[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • IS v zemědělství a lesnictví

  Tradiční setkání zemědělské a lesnické komunity GIS na Seči přitahuje stále větší pozornost odborné veřejnosti, státních, správních a vládních orgánů a institucí. Většina soukromých firem a společností působících na českém trhu také tuto konferenci pravidelně zařazuje do svých kalendářů. Blízké i vzdálené zahraničí si v Juniorcentru na Seči již běžně podává dveře. Co tedy přitahuje takový zájem poměrně specializované konference?
  Zemědělství a lesnictví jsou hlavními uživateli krajinného prostoru v České republice a nejinak je tomu v zemích s blízkými přírodními poměry. Že tento typ území není bez problémů a vyžaduje solidní dokumentaci, pokud mají být úspěšně řešený, je nabíledni. Územní správa a samospráva má všestranný zájem o vytváření zdravého životního prostředí na venkově, zajištění jeho setrvalého rozvoje, udržet prosperující ekonomiku a současně sem přilákat únosnou míru návštěvníků, což by vedlo k dalšímu zvelebení kraje. Zájem o dokumentování, vyhodnocení dat a potřeba technologií tak vytváří nezanedbatelný trh, velice atraktivní pro GeoTech a GeoIT firmy všech velikostí. Rukou společnou, nerozdílnou tak vznikají špičkové technologie, data i aplikace, které přibližují vytyčované cíle. Zastávkou na této cestě jsou právě zemědělské a lesnické GIS konference na Seči, do jisté míry skutečně unikátní v evropském měřítku.
  Letošní konference byla tradičně připravována pod taktovkou společnosti Help Service – Education, s.r.o. za spolupráce s Intergraphem ČR, litovelským specialistou na precizní zemědělství MJM Group, a.s. a Českým centrem pro strategická studia. Odbornou garanci představuje Ministerstvo zemědělství ČR a Česká asociace pro geoinformace. Stále intenzivněji se na sečských konferencích angažují orgány Evropské unie. Evropeizace konference je již natolik nepřehlédnutelná, že stanovení angličtiny jako hlavního jednacího jazyka vedle češtiny a slovenštiny je bráno jako jasná samozřejmost. Ostatně zástupci EU jsou na konferenci nejen proto, aby se podívali, co se u nás v oboru děje, ale zejména proto, aby informovali, co EU naším odborníkům nabízí a co by od nich třeba i chtěla.
  Úvodní část konference v plenární sekci tak probíhala právě v duchu potřebné návaznosti na národní a mezinárodní potřeby a programy. Úvodní slovo pronesl ing. Petr Brabec – šéf organizačního výboru. V jeho uvítání zazněla optimistická slova nejen na adresu nedočkavých specialistů v plném sále, ale i partnerů a sponzorů konference, kteří si považují tuto možnost za významnou poctu. Za garantující MZe ČR promluvil ing. Bohumil Pechr. Jeho resort věnuje velkou pozornost technologickému rozvoji geoinformatiky pro potřeby venkova, stimuluje vývoj účelových aplikací a navíc přichází s novými iniciativami v oblasti GeoIT dokumentace venkovského prostoru obecně, vše v úzkém kontextu s mezinárodním vývojem. Za dalšího partnera – brandýský ÚHUL vystoupil ředitel ing. Slabý – člověk, který je v lesnické geoinformatice jako doma. Jeho pracoviště je přímo životně zainteresováno na dalším technologickém a intelektuálním pokroku v této oblasti a jednou z příležitostí, jak tento zájem projevit, je podpora těchto tématických konferencí na Seči. Slovy chvály a naděje nešetřili ani další z předřečníků: ing. Gnip za spolupořadatele ze společnosti MJM Group či ing. Charvát za České centrum pro strategická studia.
  Zahřívací kolo uvítacích proslovů bylo dobrým úvodem k vlastní náplni a cíli konference – předvést novinky v obou oborech a přesvědčit veřejnost i případné uživatele o jejich efektivnosti a účelovosti. Přehledu hlavních myšlenek odezněných referátů bude obsahem navazujícího příspěvku.

  Během konference vycházel zpravodaj, jehož PDF verzi z obou dní přineseme také na tomto serveru.

  J.Kolejka

  vyvěšeno: 06.03.2003
  poslední aktualizace: 15.04.2003
  ID článku: 703              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS