[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?

  Vedení seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) má na ČÚZK na starosti personální odbor vedený PaedDr. Zajíčkem a úplnost či věcná správnost náleží tedy tomuto odboru.
  Podle § 14 odst. 8 zeměměřického zákona je seznam (vedený ČÚZK a Ministerstvem obrany) VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ. Na základě veřejného přístupu získaly seznam ÚOZI také organizace KGK a ČSGK, které iniciovaly a zaplatily rozesílání anketních lístků o vstupu ÚOZI do ČKAIT všem ÚOZI podle tohoto seznamu prostřednictvím redakce časopisu Zeměměřič.

  Do redakce se z cca 2 100 adres vrátila více než stovka dopisů jako nedoručitelné. Přitom osoba, která neohlásí změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění (tj. např. i změnu adresy, resp. přesněji místa svého trvalého pobytu) se podle § 17b odst. 1 písm. c) bodu 3 zeměměřického zákona dopouští jiného správního deliktu na úseku zeměměřictví a lze jí za to uložit pokutu, jejíž obecná horní hranice je zeměměřickým zákonem stanovena částkou čtvrt miliónu korun. Vlastní povinnost ÚOZI oznamovat ČÚZK změny údajů (tj. i místa trvalého pobytu) je stanovena v § 16 odst. 1 písm. g) zeměměřického zákona.

  Seznam ÚOZI s adresami a typy oprávnění A, B, C v PDF formátu jsme zveřejnili na webu Zeměměřiče a vyzýváme všechny ÚOZI z řad našich čtenářů ke kontrole svých údajů. Jistě ne nadarmo po našem odhalení stovky nefunkčních adres zveřejnil 10. 3. 2003 tento seznam na internetu také ČÚZK a možná si tak připravil lepší půdu na případné sankce. Neváhejte s kontrolou a dejte si věci do pořádku - rezortu ČÚZK se nedostává peněz...

  redakce

  vyvěšeno: 24.03.2003
  poslední aktualizace: 07.04.2003
  ID článku: 718              Používané zkratky
  další informace: www.sweb.cz/zememeric-pdf/UOZI.pdf...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  ČSGK

  KGK