[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2003

Resort ČÚZK

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  Katastr nemovitostí

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
 • Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
 • Deklarace o katastru v EU

  Geodézie

 • 8. stavební veletr v Brně
 • Studium geodezie netradičně
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  Kartografie

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Matematické nuance map pro volný čas

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy IX
 • Dělení pozemku

  GIS

 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • 8. stavební veletr v Brně
 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů
 • Bentley and ESRI Announce AEC GIS Interoperability Initiative
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2
 • Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003

  GPS

 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  DPZ

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Fotogrammetrie

 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Software

 • Znalosti o G+K na gymnáziu
 • Uplatnění systému MISYS při povodních v roce 2002

  Různé

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Školství

 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
 • Studium geodezie netradičně
 • Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
 • Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
 • HUSOVKA v novém lesku
 • Geodeti do světa
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

  Internet

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Aktuálnost údajů z katastru na internetu
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů

  Historie

 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • Odpověď soudruhovi
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
 • Geodetka princeznou
 • Historie zeměměřictví - dodatky (2. díl)

  Z domova

 • 8. stavební veletr v Brně
 • MAPA ROKU 2002 - Galerie přihlášených produktů
 • Digitální planeta Země na obzoru
 • Zemřel velký geodet
 • Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
 • Pozemkové úpravy IX
 • Studium geodezie netradičně
 • Zeměměřiči pracují off-road
 • Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
 • Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

  Ze zahraničí

 • IS armády byly doma kritizovány a ve světě oceněny
 • Geodetka princeznou
 • Rakouské geodetické dny

  ČSGK

 • Rakouské geodetické dny
 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Postavení geodetů v soukromém sektoru

  KGK

 • Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
 • Zemřel velký geodet
 • Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
 • K seriálu o sametové revoluci v G+K

  NZK

 • NZK č. 6/2002
 • Jak zvýší Galileo přesnost určení polohy?

  Úvodník

 • Co nezměříme, vyrovnáme!

  Katalog

  Vševědna

 • GP v lomu a digitalizace sahové KM
 • GP v lomu a digitalizace sáhové KM
 • Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

  Zeměměřičský věstník

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů

  Jeden z hlavních spolupořadatelů konference, firma Intergraph ČR, uspořádala hodinový workshop vedený Adamem Šídou. První část workshopu byla věnována webovým řešením, která jsou dnes jednoznačně hlavním směrem, kterým se ubírá vývoj uživatelských aplikací v oblasti GIS. Výhody tohoto přístupu jsou známé – škálovatelnost, flexibilita, otevřenost, uživatel na prvním místě. Zajímavostí v této oblasti je používání rastrové cache, kdy se mapy vygenerují jako rastrové výřezy s funkcionalitou klikacích map. Při tomto řešení není problémem dosáhnout sekundovou odezvu pro cca padesát uživatelů současně. Tato část byla zpestřena praktickou ukázkou webového řešení. Další zajímavou ukázkou byla lokalizace nákazy dobytka pro Státní veterinární správu. Tento systém, vyvinutý ve spolupráci s Aquasoftem, umožňuje prostorově lokalizovat obce v dosahu potenciální nákazy a provádět následné analýzy. To vše s využitím MSSQL Serveru, datové sady obcí a měst, pro vlastní extranetové použití navíc s topografickými daty.

  Praktická ukázka provázela i téma aplikace pro ISKN. V současnosti již lze provádět načítání dat z nového výměnného formátu katastru nemovitostí přímo do prostředí GeoMedia, vytvořit geometrii podle OGIS SFS, využít silných analytických nástrojů GeoMedií nad ISKN, používat tenkého klienta apod.

  Závěr workshopu byl věnován webovým službám a produktům GeoMedia a opět praktickým ukázkám. Účastníci se dozvěděli o nevýhodách protokolu HTTP a o možnostech využití vrstvy SOAP, která např. dokáže potvrdit doručení apod. Produkty využívají dva standardy OGC – WebMapServices a WebFeatureServices. Zatímco první přenáší pouze rastrová data, a je tedy určen především pro běžné koncové uživatele, druhý dokáže přenášet kompletní vektorová dat, což by v blízké budoucnosti mohlo být využito v komerční sféře.

  Ve svých nabídkách pro naše zemědělce a lesníky samozřejmě nezaostávají ani další zúčastněné firmy. Ve spektru distribuovaných či vyvíjených produktů, ať již jde o řešení, data nebo služby, pokrývají široké spektrum požadavků zákazníků, takže v podstatě každý z nich si v předkládaných možnostech najde odpověď na svoje potřeby. Ukazuje se, že nabídka na geoinformačním trhu v ČR a SR je na solidní úrovni a dokonce i zahraničí nám může leccos závidět.

  J. Kolejka, M. Lesák

  J. Kolejka, M. Lesák

  vyvěšeno: 17.04.2003
  poslední aktualizace: 22.04.2003
  ID článku: 730              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS