[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Začarovaný katastr na severu

  Se zájmem jsem si přečetl několik článků ing. Podrazké v časopisu Zeměměřič. Musím říci, že ve všech faktech ohledně chování KÚ v Děčíně vůči nám - geodetům - má naprostou pravdu. Jen mi připadá, že paní inženýrka moc kope kolem sebe. Byly doby, kdy spolupracovala s KÚ v Děčíně na tzv. neměřickém náčrtu, na základě kterého byl změněn zákres v mapě, aby se dokázalo, že náš bývalý ověřovatel udělal chybu. Paní inženýrce začaly vadit praktiky KÚ až tehdy, kdy se začal chovat i k jejím pracím tak, jak se chová už devět let k našim. Což je logické. Musím však podotknout, že je krajně nespravedlivé, že mluví o KÚ v Děčíně jako o celku. Tento úřad má přes třicet zaměstnanců a naše zkušenosti jsou takové, že naprostá většina z těchto lidí dělá svou práci jak nejlépe umí, tj. nezaujatě, poctivě, bez závisti či záště a hlavně bez úmyslu poškodit soukromé geodety.

  V době, kdy paní inženýrka píše, že má na katastru několik GP, které jsou tam více než měsíc, jich tam měla naše firma 84, z nichž některé se nám vracejí k opravě i po několika letech. Ano, čtete dobře. Z 60 % se jednalo o velké, tzv. restituční GP. Pak přišel příjemný šok, KÚ v Děčíně začal potvrzovat, jakoby chtěl dostát vylhané čtrnáctidenní lhůtě uvedené ředitelem KÚ ing. Divišem v Zeměměřiči č. 1+2/2003. Ovšem zhruba po třech nedělích se vše vrátilo do starých kolejí. Dnes máme zase na KÚ v Děčíně několik desítek GP. KÚ v Děčíně dokonce provádí jakousi selekci. Po podání tzv. restitučního GP dostane bumážku, kde se píše, že KÚ potvrdí GP až naprší a uschne. To znamená, že práva restituenta na zapsání vráceného majetku na LV jsou nižší, než práva lidí, kteří chtějí např. koupit část pozemku. Otázka pro právníka: smí toto KÚ udělat? Smí zvýhodnit jednoho občana před druhým jen proto, že se potvrzovatel nechce pitvat v deseti hektarech stavu bývalého PK, dnešního KN a dá přednost zaměření »psí boudy«?

  Některé restituční GP v tzv. grafických mapách kolují mezi naší firmou a KÚ v Děčíně i několik let. ZKI i ČUZK shodně při kontrolách říkají ověřovatelům: »dělejte je bez chyb a nebudou se vracet«. Jistě, dobrá rada nad zlato. Každý dělá ve své práci občas chyby, stane se přesmyčka, chybí tečka, čárka, zaměření bodu ... každý je však dělá nerad. Bylo by velice zajímavé, kdyby některý z inspektorů zaměřil, vypočítal, zpracoval a po sobě zkontroloval GP většího rozsahu a pak jej, opatřený razítkem ověřovatele naší firmy, předal KÚ v Děčíně k potvrzení. Potom bychom se mohli pobavit o chybách a »chybách«.

  U normálních KÚ probíhá kontrola tak, že potvrzovatel zkontroluje GP, zjistí zjevné chyby, (nebo ne) a dá ověřovateli k opravě. Ověřovatel jej opraví, GP se posléze s listinou zapíše a spadla klec. Otevřeně vám říkám, kolegové, važte si každého takového úřadu, kde s vaší prací takto naloží. Zde to funguje (alespoň u GP naší firmy) takto: První kontrola - odstraněny zjevné závady, druhá kontrola - špatný součet dílů stavu bývalého PK v nově oddělované parcele, třetí až sedmá kontrola - chybí rozbor přesnosti od tohoto bodu tam k tomu a pak přijde úder na komoru. Osmá kontrola po desítkách měsíců zjistí, že nesedí výměra u čtyř nebo pěti nově oddělených parcel. A aby to mělo tu správnou váhu, změní KÚ ze dne na den srážku ML o 2 %. Opět čtete správně. Aby se dokázalo, že je náš GP špatně, katastr změní o 2 % srážku. V praxi to znamená, že od tohoto okamžiku mají chybnou výměru všechny větší parcely na tomto ML. Aby ředitel KÚ ing. Diviš dokázal, že ověřovatel naší firmy je po deseti letech praxe úplný hlupec, tvrdí za jeho přítomnosti dotyčnému restituentovi, že je to naprosto normální, že PET folie může mít druhý den 2 % srážky navíc. Takovýchto případů, kdy KÚ v Děčíně dělá vše proto, aby naše práce co nejvíc pošpinil a prodloužil jejich potvrzení, máme zdokumentovány za ty roky desítky.

  Vyhláška hovoří o tom, že KÚ vrátí GP ověřovateli se zjevnými chybami. Jak se ale zachovat, když se potvrzovatelce jako na potvoru zjevují celé roky závady pouze u našich prací. KÚ v Děčíně je plný obdobně rozsáhlých GP jiných firem a jednotlivců, u kterých ing. Dubnové u potvrzování ke »zjevení« nedošlo. Divné...

  Určitě se ptáte, kolegové i vy, úředníci z jiných KÚ, proč by to všechno paní inženýrka dělala? Odpověď je jednoduchá. Tam, kde pozná moc kulatého razítka se státním symbolem člověk podlý, zlý, závistivý a hlavně člověk, který musí mít za všech okolností pravdu, je na problém zaděláno. Za těch devět let prošel ale vývoj na KÚ v Děčíně změnami. Zatímco na začátku se nám vracely od zápisu GP potvrzené zmíněnou paní inženýrkou, což bylo přece jen trochu trapné (má totiž i razítko ověřovatele - a tudíž při nenalezení chyby v GP už při kontrole se vlastně též dopouští neodbornosti), nyní se od zápisu vracejí GP s poznámkami zapisovatelek. Dochází tak ke kuriózním situacím, kdy se vyhotovitel GP zeptá zapisovatelky, co je tou uvedenou chybou míněno a dostane se mu odpovědi: »to já nevím, zeptejte se ing. Dubnové...« To je pravá tvář KÚ v Děčíně.

  Kolega geodet se určitě zeptá - je to vůbec možné??? Ano, je a nedovolil bych si zveřejnit nic, co nemohu doložit. Teď je čas na otázku, co na to dozorové a nadřízené orgány.

  Možná by stálo za to, aby ZKI a ČUZK zveřejnily data stížností geodetů na práci jednotlivých KÚ v republice. Druhý sloupec by pak tvořil výčet dat dohledů na práce »ověřovatelů potížistů«. Myslím, že 90 a více procent dohledů následuje po stížnosti ověřovatele. Toto je velké kladivo na geodety, které plně třímá ve svých rukou stát. Dobře si ale uvědomuji, že jak na ZKI, tak na ČUZK jsou i lidé, kterým jde především o kvalitu práce, o normální fungování těchto orgánů a úřadů, ale zdá se mi, že nemají dost vůle to nové v našem resortu prosadit. Tím »novým« mám na mysli hlavně rovnoprávnost všech lidí v resortu před zákony, aby se nemusel geodet bát poukázat na hrubé nedostatky v práci KÚ, aby neměl pocit, že vstoupí-li na půdu KÚ, působí na některé zaměstnance jako obtížný hmyz.

  Na závěr chci podotknout, že vím, že se tento dopis mnoha úředníkům nebude líbit, ale připomínám, že popisuji své zkušenosti s několika málo úředníky děčínského katastru. Využívám také výzvy vysokého činitele ČÚZK k občanské statečnosti.

  Příště bych vás rád seznámil s neskutečnou kauzou okolo žádosti o opravu chyby v katastrálním operátu.

  Jan Jahoda, jednatel a spol. fy Geoplán-DC


  Postup při potvrzování GP upravuje Prozatímní jednací řád KÚ v čl. 41 odst. 3: »Vyřízení žádosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra o potvrzeni GP se řídí lhůtou 10 pracovních dnů od doručení žádosti KÚ, pokud nebude dohodnuta lhůta delší«. Pořadí, v jakém mají být plány potvrzeny, stanoveno není, rovněž není stanoveno dělení plánů na jednodušší a složitější. Přesné dodržení pořadí potvrzovaných plánů podle data podání není prakticky možné, protože návrh změny SGI zejména v mapách DKM a K-MD často provádí jiný pracovník, než ten, který až po kontrole SGI potvrzuje souhlas s očíslováním parcel. Potvrzení plánů ve stanovené lhůtě v jiném pořadí, než v jakém byly žádosti o potvrzení doručeny, se za zvýhodnění občanů nepokládá.
  Zdroj: konference katastr, Milena.Prochazkova@cuzk.cz -*- Ing. Milena Procházková

  redakce

  vyvěšeno: 24.03.2003
  poslední aktualizace: 08.04.2003
  ID článku: 719              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/02-11/pasek.html...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí