[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003

  Názorů přišla spousta, ale všechny nejsou v digitální a čitelné podobě. Vzhledem k naléhavosti sdělení se pokusíme vyvěsit vše, co alespoň trochu jde zveřejnit přímo. Pokud zde nenaleznete svůj příspěvek, nebo chcete se k anketě ještě vyjadřit, využijte moznost napsat své sdělení redakci přes tlačítko KONTAKT na homepage. redakce


  **********
  Názor (heslovitě): vlastníci pozemků a investoři se naučili v podstatě respektovat hranice pozemků a zde je úloha UOZI nezpochybnitelná. Nejsem si jistý, zda lze v dohledné době uplatnit stejná hlediska pro geodetické práce uvnitř těchto hranic. ČÚZK se až dosud k této problematice nehlásil, VŠ mají jiné starosti a geodety těžko někdo sjednotí k důraznějšímu prosazování jejich zájmů. Ještě dost UOZI nedělá svoji práci zodpovědně, a tím nepřispívají ke zvýšení prestiže oboru.
  V současné době považuji za vhodné prosazovat zásadu provádění geodetických prací geodety a teprve později uvažovat o zavedení autorizací nebo jiných forem oprávnění.
  Je informace o tom kolik geodetů se v současné době "živí" převážně pracemi inženýrské geodézie?

  **********
  Vážení,
  k Vaší výzvě místo odpovědí k anketě posílám následující komentář:
  Další tříštění oboru považuji za velmi škodlivé. Rezort ČÚZK sám značně zúžil působnost oboru zeměměřictví, který má v názvu, ke škodě vlastní i všech geodetů a měl by tedy vstřícněji spolupracovat na nápravě. Zdá se mi, že někteří činitelé si to v poslední době začínají uvědomovat. Je třeba oslovit a vybrat vhodné komunikativní, reprezentativní a zkušené mladší odborníky zeměměřiče působící v investiční výstavbě, kteří budou schopni kultivovat vztahy a vzájemnou podporu tzv. "rezortních a mimorezortních" geodetů. Společným cílem, po nalezení základní shody, by mělo být zřízení Zeměměřické komory ze zákona, včetně legislativního zakotvení činnosti v celé šíři oboru a ve všech souvislostech. To vše by ale vyžadovalo čas, trpělivost a porozumění, protože rychlá (ukvapená?) rozhodnutí nepřinášejí obvykle jen to správné řešení, zvláště když mohou být jen obtížně vratná. S komorou ČKAIT je vhodné dále spolupracovat na úseku osvěty a legislativy, nelze ale očekávat že tam lze rychle a snadno vyřešit současné problémy našeho oboru. Jsem UOZI zaměstnaný u státní příspěvkové. Zdraví ...

  **********
  TOTO JE PROBLÉM, KTERÝ NÁS VŮBEC NEPÁLÍ!!! CELÁ ANKETA NA NÁS DĚLÁ DOJEM LOBBISMU ÚZKÉ SKUPINY LIDÍ, KTERÝM SE STÁLE NEDAŘÍ BÝT DŮLEŽITÝMI A JEŠTĚ VÍCE ÚSPĚŠNÝMI.
  Z KAMARÁDSTVÍ ODPOVÍDÁ JANOVSKÝ

  **********
  Nevidím důvod, proč by se měla řešit "neblahá praxe a úplná absence zákonného dohledu nad rozvojem inženýrské geodezie a etikou zeměměřických inženýrů úředně oprávněných ověřovat výsledky zeměměřických činností ve výstavbě" vstupem do CKAIT. Máme snad své instituce.

  **********
  Pozn. k 1/
  Vzhledem k tomu, že celou dobu od konce studií pracuji ve stavařině v terénu a vidím, jak se pojem "autorizace" ve stavařině zprofanoval, kdo všechno dokáže být tzv. s autorizací a vidím jeho odborné kvality, pak můj názor je nemít s touto skupinou nic společného a držet se samostatně geodezie a tím spojených samostatných orgánů.

  **********
  Nedomnívám se, že neblahý stav v oblasti inženýrské geodezie se vyřeší vstupem geodetů do ČKAIT. Za klíčové považuji uvést v život jasná pravidla pro roli geodeta ve výstavbě počínaje geodetickou částí stavebních projektů přes geodezii na staveništi a konče dokumentací skutečného provedení staveb. Není možné, aby jeden orgán (ČÚZK) uděloval razítka a někdo jiný vykonával dohled v kárné pravomoci. Současný nedobrý stav není ani tak výsledkem chybné legislativy jako dlouhodobé neschopnosti nás geodetů se navzájem domluvit a výsledný názor prosadit (i vahou ČÚZK) do právních předpisů. "Útěk k ČKAIT" je výrazem přesvědčení, že s ČÚZK se již domluvit nelze. To nemohu posoudit (i když o tom mám značné pochyby), ale domnívám se, že jednání o zásadních věcech geodézie musí vycházet z daných pozic zúčastněných, zejména z odpovědnosti ČÚZK za oblast katastru nemovitostí, na druhé straně z přínosu praktických geometrů (neúředníků) jako nositelů praktické zkušenosti (geodézie v terénu). Pokud budeme mít ambice diktovat ČÚZK jak musíˇ vypadat katastr nemovitostí, bude to stejná chyba jako když lidé z ČÚZK, pracující na nových koncepcích, vycházejí ze svých zkušeností (a opírají se tak o počty GP a vytýčení která zpracovali za poslední např. 3 roky). Pokud se za této úrovně vzájemného naslouchání dočkáme nějakého nového výdobytku à la KMD, je to selhání zejména praktických geometrů - selhání uplatnění jejich zkušeností.

  **********
  Komentář: na základě dlouholetých zkušeností a praxe ve stavebnictví jsem zásadně proti, poněvadž by to zcela určitě vedlo ke zhoršení již tak nedobrého postavení geodetů, kteří by se dostali přímo pod vliv projektantů a stavařů.
  Příklad: jako geodet zhotovitele stavby dostanu platnou realizační projektovou dokumentaci, v mnoha případech to bývá předchozí stupeň (DSP) pouze s opravenou rozpiskou a tudíž pro podrobné vytyčování je to dokumentace naprosto nedostatečná. Pokud si „dovolím“ požadovat po projektantovi doplnění projektu, jsem na obtíž (geodet si přece může vše odsunout z výkresu apod.). (V soutěžích je rozhodujícím kriteriem cena, vyhrávají nejlevnější nabídky a podle toho to pak vypadá).
  Vstup UOZI do ČKAIT by určitě geodetům nebyl ku prospěchu, je třeba vybudovat nezávislé postavení geodetů, obnovit funkci odpovědného geodeta (viz bod č.4 ankety), bez vazby na komoru stavařů.

  **********
  Komentář: myslím že problém není jednostranný, na stavbách (obecně – od projektu až po stavbu) není dodržována platná legislativa týkající se činnosti geodetů (zákon o zeměměřictví), proto by spíše prospěl též dohled nad investory (mnohdy orgány státní správy) a projektanty, aby byla v praxi dodržována platná legislativa. Abych ocitoval z ankety: konstatování „neblahá praxe úplné absence zákonného dohledu …“ se netýká jen UOZI, ale všech účastníků výstavby.

  **********
  Komentář: odpověď vyplývá z komentáře k otázce č. 1, ale musí být též zajištěn dohled nad dodržováním legislativy. Pro všechny účastníky výstavby.
  Záměrně neuvádím konkrétní případy a jména. V zájmu objektivity musím též uvést, že jsou investoři a stavby, kde vše „funguje“ perfektně. Takových je však bohužel málo.

  **********
  K otázkám
  1. Bude – li doplněn § 5, odstavec 3 Z 360/1992Sb. o písmeno „j“ v příkladném znění „zeměměřictví a katastr“
  2. Určitě ano
  3. Nevím
  4. Nevím

  **********
  Názor – vysvětlivka k odpovědím
  1. Neodpověděl jsem kladně (ano, spíše ano), protože si neumím představit oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických činností podle dvou zákonů (200/1994Sb. a 360/1992Sb. )
  2. Orgán dohledu se domnívám je zřízen od účinnosti zákona 359/1992Sb., před úpravou základních legislativních předpisů v zeměměřictví je to otázka oboustranného přístupu

  **********
  Na každé stavbě měří více zeměměřických firem a vzniká tak zmatek, který zřejmě geodetům vyhovuje (je více měření). V zájmu objednatelů je zavedení pořádku do činnosti UOZI ve výstavbě.

  **********
  Myslím si, že není dobré oddělovat od sebe geodety, kteří jsou specialisté ve svém oboru, jak ve výstavbě, tak i v katastru. Jsem členem KGK a pokud nebude možnost mít legislativně vlastní komoru, a to se nám nedaří, je nutné se připojit již k silné legislativní komoře ČKAIT jako celek specialistů, jak ve výstavbě, tak i v katastru.

  **********
  Pro vydání kvalitních informací zajistit soulad se skutečností (drobné stavby, přístavby, částečné zasypání toků, nedostatky z minulých dob, nedostatky z předávání nemovitostí apod.

  **********
  Jeví se mi jako vyhovující současný stav právní úpravy týkající se oprávnění "C".

  **********
  Otazník nad dalším vývojem vlastnických vztahů v zemědělské půdě, kdy bude řešen provizorní stav obhospodařované půdy z restitucí soukromých rolníků?

  **********
  Spoléhat se na všemocnou sílu trhu je blábol, je třeba zavést pořádek a náležitý dohled. Znalost pořádku v zemích EU je předpokladem pro nastolení pořádku u nás.

  **********
  - Rozdělení geodetů vstupem "C" do ČKAIT je chyba!
  - Sladit s legislativou EU - ČÚZK má mít i sekci IG (dozor ZKI)
  - V rámci ČKAIT se geodeti už vůbec neprosadí!
  - Nutno sladit aktivity ČSGK a Komory - málo aktivních členů a špatná pověst Komory.

  **********
  V průběhu posledních 10 let byla vykonána spousta kvalitních zeměměřických prací ve výstavbě, které, ke škodě věci, jsou dnes obtížně využitelné pro další zeměměřické činnosti, např. při údržbě a obnově KN. Katastrální úřad uznává jen práce jemu předané.

  **********
  1) Jsem přesvědčen, že v zájmu pozvednutí našeho oboru je nutné, aby i geodet byl "autorizovaným inženýrem".
  2) Jsem již přes 12 let v důchodu a sleduji dění v našem oboru jen z časopisů.
  3) Od r. 1950 až do odchodu do důchodu (1991) jsem pracoval jako geodet ve výstavbě (projekce, investor). Po vyjití vyhlášky 10/1974 Sb. o geodet. pracích ve výstavbě se velice změnilo naše postavení. Jako OGI jsme mohli vyžadovat naši účast a požadovat jmenování OGP i OGD. Byla i možnost vyššího platového zařazení.

  **********
  Děkuji za váš zájem, ale já už mám všechno odkrouceno.

  **********
  Nemám se aktivně podílet, protože jsem aktivně zapojen do komunální politiky (člen Rady města Pardubic) a dalších činností.

  **********
  K čemu další orgány, když stejně nebudou fungovat tak, jako ty dnešní… ZKI…

  **********
  Geodeti musí mít svoji rovnocennou komoru, která bude řešit problémy všech geodetů a ne jen části (inženýrská geodesie). Zeměměřičství je komplexní obor a nelze z něj vytahovat pouze některé a cpát je ke stavařům do jejich ČKAIT. Tam na nás stejně budou vždy koukat svrchu, když se nedokážeme postavit všichni GEODETI!!

  **********
  SAMOSTATNOST - doporučoval bych určitou část samostatnosti v ČKAIT.

  **********
  S ohledem na jazykové znalosti (němčina, angličtina) nabízím spolupráci v rámci přeshraničních aktivit.

  **********
  Stavební firmy berou geodety na stavbách jako nutné zlo dané zákonem. Nejhorší je situace v zaměřování inženýrských sítí. Donutit stavební firmu, aby vás pozvala před zahrnutím výkopu je nadlidské úsilí. Při přejímce dokumentace inženýrských sítí u továrny postavené "na zelené louce" jsem se setkal se skutečností, že neseděly ani povrchové znaky. Stavební firmy si stěžují, že nevědí, na co v zemi narazí, ale svým přístupem problém nadále prohlubují. Další problém vzniká při tvorbě cen geodetických prací. Vzhledem k menší kvalitě prováděných prací byly i ceny sníženy na minimum.

  **********
  Odpověděl jsem, ačkoliv vzhledem ke krachu našeho podniku a mé zdravotní indispozice pochybuji, že ještě zasáhnu do výstavby - jsem již v důchodu - ale pro další generace by to bylo důležité, aby funkce OG měla své odpovídající místo.

  **********
  Na tuto anketu jsem už jednou odpovídal. Zopakuji jenom, že jako geodeti jsme součástí dění ve stavebnictví, a proto bychom měli usilovat o členství v ČKAIT a ne chtít zakládat svou vlastní komoru. V ČKAIT může působit na tvorbu předpisů, která může být ku prospěchu všem stranám. Dosud mi to připadá jako anarchie.

  **********
  ad 1) UOZI v této otázce jsou málo informovaní a pokud ano, tak pouze jednostranně - ing. Polákem. UOZI ve výstavbě musí v rámci ČR usilovat o vytvoření vlastní KGK. O organizování seminářů KGK a ZKI v rámci Jihomoravského kraje mně a mému okolí UOZI není nic známo. Poprvé díky této anketě se mohu k této problematice částečně vyjádřit.
  ad 4) K starému systému funkce odpovědného geodeta bychom se již neměli vracet (každý geodet musí být odpovědný, jinak nemůže být geodetem).

  **********
  Vstup do ČKAIT - určitě NE!

  **********
  Bohužel nejsem dostatečně informován, myslím, že by bylo lepší, kdyby veškeré geodetické práce (jak pro výstavbu, tak i pro katastr a jiné) byly pod jednou komorou.

  **********
  Podle mého názoru je naprosto kontraproduktivní spojovat činnost geodetů s ČKAIT, geodeti budou vždy v menšině a stejně nic neprosadí (ba naopak). Odborná znalost členů (dnešních) ČKAIT z hlediska geodézie (návaznost oborů) je z mé zkušenosti takřka nulová a nevím, co by spojení geodetům přineslo. Dohled nad kvalitou by měl vykonávat ZKI (proč vytvářet další - také nefungující strukturu), což však bohužel nečiní v podstatě ani v ostatních odvětvích geodézie dle mého názoru tak, jak by měl.

  **********
  Nejsem příliš nakloněn myšlence patřit pod stavaře. To, že mají komoru, zkoušky atd. ještě neznamená, že se setkávám s kvalitními projekty, se kterými pak musím pracovat. Ve většině případů to za moc nestojí - řada chyb, které pak musím řešit. Sami si mnohdy vybírají "levné geodety", aby ušetřili, podklady pak nestojí za nic a při realizaci stavby je to pak někdy docela krušné. Nicméně nějaká kontrola činností by být měla a vše by mělo být otázkou další diskuse a případné dojednání podmínek v této organizaci (ČKAIT).

  **********
  Ze zkušenosti manžela (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby) vím o nízké úrovni ČKAIT (špatná odborná kvalita seminářů, povinnost účasti na takovýchto seminářích za účelem sbírání bodů…). Finanční náročnost povinného členství ve ČKAIT.

  **********
  Po 25 letech praxe, 5-10 let do důchodu a mám jít dobrovolně na nové zkoušky odborné způsobilosti dle § 7 zák. 360/1992 Sb. Proč? Je zákon 200/1994 Sb. a 360/1992 Sb. v souladu s EU (občanství, trvalý pobyt, vzdělání…).

  **********
  Nesouhlasím s přičleněním části geodetů do ČKAIT, ale podporuji vznik samostatné Komory geodetů i za cenu, že se to nepodaří prosadit v krátké době. Odtržení části geodetů do ČKAIT nic nevyřeší.

  **********
  Jsem ze starší generace a velmi mě mrzí rozdělování naší profese na "sekty"! Mám obě oprávnění a jsem pro sjednocení. 20 let jsem dělal odpovědného geodeta na energetických stavbách (atom. elektrárny), zbytek prac. procesu na úseku "Katastru nemovitostí" a pozemkových úpravách.

  **********
  V případě, že bude zřízen titul "autorizovaný inženýr v oboru inženýrské geodézie" podle Z 360/92 bude (analogicky podle Z 360/92 jako ve výstavbě) uvažováno o zřízení titulu "autorizovaný technik v oboru inženýrské geodézie" pro absolventy SPŠZ? A může popř. tento titul získat absolvent bakalář. studia oboru geodézie na vysoké škole? Je známo, že bakalář. studium na stavební fakultě ČVUT se brzy zavede.

  **********
  K otázce č. 3 - pokud budeme samostatní, na činnosti bych se v rámci svých možností podílela (např. připomínkováním návrhů zákonů, vyhlášek apod. - to, co totiž někdy "vypadne" z těch nahoře jsou opravdu "perly". Dodnes jsem např. nepochopila, jak mám kontrolně zaměřit body, které v terénu nejsou. Podrobněji jsem svůj názor napsala do "Zeměměřiče", kde byl i zveřejněn.

  **********
  Podle svých zkušeností si kolikrát na stavbách připadám spíše jako pohůnek, než jako inženýr s autorizací.

  **********
  Bohužel, jako majitel malé geodetické firmy na venkově (8 zaměstnanců), musím veškerou energii a čas věnovat zajištění činnosti firmy a shánění práce. Proto už ani nezbývá čas zamýšlet se nad členstvím v komorách. V každém případě ale pociťujeme problém otázky druhé.

  Viděl jsem několik výsledků (sledování posunů a deformací) předávaných objednateli a hořce jsem plakal.

  **********
  Funkci odpovědného geodeta jsem řadu let v aktivní službě vykonával a jistě to bylo užitečné. Mé odpovědi jsou asi ovlivněny věkem (72 let), proto bych dal větší váhu názorům mladších kolegů.

  **********
  1) Zákon 360/92 nemám možnost prostudovat do termínu 20. 2.2003.
  2) 2) Nemám příliš mnoho vlastních zkušeností se zeměměřickou činností ve výstavbě, a proto bych se držel zkušenějších kolegů, uvedených v Zeměměřiči 1+2/03 - ing. Podrazké a ing. Haufa.
  3) V souvislosti s obnovením funkce odpovědného geodeta

  **********
  Ne dobrá zkušenost ze spolupráce s některými úř. orgány mne prakticky přinutila k ukončení geodetické činnosti.

  **********
  Jsme toho názoru, že členství v ČKAIT rozhodně nezvýší prestiž geodetů, která neustále klesá. Důvodem, dle našeho názoru, je přičlenění celého resortu pod Ministerstvo zemědělství, to nechápeme, jak mohlo vedení připustit, a dále tím pádem i absence samostatné komory. Důsledky jsou nedozírné a snad chyby nevratné, počínaje kvalitou stavebních prací a konče pozemkovými úpravami, kde je geodet zcela v područí ministerstva zemědělství, potažmo zpracovatelů pozemkových úprav, jejichž podíl na výsledných pracích je cca 20 %. 80 % celého projektu jsou geodetické činnosti. Změny je nutno provést co nejrychleji, a to jak legislativní, tak i změnou vedení ČSGK, KGK a ČÚZK.

  **********
  Pokusy řešit geodetické otázky na stavbě přímým jednáním s projektanty nebo investory končily téměř vždy konstatováním: seznamte s problémem stavbyvedoucího, já to s ním projednám. Na mnohých stavbách nechtěl se zeměměřičem jednat ani stavbyvedoucí, velice často docházelo k tomu, že za partnera zeměměřiči sloužil mistr.
  Co mohou menšinoví profesní zástupci v ostře negativně naladěném prostředí majoritních profesí prosazovat? Lezou do chomoutu, a to jim bude pořádně ještě utažena uzda. Chtít prosadit cokoliv zevnitř z cizí komory je za současných podmínek vrcholem naivity.
  Naším cílem musí být ustavení samostatné komory zeměměřičů dle zákonných předpisů stejných jako ČKAIT, se stejnými pravomocemi. Obdobně, jako tomu bylo před válkou. Nevím, působím příliš izolovaně a "dole", ale myslím si, že první podmínkou k tomuto cíli je jednotný kompromisní postoj ČÚZK, KGK a ČSGK směřující k tomuto cíli, což zřejmě znamená velké, ale nutné ulamování hrotů v záležitostech tyto instituce rozdělujících. Dále pak vytrvalé předkládání příslušných předloh do zákonodárných institucí bez ohledu na nepříznivé politické klima v této oblasti.
  Pozice naší profese byly vždy spíše špatné, zabraňme její další degradaci. Nedávno jsem se dočetl, že do funkce ředitelky KÚ v Táboře byla jmenována JUDr. Ivana Mizerová… Bohužel to zcela určitě není vtip, bohužel zcela určitě předsedou senátu soudu v Táboře nebude jmenován zeměměřický inženýr.

  **********
  Profesní zájmy zeměměřičů a ostatních profesí ČKAIT jsou antagonistické. Jakožto téměř celoživotní zaměstnanec dodavatelských stavebních organizací vidím odspodu, že boj o uznání zeměměřičů jako profese rovnoprávné s ostatními profesemi účastnícími se výstavby, je během na dlouhou trať, přičemž jsme prakticky na startu. Moje pokusy prosadit jmenování odpovědných geodetů končily na podnik. ředitelství v koši, osobní intervence u podnikových ředitelů končily vždy velmi rychle, nevyřčeným, ale v jednom případě i vyřčeným konstatováním: Pokud já budu podnikovým ředitelem na žádnou stavbu nebudu OG jmenovat. (špatně čitelné, možná chybně přepsané)

  **********
  I otázka třetí zcela postrádá logiku. Jako geodet se na činnosti ČKAIT nebudu moci a priori podílet (dle otázky o aktivitě). Moje případná ochota bude "na draka", protože o mou aktivní činnost nebude mít nikdo zájem.

  **********
  Vzhledem k neustálým pokusům o začlenění Komory geodetů a kartografů do UOZI a dotazům na můj názor sděluji toto: 1) Změna statutu a zařazení naší komory jinam, kromě dalších problémů, nic nového nepřinese. Vznik komory je jakousi iniciativou na zvětšení její váhy dobrovolnou formou a jakoukoli "povinností" budou její dobré snahy omezeny a převedeny na aktivity jakési podivné instituce. Jestliže komora mátožně pracuje v současné době, lze jen těžko předpokládat, že jakýsi administrativní zásah na tomto stavu něco změní.
  2) Zajímejte se o oblíbenost povinné komory stav. inženýrů a architektů. Zjistíte, že mezi obyčejnými projektanty se, alespoň podle mých zkušeností, těší jen minimální podpoře a v podstatě jen dobře živí další zástup různých úředníků, přednášejících a znovu a znovu volených funkcionářů. Tyto struktury jsou mrtvé a svým členům téměř nic nepřinášejí. Členové musejí absolvovat za rok několik bodovaných školení, ačkoli často o probíraná témata nestojí a k ničemu je nepotřebují. Jejich povinností pro členství je však tyto body nasbírat. Často proto za sebe na tyto příležitosti posílají své méně vytížené kolegy, známé a příbuzné. Nezanedbatelné jsou i náklady na takováto školení a výše nic nepřinášejících členských příspěvků.
  O podobné školství tedy opravdu zájem nemám a nebudu s ním nikdy souhlasit. Přitom problémů je v oboru inženýrské geodézie opravdu dostatek. Nedostatky a mezery existují ve vědomostech i neznalostech geodetů, ale i často sporných, nekoncepčních a vadných předpisech státní správy. Podle mého soudu je aktivním členům komory otevřeno značně veliké pole pro činnost, bohužel jsem však zatím nepostřehl příliš mnoho snahy se o některý z problémů blíže a kvalifikovaně zajímat nebo ho dokonce řešit.

  **********
  Pokud jde o 1. otázku, opravdu váhám. Dovolte mi proto některé své myšlenky a pochyby naznačit.
  Potřeba kompetentního samosprávného orgánu je jasná. Je však třeba vyjasnit jeho kompetence, stanovy, vztah ke státním orgánům apod.
  Preferoval bych samostatnou kompetentní komoru geodetů ve vazbě na legislativní úpravu, včetně obnovení funkce odpovědných geodetů a autorizovaných zeměměřických inženýrů. Tuto myšlenku je třeba stále sledovat a využít zkušenosti z 1. republiky.
  Pokud jde o začlenění do ČKAIT, zvažuji ji proto, že v této době pochybuji o schůdnosti samostatné komory geodetů s potřebnými pravomocemi.
  Doporučuji velmi důkladné zvážení všech kladů i záporů, a to jak širokou diskusí mezi všemi geodety, tak jednáním s ČKAIT o způsobu začlenění a podrobném vymezení pravomocí. Nejpřijatelnější by asi bylo začlenění geodetů jako samosprávného celku uvnitř ČKAIT, se všemi pravomocemi, včetně vlastních orgánů s rozhodujícím vlivem na geodetické práce i geodety (legislativa, tech. předpisy, organizace, etika, až po kárné pravomoci). Přitom by bylo nutné legislativně i fakticky zabránit, mírně řečeno "přehlížení" geodetů a výsledků jejich práce architekty, stavaři a státními úředníky a "prozatím" prosadit dodržování platných předpisů o geodetických pracích a kvalifikaci provádějících pracovníků ve výstavbě v resortu výstavby i u správních orgánů.
  Je třeba zvažovat i členění geodetů podle druhů stavebních prací, obdobně jako jsou v ČKAIT členěni stavaři a zvážit i členství geodetů - techniků.
  I při prosazení naznačených pozic geodetů a jejich vlivu v ČKAIT a veřejné správě, však zůstávají pochybnosti: co geodeti v průmyslu

  redakce

  vyvěšeno: 06.02.2003
  poslední aktualizace: 15.04.2003
  ID článku: 685              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  ČSGK

  KGK