[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku

  Olomouc 24.3.2003: Olomoucká společnost ESPACE Morava s.r.o se stává zástupcem německé firmy TerraMapServer na českém trhu. Spolupráce obou společností spočívá především v rozšiřování služeb z oblasti poskytování geodat v České Republice. Společnost TerraMapServer umožňuje firmě ESPACE Morava využívat rozsáhlou technickou infrastrukturu pro hostování geografických dat a poskytování aplikačních služeb. Spoluprací s ESPACE Morava získává TerraMapServer partnera s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vývoje programového vybavení. Českým zákazníkům jsou jako první nabízena data Zeměměřického úřadu, která pokrývají území celé republiky.

  Služby společností ESPACE Morava a TerraMapServer jsou určeny jak pro vlastníky geodetických dat (mapy, letecké snímky, navigační data, vyhledávání polohy, adresní body apod.), tak i pro ty, kteří tato data potřebují využívat při své činnosti.
  Poskytování těchto dat je možné dvěma způsoby:
  1. Na bázi transakcí realizovaných prostřednictvím webových služeb
  2. Jako produkty v rámci e-commerce
  Při poskytování geodat pomocí webových služeb si zákazník stáhne požadovaná data přes internet přímo do svého počítače, přesněji do používaného programu, například MS Wordu, AutoCadu apod. Webové služby TerraMapServeru nabízí rozsáhlé možnosti navigace a výběru dat. Vedle poskytování samotných geodat jsou jako webové služby nabízeny také další prostorové funkce, např. vyhledávání polohy nebo cesty.

  S cílem poskytovat uživatelům geodata co možná nejrychlejším a nejsnadnějším způsobem byla pod označením „Knoflík“ vyvinuta webová služba, umožňující transakční přístup k datům. Jednoduchost řešení a jeho nezávislost na hardwaru, operačním systému nebo aplikaci je základem pro široké přijetí ze strany uživatelů. Jedinou podmínkou ze strany uživatele je připojení na internet. K rychlejšímu rozšíření a přijetí této technologie přispívá vedle jednoduché instalace a ovládání také spravedlivé účtování za poskytnutá data. Zákazník si sám určí kvalitu dat v požadovaném prostorovém výřezu a tím také cenu poskytnuté služby.

  Geodata lze u TerraMapServeru pořídit také prostřednictvím elektronické komerce. Přitom je využíván klasický objednávkový proces elektronického obchodu. Také zde jsou k dispozici rozsáhlé možnosti výběru produktů a navigace, tedy prostorového vyhledání. Zúčtování probíhá obdobně jako u klasických cenových modelů podle skutečné rozlohy výřezu v km2. Tento způsob prodeje je určen pro uspokojení individuálních požadavků na poskytovaná geodata.

  Výhody získání dat prostřednictvím TerraMapServeru:
  - prohlédnete si, co kupujete
  - zaplatíte pouze výřez, který jste si objednali
  - přístup k datům je intuitivní a rychlý
  - vyhledávaní podle názvu obce, okresu, kraje
  - vyhledávaní podle čísla a názvu katastru

  V současné době jsou již lokalizované webové stránky na adrese www.terramapserver.com/cz a je k dispozici česká instalace produktu Knoflík pro MS Word.
  Zeměměřický úřad se stal prvním producentem map v České republice, který se rozhodl poskytovat svá data prostřednictvím služeb Terra Map Serveru. Zákazníkům jsou k dispozici následující mapy a ortofotosnímky Zeměměřického úřadu :
  -základní mapa ČR 1:10 000 v digitální rastrové formě, pokrývající celé území ČR
  -základní mapa ČR 1:50 000 v digitální rastrové formě, pokrývající celé území ČR
  -mapa ČR 1:500 000 v digitální rastrové formě
  -ortofotomapy 1:10 000, pokrývající území Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Olomouce

  patrik

  vyvěšeno: 24.03.2003
  poslední aktualizace: 15.07.2003
  ID článku: 712              Používané zkratky
  další informace: www.terramapserver.com/cz...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek Espace a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Internet

  Zajímavosti

  firemní příspěvek