[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS

  Geografický informační systém MISYS je produktem, který využívají pro řešení svých úkolů centrální orgány, města, obce, správci technického vybavení, projektanti pozemkových úprav, urbanisté, geodeti a další specialisté a subjekty. Firma GEPRO spol. s r.o. má již historicky - ještě z dob rozkvětu operačního systému MS-DOS, vyřešeno propojení s digitálním modelem terénu (DMT) ATLAS stejnojmenné firmy. Toto propojení bylo dosud využíváno zejména pro tvorbu vrstevnicového plánu v systémech MISYS a KOKEŠ. Do nové verze 6 systému MISYS bylo implementováno kvalitativně nové propojení se systémem DMT ATLAS. Možnost tvorby vrstevnic zůstala zachována v dosavadním rozsahu a přibyly další významné možnosti, zejména

  • tvorba podélných a příčných profilů
  • vizualizace a prezentace sklonových a výškových poměrů
  • vizualizace a prezentace hodnot fyzikálních veličin
  • prostorové pohledy na terén

  Podrobnější popis těchto nových možností je uveden v následujícím textu. Polohopis, hypsometrie, profil terénu

  Tvorba podélných a příčných profilů

  Tuto funkci využijí nejen projektanti a geodeti, ale každý odborník, který potřebuje zobrazit průběh terénu např. v ose komunikace, v trase vedení technického vybavení nebo třeba v trase cyklistické stezky. Funkce pracuje jednoduše - trasa se zadá zvoleným způsobem v systému MISYS a systém DMT ATLAS zobrazí na obrazovce či vrátí patřičný podélný profil nebo příčné profily do zvoleného výkresu v systému MISYS. Pochopitelně je možné pohrát si s nastavením parametrů vytvářených profilů nebo použít přednastavené hodnoty. Profily typické pro danou lokalitu lze například zahrnout do projektu systému MISYS jako jedno z témat.

  Vizualizace a prezentace sklonových a výškových poměrů

  Vrstevnicový plán nebývá často příliš názorný. Zejména pro účely nejrůznějších prezentací, ať již pro odbornou či laickou veřejnost, je výhodné plasticitu terénu dokumentovat škálou odstínů (jednobarevně) nebo barevnou škálou, tzv. hypsometrií. Hypsometrii je možné zobrazit jako ostrou (barevně odstupňované intervaly) nebo plynulou (barva se mění spojitě). Konečný efekt je možné doplnit nastavitelnou volbou osvětlení terénu. Pokud jsme se zobrazením spokojeni, můžeme výsledek přenést do systému MISYS jako barevný rastr, který lze opět zahrnout do projektu systému MISYS.

  Vizualizace a prezentace hodnot fyzikálních veličin

  Systém MISYS není určen pouze k práci s mapami. Řada aplikací je i z oblasti geologie, životního prostředí apod., kde je možné některé veličiny, v geologii např. mocnosti slojí, v oblasti životního prostředí např. koncentrace škodlivin, zobrazit jako třetí souřadnici pro daná místa měření nebo polohu vrtu. Zde se ihned nabízí využití propojení systémů MISYS a ATLAS pro zpracování a vizualizaci takovýchto veličin a jevů. S výhodou využijeme hypsometrie, ať již ostré nebo plynulé. Zpracování dat je analogické jako u výškopisu a jedná se vlastně jen o jiné využití funkcí pro vizualizaci sklonových a výškových poměrů.

  Prostorové pohledy na terén Prostorový pohled na terén

  Tato nová funkce slouží k řešení úloh spojených s potřebou prostorového pohledu na terén. Zadání funkce je klasické, tedy v systému MISYS stanovíme souřadnice stanoviště (pozorovatele) a souřadnice cíle. Důsledky změn v tomto zadání (i plynulé) je možné okamžitě vidět v současně otevřeném okně systému DMT ATLAS. Uživatelé systému MISYS funkce využijí např. ve spojení s ortofotomapou, jak ostatně vidíme na obrázku. Pokud máme připravena vhodná 3D data, je potom možné v systému MISYS pracovat např. i s modelem města, včetně prostorového zobrazení budov. Geodeti, kteří připravují pro své zákazníky prostorová data, tuto funkci jistě využijí k prostorovému pohledu na výsledky svých měření, tedy např. k ověření splnění zadání zakázky. Opět připomínáme, že vybrané pohledy lze uložit jako barevný rastr a ten využít v projektu systému MISYS. Připusťme, že prostorové pohledy na terén jsou nejen profesně mnohostranně využitelné, ale i efektní a krásné. Například simulace přeletu spravovaného území ve vrtulníku si získá téměř každého.

  Závěr

  Při vývoji nového propojení měli jeho autoři na zřeteli skutečnost, že uživatelé informačních systémů často nebývají počítačoví odborníci, ale profesní specialisté. Ovládání funkcí je tedy řešeno i s ohledem na tuto skutečnost. Dodejme, že výše popisované propojení se systémem ATLAS je implementováno v rámci produktové řady firmy GEPRO, tedy především systémů MISYS, KOKEŠ, PROLAND a UPLAN.

  Reklamní článek firmy:

  GEPRO, spol. s r. o.
  Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
  tel.: 257 089 811, fax: 257 089 838
  http://www.gepro.cz
  gepro@gepro.cz

  Ukázková data jsou majetkem Institutu městské informatiky hl. m. Prahy.

  Tomáš Mandys a Vojtěch Zvěřina

  vyvěšeno: 24.04.2003
  ID článku: 735              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Software