportovci pořádají benefiční akce. Tento impulz inspiroval i organizátory letošního ročníku GEODESIA RALLYE ČR.

  Soutěž se tedy koná, i když jako jednodenní, a umožní všem účastníkům mj. seznámit se s následky povodní přímo na místě. Finanční odměny věnují vítězové vylosovaným postiženým obcím. Domnívám se, že se tak vhodným způsobem vyjádří naši solidaritu s postiženými spoluobčany. Za přípravu adekvátního programu soutěže ve ztížených podmínkách bych rád vyslovil již nyní pochvalu občanskému sdružení VIVA GEODESIA a realizačnímu týmu organizátorů".

  Mezi body CD dnes soutěžící potkali chatku - plaváčka. Ing. Šíma již několik let drží záštitu nad soutěží a vždy se s trasou snaží důkladně seznámit. Na konci 38. GEODESIA RALLYE ČR, která dostala přiléhavý přívlastek - povodňová, řekl: Organizátoři soutěže splnili svůj slib a provedli nás místy, jejichž obraz budeme mít dlouho v paměti. Mohli jsme si zde uvědomit paradox, že lidé 21. století létají do kosmu, ale nedokáží se ubránit přírodním živlům - zejména katastrofálním povodním nebo tání ledovců. Sama příroda rychle léčí rány krajiny - při dnešním pohledu na Litoměřicko z vrchu Radobýl bych si nedovedl vůbec představit, co se zde odehrávalo před dvěma měsíci. Následky pro postižené obyvatele řady vesnic a měst se však hojí velmi pomalu. Doufejme, že až se zde za rok opět sejdeme, bude pohled na domy, zahrady, parky a nábřeží v postižené oblasti optimističtější. Letošnímu ročníku by slušel ještě jeden přívlastek - rallye bystrých navigátorů, na které kladla soutěž mnohem větší nároky než na řidiče vozů. Je to i zásluhou autora trati ing. Janovského, který navrhl etapy nejen náročné, ale i vtipné. Dík za jeho úsilí."

  (zs)

  vyvěšeno: 22.01.2003
  poslední aktualizace: 18.02.2003
  ID článku: 579              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé